Projekt rozporządzenia przewiduje utworzenie w GIOŚ nowej komórki organizacyjnej: Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów.

Jakie zmiany w prawie 

Z  uzasadnienia projektu wynika, że zadaniem nowej komórki organizacyjnej będzie kompleksowe podejście do zagadnień związanych z wydawaniem decyzji w zakresie legalnego przemieszczania odpadów oraz przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnego przemieszczania odpadów. Zmiana ta ma wspierać realizację założeń Polskiego Ładu w odniesieniu do gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami tak, aby możliwe było ograniczenie ich wytwarzania i zwiększenie przydatności do recyklingu. Dlatego - zdaniem autorów zmian - konieczne jest wzmocnienie kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów, którą ten projekt zakłada.

Czytaj w LEX: Międzynarodowe przemieszczanie odpadów >

Czytaj też: Nowe przepisy o odpadach mają zmniejszyć ich ilość na składowiskach>>

Z uzasadnienia projektu wynika, że potrzebne jest m.in. wzmocnienie kontroli nad wydawaniem zezwoleń na przywóz odpadów i ograniczenie takiej możliwości do przypadków koniecznych i uzasadnionych, co oznacza potrzebę bardziej pogłębionej analizy w zakresie wydawania sprzeciwów wobec przywozu odpadów do Polski.

W tej chwili liczba pracowników GIOŚ, którzy zajmują się zadaniami związanymi z przewozem śmierci przez granicę jest niewystarczająca, w związku z tym konieczne będzie zatrudnienie większej niż obecnie liczby pracowników.