Jak poinformował Urząd, ukarana spółka w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w celu rozpoznania skargi osoby fizycznej, dwukrotnie zignorowała wystosowane do niej pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień. Pomimo prawidłowego doręczenia pism spółka nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na nią administracyjnej kary pieniężnej. I jak informuje UODO, firma także w tej sprawie nie ustosunkowała się w żaden sposób do tej korespondencji i nie złożyła wyjaśnień.

Czytaj także: WSA: Prezes UODO mógł ukarać niemiecką spółkę za brak współpracy>>
 

- Należy podkreślić, że działalność podmiotu (m.in. prowadzenie szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego) jest ściśle powiązana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych i obowiązki, jakie one nakładają na administratorów powinny być dobrze znane spółce, która jest podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie prawno-gospodarczym - czytamy w uzasadnieniu decyzji. Jak podkreślają jej autorzy, jednym z takich obowiązków jest współpraca administratorów danych lub podmiotów przetwarzających z UODO.

Czytaj: Prezes UODO miał podstawy do ukarania firmy za brak współpracy>>