Debata na forum Unii Europejskiej w sprawie rezygnacji ze zmian czasu trwa od kilku lat. Projekt przygotowała Komisja Europejska i przeprowadziła konsultacje w całej Unii, z których wynika, że 80 proc. ich uczestników jest za zniesieniem zmian czasu.
We wtorek 26 marca br. Parlament Europejski w Strasburgu opowiedział się za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków wiosną i jesienią.
Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić w 2021 roku. Państwa członkowskie zachowają prawo do decydowania o swojej strefie czasowej. 

Czytaj: Parlament Europejski za zniesieniem od 2021 roku zmian czasu >>
 

Polski rząd podjął już wstępne przygotowania do tej decyzji. Z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że Polacy są w zdecydowanej większości zwolennikami rezygnacji z dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu: przeciwko temu dotychczas stosowanemu rozwiązaniu opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 proc.), podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14,2 proc.
A jeśli decyzja o rezygnacji ze zmian czasu zapadnie, przeważająca większość dorosłych obywateli preferowałaby czas letni środkowoeuropejski, popularnie zwany „czasem letnim”. Za tym wyborem opowiada się blisko trzy czwarte respondentów (74,2 proc.), natomiast zwolennicy wprowadzenia na stałe tzw. „czasu zimowego” stanowią 14,8 proc. ogółu badanych, natomiast co dziesiąty Polak nie ma zdania w tej kwestii.

Zobacz w LEX: Zmiana czasu z zimowego na letni - wynagrodzenie >

Najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty na niedzielę - 30 / 31 marca.