Obowiązujące od dwóch lat przepisy o tzw. opłacie cukrowej, obciążającej słodkie napoje, mają być zreformowane. Jednak w przedstawionym do konsultacji projekcie zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, oprócz pewnych uproszczeń proceduralnych pojawiły się zapisy rozszerzające zakres opodatkowania. Po konferencji uzgodnieniowej z organizacjami przedsiębiorców projektodawcy wycofali się jednak z niektórych zamiarów rozszerzenia bazy opodatkowania.

Naturalny cukier wolny od daniny

Uzgodnienia te potwierdziło Ministerstwo Finansów w komunikacie cytowanym przez PAP. "Projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie wprowadza zmian w katalogu napojów podlegających opłacie. Oznacza to zatem, że projekt nie obejmuje opłatą żadnych nowych produktów" - czytamy w komunikacie. Resort zapewnia przy tym, że projekt zakłada uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzi ułatwienia dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

Czytaj: Przepisy o opłatach małpkowych i cukrowych będą poprawione>>

Wcześniej o porozumieniu wokół projektu informowała w swoim komunikacie Konfederacja Lewiatan. Według tej organizacji, uzgodnienia wokół projektu zakończyły się porozumieniem przewidującym, że nie będzie konieczności zapłaty podatku cukrowego od napojów, które zawierają naturalny cukier, występujący w soku wykorzystywanym do produkcji. Podobnie nie będą podlegać opodatkowaniu napoje zawierające niewielką ilość naturalnej kofeiny lub tauryny. Wyłączone spod opłaty zostaną koncentraty soku wykorzystywane do produkcji napoju - zmiana pozwoli wyeliminować sytuację, w której napój wyprodukowany z koncentratu byłby podwójnie opodatkowany.

Ministerstwo zaznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno soki 100 proc., jak i napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej. Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100 proc., już teraz objęte są tą opłatą.

MF zauważa z kolei w swoim komunikacie, że zaproponowane zmiany dotyczą m.in. kar. Przewidziano ich obniżenie i zróżnicowanie, w zależności od sposobu stwierdzonego uchybienia. Podstawową sankcją zastosowanie odsetek za zwłokę na podstawie Ordynacji podatkowej, a maksymalna wysokość kary to 50 proc. kwoty zaniżenia opłaty (obecnie sankcja wynosi 50 proc. całej kwoty należnej opłaty)" - poinformował resort finansów.

Detaliści uwolnieni

Projekt zakłada przesunięcie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw. MF tłumaczy, że oznacza to, iż obowiązek zapłaty opłaty przeniesiony zostanie z podmiotów sprzedających detalicznie lub do punktów sprzedaży detalicznej na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje.

Inne rozwiązanie to wydłużenie z 3 do 6 miesięcy terminu zwrotu opłaty od napojów wyprowadzonych z kraju (chodzi o wewnątrzwspólnotową dostawę oraz eksport poza UE). Zgodnie z informacją MF, projekt przewiduje możliwość zwrotu opłaty od napojów wyprowadzanych z kraju dla podmiotu, który zapłacił opłatę oraz pierwszego nabywcy.

Wprowadzona ma być odrębna wysokość opłaty dla koncentratów. Projekt przewiduje doprecyzowanie, że napoje w postaci skoncentrowanej podlegają opłacie oraz wprowadzenie stałej opłaty dla koncentratów (3 zł za 1 litr lub kg koncentratu). Przewiduje się jednak brak opłaty od koncentratów wykorzystywanych do produkcji napojów (co do zasady opłacie ma podlegać napój gotowy do spożycia).

 

Planowana jest też zmiana definicji wprowadzenia na rynek poprzez rezygnację z odwołania do pojęcia sprzedaży na rzecz dostawy - projekt przewiduje rozszerzenie pojęcia „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” o zdarzenia inne niż sprzedaż napojów. Zaproponowano też, że pojęcie dostawy obejmie dokonywanie w ramach działalności gospodarczej czynności odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzenia napojami jak właściciel, przekazania nieodpłatnego napojów oraz przekazania napojów zamawiającemu (produkcja na zlecenie).

Opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje. "Dodane do napoju substancje mogą być zatem cukrami występującymi naturalnie np. dodatek soku owocowego zawierającego występujący w nim naturalnie cukier stanowi dodatek środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą. Niezależnie od tego, czy dodatek soku pełni funkcje aromatyczne, czy słodzące, wnosi on dodatek cukru do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie" - precyzuje resort finansów.

To wciąż obciążenie

- Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację Ministerstwa Finansów o rezygnacji z rozszerzenia zakresu opodatkowania podatkiem cukrowym. Ten podatek i tak obciąża przedsiębiorców, budzi problemy interpretacyjne oraz ogranicza konkurencyjność firm. ­­Jest to niepotrzebna danina, która  pogorszyła warunki funkcjonowania firm oraz spowodowała istotny wzrost cen napojów – skomentował Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan. 

 

Sprawdź również książkę: Ordynacja podatkowa. Przepisy >>