Prawo.pl
W styczniu przyszłego roku zacznie działać Krajowy System e-Faktur. Resort finansów zaprosił właśnie do jego testowania podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Korzystanie z nowego systemu od 2023 roku ma być obowiązkowe.
Krzysztof Koślicki
07.10.2021
Ordynacja VAT Rachunkowość

Ukarany za handel w niedzielę - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Lokalny przedsiębiorca prowadzący kilka sklepów został ukarany przez sąd 2 tys. złotych grzywny za handel w niedzielę. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że kara jest krzywdząca i broni ukaranego. Do Sądu Najwyższego trafiła jego kasacja w tej sprawie. Według Rzecznika sąd źle interpretuje przepisy.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.
Krzysztof Koślicki
07.10.2021
VAT Rachunkowość
W dniach 13 i 14 października odbędzie się już XXII edycja Dorocznej Konferencji Audytingu. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”. Ruszyły już zapisy. Udział w konferencji jest bezpłatny i zalicza biegłym rewidentom 14 godzin samokształcenia.
Krzysztof Koślicki
07.10.2021
Rachunkowość Finanse
Obecnie można podważyć ważność pozwolenia na budowę tylko w ciągu 5 lat, a następnie przez 30 lat wolno wystąpić jedynie o stwierdzenie, że zostało wydane z naruszeniem prawa. Ale nawet jeżeli do tego faktycznie doszło, to i tak pozostanie ono w obrocie prawnym. Skarżący będzie mógł ubiegać się co najwyżej o odszkodowanie. Pozwolenia ponad 30-letnie są już nie do ruszenia.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Związki zawodowe chcą, by ich przedstawiciele nie będący pracownikami w danym zakładzie pracy mieli wstęp na jego teren, by np. prowadzić agitację związkową. Przeciwni są pracodawcy, którzy wskazują na BHP, tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet ryzyko szpiegostwa przemysłowego. Zdaniem prawników, ten obszar powinien zostać uregulowany. Tylko gdzie: w ustawie czy w prawie zakładowym.
Grażyna J. Leśniak
07.10.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO
Działania podejmowane przez członków zarządu mogą ich narazić na ryzyko poniesienia dotkliwej odpowiedzialności. Odpowiadają bowiem nie tylko za bieżące funkcjonowanie kierowanego przez siebie podmiotu. Przepisy prawa przewidują, że w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania wobec wierzycieli i zaległości podatkowe.
Dorian Lesner
07.10.2021
Spółki Prawo gospodarcze

MF wyróżniło największych podatników CIT za 2020 rok

Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 roku, odebrały wyróżnienia z rąk ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Resort co roku prezentuje listę dużych podatników CIT. Wśród podatników indywidualnych najwyższy podatek zapłacił ING Bank Śląski.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Prawo podatkowe jest coraz bardziej skomplikowane. Poruszanie się w gąszczu uchwalanych na ostatnią chwilę przepisów skutecznie komplikuje życie podatników, ale także obsługujących ich księgowych i doradców podatkowych. Niestety, w najbliższym czasie trudno spodziewać się poprawy sytuacji – to główne wnioski z zakończonej właśnie konferencji Podatkowy Rollercoaster.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Jak wygląda zarządzenie zgodnością w Polsce w 2021 roku, czy nadal króluje w dużych spółkach giełdowych? Jaki jest stan świadomości organizacji o systemach informowania o nieprawidłowościach i prawach sygnalistów? Czy compliance oficerów wspierają programy komputerowe? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 14 października podczas bezpłatnej konferencji online.
Jolanta Ojczyk
06.10.2021
Prawo gospodarcze Compliance
Wykonawcy powinni mieć świadomość tego, że z podwyższeniem wynagrodzenia umownego nie wiąże się obowiązek podwyższenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem ich roszczenia finansowe wobec zamawiających nie mogą być uzależniane od podwyższenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wyjaśniają Joanna Boroń i Marcin Barczyk,
Joanna Boroń Marcin Barczyk
06.10.2021
Zamówienia publiczne Rynek Finanse
Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie – przedsiębiorca ma prawo dokonać wstecznej rejestracji dla potrzeb VAT. Możliwe jest także odliczenie podatku naliczonego za wcześniejszy okres. Stanowisko skarbówki jest korzystne – nabiera jednak dodatkowego znaczenia zwłaszcza teraz, gdy proces rejestracyjny to, zdaniem ekspertów, prawdziwa droga przez mękę.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Przedstawiciele NSZZ Solidarność, Polska Izba Handlu i Konfederacja Lewiatan przygotowały wspólne propozycje dotyczące uszczelnienia handlu w niedzielę. I zaapelowały do Senatu, który obecnie pracuje nad tą regulacją, o przyjęcie ich poprawek do ustawy w sprawie tego uszczelnienia. Chodzi m.in. o dopuszczenie zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej pomocy członków rodzin.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza przedsiębiorców – głównych interesariuszy usług księgowych, do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie. Odpowiedzi można wysyłać do końca października. Wyniki badania trafią do Ministerstwa Finansów.
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze

Łatwiejsze umawianie wizyt w urzędzie skarbowym

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów upraszcza zasady umawiania wizyt w urzędach skarbowych. Najszybszym i najprostszym sposobem pozostaje rezerwacja internetowa. Pojawił się jednak nowy formularz i wyszukiwarka spraw. Teraz wystarczą tylko cztery kroki i spotkanie z urzędnikiem skarbówki zostanie umówione.
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności. Ostatnimi laty dostrzegalna była tendencja organów podatkowych do wykorzystania tego przepisu w celu zwalczania optymalizacji podatkowych. Tak ukierunkowane działania organów bywały – całkowicie słusznie – kwestionowane przez sądy administracyjne
Krzysztof Lasiński-Sulecki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę w tej sprawie. Mają one gwarantować bezpieczeństwo sygnalistom zgłaszającym nieprawidłowości zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Organem publicznym do przyjmowania zgłoszeń ma zostać rzecznik praw obywatelskich.
Jolanta Ojczyk
04.10.2021
Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Compliance

Notariusze skorzystają z e-Urzędu Skarbowego

Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn
Krajowa Administracja Skarbowa w ramach usługi e-Urząd Skarbowy udostępniła możliwość elektronicznego składania deklaracji PCC-2 i SD-2. Ułatwi to notariuszom rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym.
Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn
Karę w wysokości 200 tys. zł ma zapłacić Spółka Enrex Energy. której przedstawicile nie zostawiali konsumentom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu. Zdanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, taka praktyka utrudniała konsumentom dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu i ewentualne odstąpienie od niego.
Krzysztof Sobczak
04.10.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

PKO BP proponuje frankowiczom ugody, ale to na razie wyjątek

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowych hamuje i tak nieduży zapał banków do proponowania ugód kredytobiorcom. Nie pomogą nawet kierowane do banków zachęty przewodniczącego KNF. Na drogę sądową wstąpiło mniej niż 10 proc. kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Prowadzenie spraw sądowych jest dla banków nadal tańsze niż zmiana warunków wszystkich umów kredytu.
Regina Skibińska
04.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
W najbliższą środę, 6 października, odbędzie się bezpłatna konferencja pt. Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i myśli z ekspertami i branżowymi praktykami. Zapisy do udziału w spotkaniu już ruszyły. Uczestnikom gwarantujemy m.in. bezpłatny dostęp do LEX-a.
Iwona Kaczorowska Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Handel tonie w długach

Prawo gospodarcze
Z danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że nieuregulowane na czas zadłużenie całego handlu wobec dostawców i banków wynosi już 8,39 mld zł i jest to najwyższa sektorowa zaległość. Zadłużenie tej branży w okresie pandemii wzrosło o 640 mln zł, a najbardziej długi hurtowych sprzedawców żywych zwierząt.
Agnieszka Matłacz
04.10.2021
Prawo gospodarcze
Senat zaproponował we wtorek poprawki do ustawy w sprawie rekompensat dla firm w związku ze stanem wyjątkowym. Rozszerzają one grupę podmiotów uprawnionych do wsparcia m.in. o sklepy spożywcze, prowadzących działalność kulturalną oraz przewóz turystów. Zwiększają również wysokość wsparcia z 65 do 80 proc. przychodu.
Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
04.10.2021
Spółki Małe i średnie firmy Finanse
Na osiedlach willowych jak grzyby po deszczu wyrastają hotele robotnicze. Są to domy jednorodzinne często nielegalnie przerobione na ten cel. Ich właściciele świetnie zarabiają, a sąsiedzi są bezradni. Trudno jest udowodnić, że 30 nowych sąsiadów, nie jest dużą rodziną a dom jednorodzinny to nie willa, ale budynek zamieszkania zbiorowego.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.10.2021
Budownictwo
Operatorzy, którzy użytkują bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg, będą musieli mieć polisę OC za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją – przewiduje projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo lotnicze. W projekcie jednak nie ma mowy o zakresie ubezpieczenia.
Regina Skibińska
04.10.2021
Ubezpieczenia
Powstanie instrument bezstresowego centralnego sterowania, który pozwala na podjęcie decyzji przez zarząd spółki dominującej, za spółkę zależną. Będzie mogła więc wydać np. spółce zależnej, zajmującej się działalnością budowlaną, wiążące polecenie nabycia hurtowni papierniczej celem uzyskania kompetencji do produkcji konfetti dla powitania ważnych oficjeli - twierdzi prof. UO dr hab. Rafał Adamus.
Rafał Adamus
02.10.2021
Rynek Spółki
Dopóki stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, to kredytobiorcy złotówkowi płacą niskie raty. Kiedyś jednak stopy pójdą w górę, co uderzy po kieszeni osoby zadłużone w rodzimej walucie na wiele lat. Pojawia się pytanie, czy złotówkowicze będą mogli pójść w ślady kredytobiorców frankowych i żądać unieważnienia umów.
Regina Skibińska
02.10.2021
Nieruchomości
Sama zmiana przepisów prawa nie wpływa na pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności - orzekł Sąd Najwyższy. Dłużnik po prawomocnym wyroku zasądzającym musi wykazać, że wierzytelności nie można wyegzekwować, np. z tego powodu, że dług już uregulowano - dodał sąd i podkreślił, że zarzut przedawnienia nie jest trafny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.10.2021
Prawo cywilne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski