W opublikowanym w czwartek apelu Rada zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiednich ram prawnych dla efektywnych procesów restrukturyzacji sądowej. I wskazuje, że jednym z kluczowych zagadnień jest obecnie zachowanie płynności finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych, co w dużym stopniu może zostać osiągnięte właśnie poprzez odpowiednie mechanizmy restrukturyzacji w adekwatny sposób wyważające interesy różnych uczestników tego procesu. 

Czytaj: Pandemia odstrasza od własnego biznesu i wymusza restrukturyzacje>>
 

Sądy obciążone, powolne restrukturyzacje

- W chwili obecnej, ze względu na znaczące obciążenie sądów i stale rosnąca liczbę postępowań restrukturyzacyjnych oraz ograniczenia w bieżącej działalności sądów wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, efektywność oraz szybkość procesów restrukturyzacji uległy znaczącemu pogorszeniu, co nawet w bliskiej perspektywie generuje istotne ryzyka dla płynności w gospodarce, w tym przede wszystkim stale rosnącą liczbę przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością - czytamy w apelu. 

 


Potrzebny system wczesnego ostrzegania

Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o możliwie najszybszą implementację Dyrektywy Restrukturyzacyjnej1 do polskiego porządku prawnego, dzięki czemu polskie prawo restrukturyzacyjne zostałoby uzupełnione o szereg istotnych rozwiązań usprawniających sądowe postępowania restrukturyzacyjne i mogących zaadresować wyżej zidentyfikowane trudności. - Nowe narzędzia, w szczególności dotyczące wprowadzenia jednolitego i powszechnie dostępnego systemu wczesnego ostrzegania, mogą pomóc osiągnąć zamierzony cel zapewnienia kontynuowania działalności gospodarczej przez dłużnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli - czytamy w apelu.

Nie ma co czekać

Rada Przedsiębiorczości stwierdza, że z niepokojem przyjmuje informację o niedawnym wystąpieniu przez Polskę do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu na implementację Dyrektywy Restrukturyzacyjnej, który pierwotnie zakładał wdrożenie przepisów Dyrektywy do lipca 2021 roku. W ocenie Rady Przedsiębiorczości, przesunięcie terminu implementacji może jedynie niepotrzebnie odłożyć w czasie konieczne już teraz zmiany w polskim prawie
restrukturyzacyjnym, które z każdym kolejnym dniem pandemii są coraz bardziej pilne
i wymagające możliwie najszybszego wdrożenia.