Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu - to cel nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty. Przywróci ona m.in. dawną skalę energochłonności do A do G.
Krzysztof Sobczak
19.03.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Otwarcie spółki w Wielkiej Brytanii może ułatwić polskim firmom dostęp do brytyjskiego rynku, jeśli Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii bez porozumienia. Na złagodzenie negatywnych konsekwencji rozwodu bez umowy mogą liczyć zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ekspansję biznesową przed datą brexitu.
Krzysztof Oflakowski
19.03.2019
Spółki Małe i średnie firmy
Spółka, która z jednej strony deklaruje ponoszenie strat, ale z drugiej - nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie jej upadłości nie zasługuje na zwolnienie z kosztów sądowych w całości - orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. Skoro bowiem posiada pewne środki finansowe, to ich część może przeznaczyć na uregulowanie opłaty za opinię biegłego.
Aleksandra Partyk
19.03.2019
Spółki
Prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza szczególne rozwiązania prawne dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.03.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Wciąż nie wiadomo, kiedy i na jakich zasadach Wielka Brytania opuści Unię Europejską, ale jest pewne, po brexicie Wielka Brytania stanie się dla obywateli Unii Europejskiej „państwem trzecim”. Zmieni się więc m.in. ochrona prawna osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa i kupujących w brytyjskich e-sklepach.
Prawo.pl
18.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Od 13 marca 2019 roku osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe ‒ poinformowało Ministerstwo Finansów. Potwierdziło też, że w resorcie trwają prace nad wydłużeniem terminu złożenia CIT-8 za 2018 r. dla niektórych podatników.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2019
Rachunkowość
Sprawa dotyczyła ustanowienia użytkowania wieczystego na nieruchomości, która została odebrana dawnym właścicielom na mocy dekretu Bieruta. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że wykorzystanie działki na potrzeby mieszkaniowe przez placówkę dyplomatyczną nie mieści się w pojęciu celu publicznego, przez co nie stanowi przesłanki nieuwzględniania wniosku.
Dorian Lesner
18.03.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Konsument nie musi być związany nieuczciwą klauzulą. Umowa, którą ją zawiera, może być unieważniona w całości, o ile bez niej nie może dalej obowiązywać. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie węgierskiego frankowicza.
Jolanta Ojczyk
18.03.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Rejestrowanie tzw. niekonwencjonalnych znaków, takich jak zapach lub smak powinno być już łatwiejsze, ale... nie będzie. W opublikowanych na swojej stronie internetowej informacjach zawierających wskazówki dla zgłaszających nowe znaki towarowe, Urząd Patentowy wprost wskazał, iż na znaki zapachowe lub smakowe nie udziela się jeszcze ochrony. O zmianach w prawie własności przemysłowej pisze Marek Trojnarski, radca prawny.
Marek Trojnarski
18.03.2019
Prawo gospodarcze
Podstawową zasadą pełnomocnictwa jest zaufanie, a więc działanie pełnomocnika nie może godzić w interesy mocodawców - orzekł Sąd Najwyższy. W wyroku z 14 marca 2019 roku SN potwierdził, że umowa sprzedaży spadku jest nieważna, gdyż jej zapisy naruszały zasady współżycia społecznego i interes spadkobierców.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2019
Prawo cywilne
Nie trzeba już składać wniosku i czekać na decyzję w sprawie przedłużenia ochrony znaku towarowego. W oparciu o nowe przepisy wystarczy prawidłowo wnieść opłatę na konto, wskazać numer znaku oraz tytuł opłaty.
Jolanta Ojczyk
18.03.2019
Prawo gospodarcze
Od soboty obowiązuje nowelizacja prawa własności, która dopuszcza rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych, np. zapachu. Urząd Patentowy zastrzega jednak, że z przyczyn technologicznych nie będzie to możliwe. Nowe przepisy umożliwią jednak walkę z handlującymi podróbkami, a także przedłużanie ochrony znaku.
Jolanta Ojczyk
17.03.2019
Prawo gospodarcze
Trybunał Konstytucyjny 10 kwietnia ma wydać wyrok w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię. Sprawa trafiła do TK w związku z ukaraniem przez sąd drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.
Krzysztof Sobczak
16.03.2019
Prawo gospodarcze
„Przedsiębiorcy” którzy w biały dzień świadczą usługi „korekty przebiegu pojazdów” obecnie są bezkarni. Nawet 85 proc. pojazdów używanych oferowanych na rynku ma przekręcony licznik. W końcu jednak Sejm uchwalił przepisy, które pozwolę ich ścigać. Okazuje się jednak, że muszą na nie uważać także taksówkarze i kierowcy ciężarówek
Małgorzata Miller Paweł Tuzinek
16.03.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze
Brytyjska firma Tempus zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej, zatwierdzającą schemat polskiego rynku mocy. Tempus zarzuca Komisji niedostateczne zbadanie polskich regulacji pod kątem pomocy publicznej.
Jolanta Ojczyk
15.03.2019
Prawo gospodarcze
Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie protokołu zmieniającego Konwencję 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla konieczność wdrożenia proponowanych zmian do polskiego porządku prawnego.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
RODO
Zabezpieczenie interesów polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych w razie twardego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Możliwość cofania przez ministra sprawiedliwości licencji doradcy restrukturyzacyjnego przy rażącym naruszeniu prawa, a także m.in. wgląd do ksiąg handlowych i możliwość sprawdzenie zamkniętych postępowań restrukturyzacyjnych - zakłada nowelizacji przepisów o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, przyjęta przez Sejm.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Prawo gospodarcze

Powstaną wirtualne instytuty badawcze

Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Powstanie nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy. Sfinansowany zostanie z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego, a w jego ramach współpracować mają naukowcy z różnych ośrodków. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Pozwany wyprowadził się z mieszkania kilka lat przed tym jak powstała zaległość wobec miasta. Nie może więc odpowiadać finansowo za długi. To, że pozwany nie uaktualnił danych meldunkowych, nie oznacza bowiem, iż miasto może żądać od niego zapłaty za bezumowne korzystanie z lokalu, którego faktycznie nie zajmował
Aleksandra Partyk
15.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Czy płacić za użytkowanie wieczyste, którego nie ma? Składać wniosek o ustalenie opłaty, czy czekać na zaświadczenie z urzędu? Te i inne pytania zadają sobie nowi właściciele gruntów po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Eksperci radzą czekać na powiadomienie z urzędu.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wkrótce będzie można skutecznie ścigać wszystkich, którzy ingerują w prawidłowość wskazań liczników samochodowych. Do pięciu lat więzienia będzie grozić nie tylko za "kręcenie", ale także za zakładanie większych lub mniejszych opon. Ich rozmiar wpływa bowiem na wskazania drogomierza.
Jolanta Ojczyk
15.03.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze
Członka zarządu ze spółką łączy stosunek organizacyjno-prawny, wynikający z aktu powołania do pełnienia funkcji. Jak pisze radca prawny Iwona Stasicka, w związku z tym tryb i forma rezygnacji z takiej funkcji nie są sprawą oczywistą. A obowiązujące od 1 marca zmiany jeszcze to komplikują.
Iwona Stasicka
15.03.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Urząd Skarbowy nie mógł skutecznie wyegzekwować należności od podatnika, gdyż ten pozbył się świadomie majątku na rzecz żony. W orzeczeniu wydanym 14 marca br. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji sądy słusznie unieważniły umowę darowizny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo cywilne PIT
Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. To ono posłuży do wyliczenia rekompensat z Funduszu Wypłat Różnicy Cen. Uwagi można zgłaszać tylko do poniedziałku.
Jolanta Ojczyk
14.03.2019
Prawo gospodarcze
Naczelny Sąd Administracyjny oddala rocznie około 70 proc. skarg kasacyjnych. Na posiedzeniach niejawnych rozpatrywanych jest 35 proc. skarg kasacyjnych. Czeka się wtedy na rozstrzygnięcie od 3 do 6 miesięcy, a nie dwa lata - mówi sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA..
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W środę późnym wieczorem odbyło się pierwsze czytanie tzw. projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej. Kilku posłów miało krytyczne uwagi, żaden nie zgłosił wniosku o odrzucenie. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, zacznie obowiązywać 1 marca 2020 roku.
Jolanta Ojczyk
14.03.2019
Nowe technologie Spółki
Działający na rynku zamówień publicznych po raz kolejny zostali mocno zaskoczeni, i zastanawiają się, co będzie dalej. Tym razem to nie Krajowa Izba Odwoławcza, ale Minister Cyfryzacji wywołał w nich niepokój rozwiązując umowę na budowę Platformy e-Zamówienia. Tak naprawdę ta decyzja nie wpłynie na prowadzenie postępowań w formie elektronicznej. Dlaczego - pisze Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes PortalPZP.
Anna Serpina-Forkasiewicz
14.03.2019
Zamówienia publiczne
Brytyjska Izba Gmin przyjęła w środę wieczorem uchwałę wyrażającą polityczny sprzeciw wobec bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Opinia parlamentu ma jedynie charakter polityczny i nie jest wiążąca prawnie.
Krzysztof Sobczak
13.03.2019
W środę 13 marca Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad przygotowanym przez resort finansów projektem dotyczącym zasad prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy.
Krzysztof Sobczak
13.03.2019
Rynek i konsument Finanse