Jak podkreśla Rzecznik Finansowy, rozstrzygnięcie to jest ważne dla wszystkich klientów, z którymi banki nie chciały się rozliczyć, mimo wcześniejszej, niż wynikałoby to z umowy i harmonogramu, spłaty zobowiązań.

Kredyt na 10 lat, spłata po 14 miesiącach

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy, miała swój początek w lutym 2016 roku, kiedy to klienci Alior Banku zaciągnęli kredyt konsumencki o wartości 50 tys. zł. Za udzielenie kredytu bank naliczył 16,7 tys. zł. prowizji, a całość zobowiązania miała zostać spłacona w okresie 10 lat. Klientom udało się jednak spłacić całość kredytu już po 14 miesiącach i oczekiwali zwrotu od banku proporcjonalnej wartości prowizji, tj. blisko 15 tys. zł. Bank jednak nie zamierzał uregulować tego zobowiązania. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, ponieważ kredytobiorcy wystąpili z pozwem o zapłatę.

Czytaj także: UOKiK potwierdza, że po wcześniejszej spłacie kredytu można żądać zwrotu części opłat>>    

Sąd Rejonowy w Kielcach, jako sąd I instancji, uznał zasadność argumentów powodów i zasądził kwotę wskazaną w pozwie. Alior Bank wniósł apelację, w wyniku której Sąd Okręgowy w Kielcach, jako sąd II instancji, zmienił wyrok i oddalił powództwo, argumentując, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim nie uzasadnia żądania klientów, a prowizja nie jest kosztem powiązanym z okresem kredytowania.

LINIA ORZECZNICZA: Obniżenie kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku jego wcześniejszej spłaty >

 

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  
POLECAMY

Wcześniejsza spłata, koszty proporcjonalnie

Rzecznik Finansowy podkreśla, że od początku podzielał stanowisko sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym bank powinien zwrócić kredytobiorcom część prowizji w związku ze spłatą kredytu przed terminem. Ja przypomina, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje proporcjonalne obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu.

Rzecznik Finansowy nie podzielił poglądu sądu II instancji uznając, że wyrok narusza prawo w sposób rażący, a z uwagi na fakt, że wyrok ten nie mógł zostać wzruszony poprzez złożenie skargi kasacyjnej, Rzecznik Finansowy postanowił złożyć skargę nadzwyczajną.

SN: Bank ma zwrócić nadpłatę

W wyniku rozpoznania złożonej przez Rzecznika Finansowego skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w skardze i uchylił zaskarżony prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach. Bank został również obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Czytaj w LEX: Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego >

Dla kredytobiorców oznacza to, że wyrok sądu I instancji, zasądzający na ich rzecz zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty, jest orzeczeniem prawomocnym, a bank powinien wypłacić klientom kwotę dochodzoną pozwem wraz z żądanymi odsetkami określonymi w sentencji wyroku sądu I instancji.

Czytaj: Nie warto zwlekać z rozliczeniem wcześniejszej spłaty kredytu>>