Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi chce przygotować polskich i europejskich przedsiębiorców na nadchodzące zmiany, przede wszystkim wyposażyć ich w praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania w nowym systemie. W związku z tym w dniu 21 września 2022 r. – z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia JWP Rzecznicy Patentowi – odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego pt. „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”.

Czytaj też: Wykonywanie patentu przez współuprawnionych >>>

Czytaj też: Wspólność patentowa a udzielenie licencji >>>

Istotny wpływ na działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz powstanie Jednolitego Sądu Patentowego stwarza nowe szanse i perspektywy działań dla uprawnionych z patentów europejskich. Wywrze to też wpływ na pozostałych uczestników obrotu. Przedsiębiorca, który naruszy taki patent, będzie ryzykować utratą kilkunastu rynków zbytu dla swojego produktu, ponieważ wyrok JSP będzie obowiązywać  jednocześnie w kilkunastu państwach UE. W tej sytuacji pojawiają się kolejne ważne pytania: jak działać na rynku, aby nie naruszyć cudzych patentów europejskich oraz jak się bronić, gdy dojdzie do sporu sądowego?

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki z całej Europy, który specjalizują się w tematyce ochrony patentowej oraz profesjonalni pełnomocnicy i przedsiębiorcy. Odbędzie się także debata z przedstawicielami biznesu, sektora nauki i B+R. Konferencję poprowadzą: dr Tomasz Gawliczek – rzecznik patentowi i radca prawny (panel naukowy) oraz Piotr Godlewski – krajowy i europejski rzecznik patentowy (panel biznesowy). Partnerem wydarzenia jest European Patent Litigators Association (EPLIT) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Odbędzie się ono w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Muzeum POLIN w Warszawie.

Udział w konferencji online jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie >> https://www.jwp.pl/konferencjaupc/.

Sprawdź też: Ożegalska-Trybalska Justyna "Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu" >>>

Polska dotychczas nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej, jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich wynalazków w nowym systemie, a także być stronami sporów, które będą toczyć się przed Jednolitym Sądem Patentowym. Warto więc już teraz dowiedzieć się, jak przygotować się do nadchodzących zmian.