Zgodnie z przyjętymi 4 marca 2019 r. Rozporządzeniami Delegowanymi Komisji Europejskiej od 1 marca 2021 r. w punktach sprzedaży na sprzęcie chłodniczym, pralkach, pralko-suszarkach, zmywarkach oraz telewizorach (wyświetlaczach elektronicznych o powierzchni powyżej 100 cm2) będą eksponowane nowe etykiety bez plusów, czyli zastosowanie znajdzie skala od A do G.

Wprowadzenie nowych regulacji ma zapewnić racjonalne zużycie energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez bardziej świadome wybory konsumentów, a w konsekwencji zwiększenie produkcji wyrobów bardziej energooszczędnych. Ponadto projekt zakłada stworzenie systemu kontroli produktów bez etykiet i bez kart zawierających charakterystykę techniczną w języku polskim oraz dla których nie sporządzono dokumentacji technicznej. Organami kontrolnymi mają być wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którzy będą przekazywać informacje pokontrolne prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będą oni także mieli prawo nakładania kar pieniężnych.

Czytaj także: Rząd chce zmian w rozliczaniu efektywności energetycznej>>
 

Najpierw pralki, lodówki, telewizory

Od 1 marca nowe etykiety są wymagane na nowych produktach AGD i RTV, takich jak pralki, pralko-suszarki, lodówki, chłodziarki, zmywarki, telewizory i wyświetlacze można zobaczyć nowe etykiety. Od września br. pojawią się one na źródłach światła, jak żarówki. Dla kolejnych grup produktów nowe oznakowanie będzie wprowadzane w dalszych terminach.

Oprócz przywrócenia skali etykietowania energetycznego od "A" do "G" nowe przepisy wprowadzają możliwość bezpośredniego dostępu do informacji o produktach, za pomocą kodu QR umieszczonego na etykiecie. Po zeskanowaniu kodu konsument zostanie przekierowany do Europejskiego Rejestru Etykiet Energetycznych EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), gdzie będzie mógł porównać specyfikacje techniczne produktów, które są uzupełnieniem informacji umieszczanych przez producenta na etykiecie.

Dwa tygodnie na zmiany

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że efektywność energetyczna jest kluczem do rozwoju gospodarczego jak i poprawy jakości życia. - Oszczędność energii przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co ma wpływ na klimat - zwrócił uwagę.

Natomiast Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że po 1 marca sprzedawcy detaliczni będą mieli 14 dni roboczych na zastąpienie starej etykiety energetycznej w odniesieniu do wszystkich produktów, które obowiązuje nowa skala, w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także w materiałach marketingowych.