Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu sprawie, do której przystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w obronie przedsiębiorcy, uchylił w całości decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz umorzył postępowanie przeprowadzone w I i II instancji przez Inspekcję Sanitarną w Poznaniu.

Czytaj też: WSA: Zamknięcie siłowni w pandemii słuszne, ale zastosowany tryb niezgodny z prawem

Kara za naruszenie lockdownu 

Organy Inspekcji Sanitarnej nałożyły na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię w kwietniu 2021 r. administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł Stało się tak, mimo stwierdzenia podczas kontroli z udziałem policji jedynie kilku osób ćwiczących należących do Polskiego Związku Przeciągania Liny na powierzchni 600 mkw. siłowni. Następnie organy spowodowały wyegzekwowanie tej kwoty odmawiając wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności. Obecnie można spodziewać się zwrotu ukaranemu przedsiębiorcy 10 tys. zł z odsetkami.

Po wydaniu wyroku w ustnym uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził w kontekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 512 ze zm.), że na przedsiębiorców prowadzących siłownię przede wszystkim nie mogą być nakładane administracyjne kary pieniężne na podstawie legislacji, która nie spełnia standardów konstytucyjnych. Zdaniem Sądu w obliczu braku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej nie jest możliwe zwłaszcza zakazywanie obywatelom korzystania z wolności działalności gospodarczej.

- Już w opinii z 18 kwietnia 2020 r., do rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rzecznik MŚP wskazywał, że jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla sektorów z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny itp., są zasady prawidłowego żywienia związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowane w Instytucie Żywności i Żywienia, gdzie wskazano, że Aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia  - wyjaśnił Marek Woch, dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP.