Dzięki kartom płatniczym e-rachunki trafią do skrzynek klientów. Testy ruszą już latem. Resort...
PAP
23.02.2018
Urząd Regulacji Energetyki potwierdził, że projekty wiatrowe startujące do aukcji OZE nie będą...
Inny
23.02.2018
Środowisko
Użytkownikowi wieczystemu oferuje się zawarcie umowy w sprawie zmiany sposobu korzystania z...
23.02.2018
Budownictwo
Ok. 15 mln zł na dodatkowy podatek VAT od dotacji unijnych trzeba dołożyć w Podlaskiem, by 62...
PAP
23.02.2018
Środowisko
W ciągu pięciu lat zredukujemy liczbę palenisk węglowych we Wrocławiu tak znacząco, że nie będziemy...
PAP
23.02.2018
Środowisko
Budową wielopoziomowego parkingu samorząd Rybnika rozpoczyna zagospodarowanie kwartału w centrum,...
PAP
23.02.2018
Budownictwo
Udostępnianie informacji z akt postępowań administracyjnych, bez ograniczenia ze względu na...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Małe i średnie firmy
PKN Orlen uruchomił innowacyjną stację doświadczalną, gdzie będzie rozwijał technologię produkcji...
PAP
22.02.2018
Nowe technologie
Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy gmina może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia...
22.02.2018
Środowisko
Polskie władze naruszyły unijne przepisy dotyczące norm jakości powietrza - orzekł Trybunał...
PAP
22.02.2018
Środowisko
Unormowanie, które umożliwia organowi administracji publicznej zobowiązanie adresata decyzji do...
22.02.2018
Budownictwo
Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Konfederacja Lewiatan uważa, że może to...
Krzysztof Sobczak
21.02.2018
Jeśli planowana przebudowa i rozbudowa budynku będzie stanowić całość urbanistyczną z zabudową...
Dorian Lesner
21.02.2018
Budownictwo
Projektowana regulacja ma dostosować system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do...
Dorian Lesner
21.02.2018
Środowisko
Od tym, że wycinka w Puszczy Białowieskiej była bezprawna mówiliśmy od samego początku - tak...
PAP
21.02.2018
Środowisko
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy rozszerzającej zasady obowiązujace w specjalnych strefach...
Krzysztof Sobczak
20.02.2018
Decyzje polskich władz dotyczące obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE -...
PAP
20.02.2018
Środowisko
Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące budownictwa mieszkaniowego wskazują, że rynek...
PAP
20.02.2018
Budownictwo
Plan zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa UNESCO ma powstać do 2021...
PAP
20.02.2018
Środowisko
Osoba fizyczna może nawieźć na swoją działkę ziemię bez zezwolenia, z tym że musi ona przestrzegać...
19.02.2018
Budownictwo
Rząd chce całkowicie zrezygnować z ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych w...
Krzysztof Sobczak
19.02.2018
W styczniu 2018 r. deweloperzy oddali do użytkowania mniej mieszkań niż rok temu - wynika z danych...
PAP
19.02.2018
Budownictwo
Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy niezłożenie raportu do Krajowego Ośrodka...
Marek Wojciech Gall
19.02.2018
Środowisko
Niemniej z praktycznego punktu widzenia, zakreślenie większej grupy stron postępowania o udzielenia...
Jakub Mazurkiewicz
19.02.2018
Budownictwo
W Prawie ochrony środowiska brakuje regulacji, które gwarantowałyby realizację prawa do sądu...
Dorian Lesner
19.02.2018
Środowisko
Rynek wynajmu nowoczesnej powierzchni magazynowej notuje rekordowe wyniki. W 2017 roku do użytku...
Inny
19.02.2018
Budownictwo
Zagrażające bezpieczeństwu budynków najcięższe gniazda bocianów przenoszą przed wiosną w bezpieczne...
PAP
19.02.2018
Środowisko
Około 100 mln zł planuje przeznaczyć w tym roku Grupa GPEC na rozbudowę i modernizację sieci...
PAP
19.02.2018
Budownictwo
Wyłączenie MSP z obowiązku stosowania niektórych przepisów RODO - co zaproponowano w projekcie...
PAP
17.02.2018
Małe i średnie firmy
Niepoprzedzenie skargi na przewlekłość postępowania ponagleniem, powoduje konieczność jej...
Dorian Lesner
16.02.2018
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski