W decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Urząd pokreślił, że ukarana spółka nie tylko w procesie wycofania zgody nie uwzględniła zasady, zgodnie z którą wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie, a wręcz działała odwrotnie, tzn. stosowała dla wycofania zgody skomplikowane rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Ponadto spółka przetwarzała bez podstawy prawnej dane osób, które nie są jej klientami, a od których otrzymała żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Naruszyła więc realizację prawa do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawa do bycia zapomnianym).

Czytaj także: Kolejna firma ukarana za brak współpracy z UODO>>
 

Komentując wyrok sądu, Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych definiuje art. 4 pkt 11 RODO i oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Zgoda ta jest odwoływalna i uprawnienie to przysługuje osobie, której dane dotyczą, w każdym czasie. Ma ona więc prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie. Rozwiązanie takie nie powinno być w żaden sposób ukryte.

- Wyrok WSA potwierdza, że nie można utrudniać wycofywania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sama czynność powinna być łatwa i skuteczna - komentuje UODO.

Wyrok z 10 lutego 2021 r. (sygn. akt II SA/Wa2378/20).