Mieszkańcy, którzy segregują śmieci, zapłacą za ich odbiór co najmniej dwa razy mniej niż ci, którzy tego nie robią. Opłaty śmieciowe będą też niższe dla osób, które mają przydomowe kompostowniki. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza tę zmianę, obowiązuje od 6 września.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
06.09.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Powód sam pozbawił się możliwości udowodnienia, że pracował w godzinach nadliczbowych - orzekł Sąd Najwyższy. - Wykonując telepracę nie musiał jej ewidencjonować, ale powinien za każdym razem prosić przełożonego o zgodę na jej wykonywanie w czasie dodatkowym, jak zakładała umowa - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2019
Prawo pracy
Sądy arbitrażowe będą mogły rozstrzygać jeszcze więcej sporów. Sejm doprecyzował bowiem kryteria tzw. zdatności arbitrażowej, co oznacza, że zakres przedmiotowy spraw poddawanych pod rozstrzygnięcie arbitrów rozszerzy się. O zmiany od lat zabiegało polskie środowisko arbitrażowe - pisze radca prawny Marek Furtek.
Marek Furtek
06.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Prawo chroni przed niechcianymi telefonami z ofertami nie tylko konsumentów, ale i firmy. Pierwszym bez ich zgody nie można zakłócać prywatności, drugim dezorganizować pracy. Tak wynika z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie spółki Koksztys. UKE zauważa jednak, że smsy i maile są mniej agresywne od telefonów.
Jolanta Ojczyk
06.09.2019
Prawo gospodarcze RODO Compliance
Torby na zakupy wyprodukowane ze skrobi, czyli z materiału, który jest polimerem naturalnym, należy uznać za torby z tworzywa sztucznego, w związku z tym są one objęte opłatą recyklingową.
Sosnowski Paweł
06.09.2019
Środowisko
Zamieszanie w związku z brexitem trwa. Brytyjska Izba Gmin w środę odrzuciła bezumowne opuszczenie Unii w dniu 31 października i poparła przesunięcie terminu wyjścia do 31 stycznia 2020 r. Przedstawiciele pracodawców podkreślają, że to daje przedsiębiorcom szansę, by nadrobili zaległości związane z formalnościami spowodowanymi brexitem.
Jolanta Ojczyk
05.09.2019
Prawo gospodarcze
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ruszyła z zapowiadanym od miesięcy programem #Pracownik+Mieszkanie+. 24 września podpisze pierwszą umowę, która ma przyciągnąć do regionu nowe kadry. Pracownicy działających w strefie firm będą mogli liczyć na mieszkania.
Agnieszka Matłacz
05.09.2019
Samorząd terytorialny HR Spółki
Za sprawą nowego prawa zamówień publicznych zapewne wzrośnie liczba odwołań kwestionujących wzorce umowne. Nowa ustawa bowiem wskaże, czego w nich nie może być, a Krajowa Izba Odwoławcza będzie już zobowiązana do zajęcia się taką sprawą - ocenia radca prawny Tomasz Krzyżanowski z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.
Jolanta Ojczyk
05.09.2019
Zamówienia publiczne
Cztery zagraniczne firmy - Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin – podejrzewane są przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że są piramidami finansowymi. Postawiony im zarzut dotyczy tego, że mogą zarabiać na tym, że ktoś namówi inne osoby do uczestnictwa.
Krzysztof Sobczak
04.09.2019
Rynek i konsument Finanse
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma nowy pomysł na wsparcie sukcesji firm rodzinnych. Otwiera dyskusję nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego zupełnie nowej instytucji - fundacji rodzinnej.
Agnieszka Matłacz
04.09.2019
Małe i średnie firmy

Będą lepsze pouczenia dla stron w procesach cywilnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wzorami komunikatywnych pouczeń, których sądy udzielają stronom na piśmie w toku postępowania cywilnego. Ustandaryzowane pouczenia, zgodnie z dyspozycją nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., mają być gotowe do 5 sierpnia 2020 r.
Krzysztof Sobczak
04.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz firmy budującej hotele odszkodowanie tytułem utraconych korzyści. Stolica zapłaci za bezprawną decyzję odmawiającą wydania pozwolenia na budowę. To precedensowa sprawa. Sąd uznał, że samorząd nie może uwolnić się od odpowiedzialności tylko dlatego, że decyzja podlega dalszej kontroli.
Jolanta Ojczyk
04.09.2019
Budownictwo
Jeżeli sporządzenie prywatnej opinii jest niezbędne do uzyskania rzetelnie wyliczonego odszkodowania, to ubezpieczyciel pokrywa koszty jej przygotowania. Poszkodowany więc odzyska wydane na nią pieniądze. Tak wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, który podzielił w tej sprawie stanowisko Rzecznika Finansowego.
Jolanta Ojczyk
03.09.2019
Prawo cywilne Finanse
We wtorek zaczyna obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Za jej sprawą umowa spółki będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji. To już druga zmiana, po wprowadzeniu w marcu trybu obiegowego, dotycząca zgromadzeń.
Jolanta Ojczyk
03.09.2019
Spółki
Rzut z ekranu aplikacji bankowej nie pozwala na bezsporne przyjęcie, że powiadomienie o przetwarzaniu danych stanowiących tajemnicę bankową było rzeczywiście wysłane do klientki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, przyznając rację inspektorowi ochrony danych osobowych. Po spłacie kredytu bank musi powiadomić o zamiarze przetwarzania danych - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument RODO
Organy podatkowe bacznie obserwują restrukturyzacje firm, zwłaszcza te, które jakiś czas temu były „modne” ze względu na optymalizację podatkową. Problem dotyczy również podmiotów powiązanych – zwłaszcza, że pojęcie restrukturyzacji w cenach transferowych nie jest tożsame z pojęciem prawnym.
Krzysztof Koślicki
03.09.2019
CIT
Po zmianach w procedurze cywilnej zawezwanie do próby ugodowej będzie trudniejsze i droższe. W nowej odsłonie moim zdaniem znacząco straci na atrakcyjności – zwłaszcza wśród przedsiębiorców i podmiotów, którym przysługują roszczenia o wyższej wartości - pisze radca prawny Magdalena Wątroba z kancelarii Dentons.
Magdalena Wątroba
03.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Konsumenci zablokują telemarketerów

Nowe technologie Prawo unijne
Rada UE wznowiła prace nad projektem rozporządzenia o ochronie prywatności (e-Privacy). Jego najnowsza wersja przewiduje, że kraje Unii będą mogły same wprowadzić specjalny prefiks dla telemarketingu. A konsumenci blokować takie połączenia. Zdaniem prawników, takie rozwiązanie może okazać się problematyczne i dla konsumentów, i dla firm.
Jolanta Ojczyk
03.09.2019
Nowe technologie Prawo unijne

Milionowa kara za wmawianie seniorom chorób, by kupili drogi pakiet medyczny

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Firma Centrum Medyczne św. Franciszka ukarana została przez UOKiK karą w wysokości 1,1 mln zł za zapraszanie seniorów na badania i potem bezpodstawne straszenie ich złym stanem zdrowia po to, żeby kupili drogie pakiety medyczne. Kara nałożona została za naruszanie interesów konsumentów i niedozwolone postanowienia w umowach.
Krzysztof Sobczak
02.09.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
W niedzielę, 1 września 2019 roku, weszły w życie przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. W specjalnym rejestrze można sprawdzać, czy dany podmiot jest zarejestrowany dla potrzeb VAT i czy ma zgłoszony numer rachunku bankowego. Wpłata na inne konto będzie miała surowe konsekwencje podatkowe.
Krzysztof Koślicki
02.09.2019
VAT
Prawnicy uważają, że po orzeczeniu TSUE pierwsza prezes może naprawić chaos wywołany milczeniem Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Może przedstawić do rozstrzygnięcia SN pytania, na które wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I niekoniecznie muszą one pokrywać się z problemami opisanymi w opublikowanej przez SN analizie.
Jolanta Ojczyk
02.09.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Od 21 sierpnia tego roku wniosek o uzasadnienie wyroku kosztuje 100 złotych. I nie ma znaczenia, że rozstrzygnięcie zapadło wcześniej. Jeśli ktoś nie wniesie opłaty, sąd powinien wezwać do jej uzupełnienia. Po 7 listopada może się jednak zdarzyć, że taki nieopłacony wniosek zostanie odrzucony.
Jolanta Ojczyk
02.09.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Oferta zawarta w umowie ramowej o współpracy ma przewagę nad konkretnym zleceniem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, rozstrzygając o interpretacji umowy dotyczącej robót budowlanych przy obwodnicy Żywca. Sąd Apelacyjny podjął się zbyt radykalnej interpretacji, gdyż nie uwzględnił szerszego kontekstu relacji między stronami sporu - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.09.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zwolnienia od podatku będą mogli uzyskać marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą - tak stanowi znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. To wykonanie obowiązku wynikającego z prawa UE, które zabrania dyskryminacji pracowników.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
31.08.2019
PIT

Od 1 września w Krakowie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem

Samorząd terytorialny Środowisko Małe i średnie firmy
Kraków od kilku lat jest liderem na tle innych miast w Polsce w ramach działań na rzez czystego powietrza. 1 września rozpocznie się ich kolejny etap - zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, która wprowadza całkowity zakaz palenia paliwami stałymi. Za palenie w piecach węglem i drewnem będzie groziła grzywna w wysokości nawet 5000 zł.
Agnieszka Matłacz
31.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Małe i średnie firmy
Do 2021 roku wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne – to w Polsce ponad 13 tys. firm - będą musiały prowadzić publiczne rejestry akcjonariuszy. Ma to przeciwdziałać m.in. praniu brudnych pieniędzy Sejm w piątek wieczorem przyjął większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy Kodeksu spółek handlowych.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
31.08.2019
Spółki

Opłata za grubsze torby zwiększy obowiązki sklepów

Środowisko Spółki Małe i średnie firmy
Sklepy i hurtownie będą musiały nie tylko oddać państwu 20 groszy od każdej plastikowej torby, ale również prowadzić ich ewidencję i wpisać się do bazy danych o odpadach. Dla niektórych to może oznaczać znaczne zwiększenie obowiązków. Zmiany, które uszczelniają system, wchodzą w życie od 1 września.
Jolanta Ojczyk Agnieszka Matłacz
31.08.2019
Środowisko Spółki Małe i średnie firmy
Lepszy zasięg w telefonie, szybki internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma - to skutki, które ma przynieść nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do tej regulacji i teraz trafi ona do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
31.08.2019
Budownictwo Nowe technologie
1,1 mld euro - tyle wynoszą rocznie straty polskich sklepów z powodu kradzieży. Właściciele mogą zabezpieczyć się przed ich skutkami kupując ubezpieczenie. Tyle, że nie każda polisa obejmuje każdą kradzież. Ogólne warunki ubezpieczenia często wskazują dodatkowe warunki, których naruszenie może pozbawić odszkodowania.
Jolanta Ojczyk
31.08.2019
Prawo cywilne Finanse Ubezpieczenia
Wzrosną koszty emisji papierów wartościowych, bo częściej będzie trzeba sporządzać memoranda informacyjne. Spółki giełdowe będą miały więcej obowiązków w tym zakresie, m.in. będą musiały przygotowywać sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń. Sejm może zdążyć uchwalić nowelizację w tej sprawie jeszcze w tej kadencji.
Jolanta Ojczyk
30.08.2019
Spółki