Na tę zmianę wskazuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który przypomina, że poprzednie rozporządzenie, choć formalnie dawało możliwość skorzystania z wsparcia młodym firmom, to było w tym względzie dalece niedoskonałe. – Zostało one skonstruowane tak, że przedsiębiorcy musieli porównywać ze sobą miesiące w którym zakazano im działalności. Większość przedsiębiorców nie było więc w stanie wykazać 40 proc. spadku przychodów – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Rzecznik MŚP podkreśla, że niezwłocznie po opublikowaniu poprzedniej wersji rozporządzenia, zwracał uwagę na ten problem.

Czytaj: Dalsze postojowe i zwolnienia z ZUS dla branż najbardziej dotkniętych pandemią>> Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pomoc dla firm ma polegać działaniach w  czterech obszarach:

  • Po pierwsze wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Takie dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało na trzy miesiące.
  • Kolejnym narzędziem pomocowym będzie wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc.
  • Trzecim - dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.
  • Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Podobnie jak w pierwszym i drugim punkcie, tak w trzecim i czwartym - uzyskanie pomocy będzie zależało jeśli przedsiębiorca miał przychody niższe co najmniej o 40 proc.

 

Nowe rozporządzenie, jak podkreśla Rzecznik MŚP, daje możliwość porównania obecnych przychodów do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, gdy obowiązywały niewielkie obostrzenia epidemiczne. - Dzięki temu wiele firm, które powstały dopiero w 2020 r. może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników - wskazuje. Zwraca też uwagę, że rozporządzenie daje możliwość uzyskania wsparcia również za grudzień i styczeń. - Cieszy nas, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wsłuchało się w głos przedsiębiorców i nasze uwagi zostały uwzględnione - podsumował Adam Abramowicz.