Rodzice poczekają na pieniądze za odwołane zielone szkoły

Prawo cywilne Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Na pieniądze wpłacone na zielone szkoły, które zostały odwołane z powodu epidemii, rodzice będą musieli poczekać pół roku. Dokładnie 194 dni gwarantuje biurom podróży specustawa, tzw. „tarcza antykryzysowa” na zwrot kosztów. W ten sposób państwo całą odpowiedzialność za sytuację spowodowaną koronawirusem przesunęło z firm na konsumentów.
Beata Igielska
12.04.2020
Prawo cywilne Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo

Mediacja online szansą na rozwiązywanie sporów w czasie epidemii

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Czas epidemii to nie tylko zastój gospodarczy – problem mają też ci, którzy pozostają stronami sporów sądowych. Wszystkie rozprawy, za wyjątkiem tych niecierpiących zwłoki zostały odwołane, bądź przeniesione na termin późniejszy. To odpowiedni moment na docenienie alternatywy, jaką jest niewątpliwie mediacja online - pisze adwokat Agnieszka Juchno-Marcjan.
Agnieszka Juchno-Marcjan
11.04.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Projekt nowelizacji - jak ustaliło Prawo.pl - ma wkrótce trafić do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zmiany mają wesprzeć budżety samorządów w walce z pandemią - również w postaci środków pochodzących z wydłużonych o sześć miesięcy koncesji na sprzedaż alkoholu. Urzędników będzie można przesunąć na 3 miesiące do innej pracy - także w innej jednostce, a nawet mieście. Przewidziano też wsparcie dla kredytobiorców z programu MdM.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Patrycja Rojek-Socha
10.04.2020
Samorząd terytorialny
Czas epidemii to trudny okres dla firm, ale także dla ich zarządów, których decyzje podejmowane dziś, pod wpływem dynamicznie zmieniającej się sytuacji, często w pośpiechu przed obawą kolejnych ograniczeń, zmian będą podlegały ocenie w okresie, w którym aktualna atmosfera podejmowania decyzji nie będzie już tak świeża w pamięci - pisze Adwokat Katarzyna Dąbrowska
Katarzyna Dąbrowska
10.04.2020
Spółki Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Wszyscy w maseczkach? Potrzebne ułatwienia w produkcji

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Minister zdrowia dostrzegł w końcu potrzebę wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek ochraniających nos i usta w przestrzeni publicznej. Lekarze i przedstawiciele branży handlowej przyznają, że to zwiększy skuteczność walki z epidemią. Rząd nie mówi jednak, jakie maseczki są bezpieczne, i nie gwarantuje, by ich ceny nie poszybowały w górę.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Nowosielska
10.04.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia współpracują często z instytucjami obowiązanymi, takimi jak banki. Z tego powodu powinny przygotować się na to, że zostaną poproszone o wskazanie swojego beneficjenta rzeczywistego. A jeśli same przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, uważane są za instytucje obowiązane - pisze Magdalena Bartosiewicz, radca prawny
Magdalena Bartosiewicz
10.04.2020
Compliance
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła przejąć wszystkie autorskie prawa majątkowe do aplikacji dla operatorów dronów. Co więcej, tzw. nowelizacja tarczy antykryzysowej pozwoli jej zarabiać na ich rozpowszechnianiu. To pierwszy krok do przejęcia cudzej własności z powodu epidemii. W tym przypadku uzasadniony, ale może być groźnym precedensem.
Jolanta Ojczyk
10.04.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W związku z epidemią koronawirusa wielu podatników znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Chcemy im pomóc. Nie możemy jednak wykluczyć, że niektórzy podatnicy będą chcieli użyć argumentu epidemii do załatwienia innych spraw podatkowych czy umorzenia starych zaległości, które nie miały nic wspólnego z obecną sytuacją – mówi Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
09.04.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

Nie zawsze utrata pracy daje prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracownicy tracący obecnie zatrudnienie powinni unikać rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron i dyscyplinarnego zwolnienia. Wtedy bowiem na pieniądze z zasiłku będą musieli czekać, i to długo. Odpowiednio - 90 i 180 dni. Warto o tym wiedzieć, zanim pracodawca zechce się rozstać z pracownikiem.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Skala pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 jest trudna do przewidzenia. Nie wiadomo, jaki konkretny wpływ będzie ona miała na życie społeczne, jak i gospodarcze. Obawa przed upadłościami podmiotów gospodarczych stała się realna. To wszystko ma wpływ na ocenę sprawozdań finansowych – pisze Małgorzata Ślebzak, biegły rewident.
Małgorzata Ślebzak
09.04.2020
Rachunkowość Koronawirus a prawo
Zakaz ujawniania numeru ksiąg wieczystych w serwisie GEOPORTAL2 jest zdaniem Głównego Geodety Kraju błędny i nieuzasadniony przepisami o ochronie danych osobowych. Jest też szkodliwy dla wszystkich obywateli korzystających z urzędowego serwisu. Zamierza więc zaskarżyć postanowienie prezesa UODO.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2020
Budownictwo RODO

Listy z urzędów poczekają, ale nie na podatników

Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Sejm przyjął kolejne przepisy wchodzące w skład tarczy antykryzysowej. Zmiany mają dotknąć nieodebranych pism, które były wysłane za potwierdzeniem odbioru. Zniknie fikcja domniemania doręczenia. Zasada ta nie będzie jednak miała zastosowania do wielu spraw podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.04.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Epidemia, co zrozumiałe, sparaliżowała pracę sądów. Dlatego należy niezwłocznie uruchomić centralne i lokalne adwokackie sądy arbitrażowe dla biznesu. Adwokatura dysponuje strukturą i doświadczeniem jej członków, pozwalającymi na błyskawiczne ich zorganizowanie - piszą adwokaci dr Kamil Szmid i Łukasz Wydra.
Kamil Szmid Łukasz Wydra
09.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Przepisy specustawy przewidują czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron umowy najmu powierzchni handlowej w okresie obowiązywania w nich zakazu handlu. Miała to być pomoc dla właścicieli nieruchomości. Okazuje się jednak, że pomimo że wynajmujący nie może domagać się zapłaty, musi wystawiać na bieżąco faktury z tytułu najmu, płacić VAT i wykazywać przychody.
Krzysztof Koślicki
09.04.2020
CIT VAT Koronawirus a prawo

Od sposobu prowadzenia biznesu zależy, czy przedsiębiorca straci zasiłek chorobowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Sprzedaż towarów na aukcjach czy w sklepach internetowych nie jest dla ZUS działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy, za których w czasie ich choroby pracują „systemy”, nie utracą zasiłku w przeciwieństwie do np. szewca, który go straci, gdy na L4 wyda buty, które naprawił przed pójściem na zwolnienie lekarskie.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Komisja Europejska zatwierdziła w środę 8 kwietnia br. polski program pożyczek i gwarancji publicznych na ich zabezpieczenie o wartości 700 mln euro czyli ok. 3,5 mld zł przewidziany jako wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. Będą one udzielane do końca bieżącego roku, na okres nieprzekraczający sześciu lat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2020
Finanse
Przepisy prawa nie wskazują, jaka konkretnie powinna być wysokość ścianki kolankowej. Zależy to jednak od przeznaczenia poddasza - wyjaśnia ekspert LEX Budownictwo.
Maria Kopytowska
08.04.2020
Budownictwo
Po 25 miliardów złotych dla dużych i mikrofirm oraz 50 mld złotych dla małych i średnich. W sumie 100 mld złotych ma wynieść pomoc przewidziana w tzw. tarczy finansowej. Ma ona uratować od 2 do 4 mln miejsc pracy - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Duże firmy, by dostać subwencję od państwa, mają wykazać, że ich rzeczywiści właściciele płacą podatki w Polsce.
Jolanta Ojczyk
08.04.2020
Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Opis i oszacowanie wartości firmy są ważne, bo stanowią punkt odniesienia dla ceny po jakiej może dojść do sprzedaży. Niezależnie od tego czy dojdzie do transakcji po cenie wyższej lub niższej oszacowania, to na dalszym etapie wierzyciele, sąd i strony transakcji będą się do niej odnosić - pisze Katarzyna Młynarczyk z firmy doradczej Lege Advisors.
Katarzyna Młynarczyk
08.04.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Urząd Zamówień Publicznych wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Według zapowiedzi ma to być tymczasowy tryb orzekania na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania
Jolanta Ojczyk
08.04.2020
Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Od zaległości podatkowej, którą stanowiła niezapłacona w terminie zaliczka na podatek dochodowy za czwarty kwartał roku podatkowego, organ podatkowy nie ma prawa naliczać odsetek za zwłokę za dni od daty zapłaty tej zaliczki do dnia złożenia zeznania rocznego. Potwierdza to niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
08.04.2020
PIT

Zmiany w "tarczy antykryzysowej" korzystne też dla cudzoziemców

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Kolejny pakiet antykryzysowy, czyli będący obecnie przedmiotem prac Sejmu projekt ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2, zakłada m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen.
Krzysztof Sobczak
08.04.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Sejm: Komisja uzupełnia nowelizację tarczy antykryzysowej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Kilkanaście zmian do rządowego projektu ustawy, który ma ułatwić firmom przetrwać kryzys związany z pandemią koronawirusa, wniosła w środę nad ranem sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim pomocy dla przedsiębiorstw, ale także korespondencji sądowej, zasad stwierdzania aktów zgonu, czy decyzji podejmowanych podczas epidemii przez administrację.
Krzysztof Sobczak
08.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W obecnej sytuacji gospodarczej wyższą wartością powinna być nie szczelność systemu udzielania pomocy, ale szybkość prowadzenia postępowania. Jednak nie każdy spadek obrotów – nawet jeżeli spełnia on limity wskazane w ustawie – kwalifikuje przedsiębiorcę do uzyskania dopłat - pisze radca prawny Przemysław Mazur,
Przemysław Mazur
08.04.2020
Koronawirus a prawo
Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej odroczyły termin wejścia w życie przepisów wprowadzających nową matrycę stawek VAT. Nowe stawki będą obowiązywać od lipca 2020. Problem klasyfikacji towarów i usług jednak pozostanie. Podatnicy powinni więc już teraz zacząć przygotowania do nowych zasad opodatkowania.
Krzysztof Koślicki
08.04.2020
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Zaległości w spłacie czynszu powstały, gdyż żona pozwanego zachorowała na raka. Po jej śmierci, pozwany i jego małoletnie dziecko nie mogą zostać eksmitowani, choć umowa najmu została rozwiązana. Uwzględnienie powództwa godziłoby w zasady współżycia społecznego – orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku.
Aleksandra Partyk
08.04.2020
Rynek i konsument Budownictwo

Przedstawiciel załogi w epidemii - to może być duży problem

Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy w tarapatach mogą mieć problem z wyłonieniem przedstawiciela pracowników w czasie epidemii. Poza tym to niewdzięczna funkcja, która nie zapewnia ochrony przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca nie może go jednak sam wskazać. Jeśli to zrobi, narazi się na zarzut wadliwie zawartego porozumienia, procesy sądowe z pracownikami o wyrównanie wynagrodzeń i utratę dofinansowania.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Skarbówka chce zarobić na koronawirusie

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Firmy, które z powodu epidemii koronawirusa, pod koniec marca nie mogły wyrobić się z rozliczeniem CIT i VAT, składały wnioski o odroczenie terminów. Zachęcał zresztą do tego sam minister finansów. W praktyce jednak – jak twierdzą eksperci – z tego prawa nie da się skorzystać. Urzędnicy udają, że wnioski wpłynęły za późno. Dodatkowo stawiają przed firmami wymagania, którym trudno sprostać.
Krzysztof Koślicki
08.04.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

Przedsiębiorco, umiesz liczyć? Licz na siebie

Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Ostatnie tygodnie potwierdzają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma, niestety, pomysłu na realną pomoc przedsiębiorcom. Pokazują to jego dotychczasowe działania. Co chwila ogłaszane są nowe pomysły i kolejne elementy tarczy antykryzysowej. Problem jednak w tym, że większość rozwiązań to tylko propaganda. I ich wdrożenie, tak naprawdę, znaczącej pomocy nie da.
Krzysztof Koślicki
07.04.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

Państwo zapłaci 6,3 mld zł za 50-proc. ulgę w składkach ZUS dla średnich firm

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Trzymiesięczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 50 proc. dla przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników, w zamian utrzymanie zatrudnienia, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. We wtorek przyjęła go Rada Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski