Fundusz wyjaśnił, że w ramach drugiego konkursu dot. budowy sieci ciepłowniczej i chłodniczych źródeł wysokosprawnej kogeneracji, wyłoniono 26 projektów, które zostaną dofinansowane kwotą ponad 160 mln zł.

Do 9 marca Fundusz zawarł piętnaście umów. Ich koszt to blisko 240 mln zł, przy czym blisko połowa 116 mln zł to dofinansowanie unijne. Za te pieniądze zostanie zbudowanych blisko 30 km, a wyremontowanych zostanie 40,5 km sieci ciepłowniczych. Najwięcej nowej sieci, bo 17 km powstanie w Grudziądzu.

NFOŚiGW dodał, że w najbliższym czasie umowy mają zostać podpisane z kolejnymi 10 beneficjentami m.in. w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.

Trzeci nabór wniosków zakończył się 29 grudnia ub.r. Obecnie trwa weryfikacja projektów. W maju br. Kolejny nabór wniosków na inwestycje w sieci ciepłownicze ma zostać rozpisany w maju br. (PAP)