Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie sprawozdania finansowego mają czas do końca marca 2019 r. Co więcej do tego dnia: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie zarządu muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu, i to podpisem elektronicznym albo bezpłatnym profilem zaufanym.

Zdaniem Adama Abramowicza, rzecznika MŚP, elektroniczny sposób podpisywania sprawozdań jest absolutną nowością. Co więcej wymaga przybliżenia stosowania nowych narzędzi teleinformatycznych. Dlatego Abramowicz zwrócił się do minister finansów Teresy Czerwińskiej i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o odstąpienie od nakładania kar na podmioty, które opóźnią się z realizacją obowiązków w terminie.

Czytaj również: Cały zarząd musi do końca marca podpisać sprawozdanie. Jak to zrobić?

Biuro MŚP wskazuje, że wpływają do niego informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych narzędzi.   - Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – mówi Abramowicz.