W piątek Senat przyjął ustawę o transporcie drogowym. Zgodnie z nią kary za naruszenia będą...
Jolanta Ojczyk
29.06.2018
Prawo gospodarcze
Za podłączenie do tachografu oprogramowania do przerabiania danych będzie groziło maksymalnie 15...
Jolanta Ojczyk
29.06.2018
Prawo gospodarcze
W przypadku śmierci właściciela firmy w mocy pozostaną kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia czy...
Jolanta Ojczyk
29.06.2018
Prawo gospodarcze
Aby skutecznie zaskarżyć uchwałę spółdzielni mieszkaniowej, wystarczy powołać się na członkostwo w...
Marek Sondej
29.06.2018
Budownictwo
Zmianę m.in. definicji budowli w prawie budowlanym oraz określenie, że w przypadku wiatraków...
Krzysztof Sobczak
29.06.2018
Budownictwo
Umożliwienie dochodzenia do własności w przypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r....
29.06.2018
Budownictwo
Szczątkowe regulacje ustawowe nie przewidują ochrony prawnej dla właściciela kwestionującego wpis...
Dorian Lesner
29.06.2018
Budownictwo
Grupa robocza ds. ochrony danych utworzona przy Ministerstwie Cyfryzacji ma rozstrzygnąć sprawy...
Krzysztof Sobczak
28.06.2018
Po rozwiązaniu umowy, leasingobiorca powinien zwrócić właścicielowi jej przedmiot. Jeżeli nie chce...
Marek Sondej
28.06.2018
Prawo gospodarcze
Zaproponowane przez rząd zmiany w przepisach o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska uwzględniają...
Dorian Lesner
28.06.2018
Środowisko
„Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, sprawnie pracują wszystkie służby i...
28.06.2018
Środowisko
Mieszkańcy Marcinkowa blokują ciężarówkom wjazd na teren, gdzie odbywa się nielegalne składowanie...
28.06.2018
Środowisko
Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa pogorszy się gwałtownie, nie skorzystają szybko z...
Łukasz Kozłowski
28.06.2018
Finanse
Organ może uzasadnić to interesem gospodarczym lub społecznym - podkreślił sąd administracyjny....
Dorian Lesner
28.06.2018
Budownictwo
Nie można wymeldować z pobytu stałego osoby zmuszonej do opuszczenia budynku, o ile ma prawną...
Marek Sondej
28.06.2018
Budownictwo
"Ciągle nie wiemy, jak wyglądał będzie ostateczny kształt nowych przepisów. Jak dotychczas, do...
28.06.2018
Budownictwo
Delegaci XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...
Dorian Lesner
28.06.2018
Budownictwo
Monitoring może być stosowany, o ile jest niezbędny do realizacji określonego celu i tylko tam,...
Krzysztof Sobczak
27.06.2018
RODO
Uchwalenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej to dobra zmiana, ale...
Krzysztof Sobczak
27.06.2018
Małe i średnie firmy
Oznaczenie „france.com” nie może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy, bo jest niemal...
Jolanta Ojczyk
27.06.2018
Z wnioskiem wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, która nie posiada żadnego tytułu władania...
Ćwiek Piotr
27.06.2018
Środowisko
System ma być uszczelniony, a nieprawidłowości w gospodarce odpadowej wyeliminowane. Wzmocniona...
Dorian Lesner
27.06.2018
Środowisko
5 tys. wolontariuszy wyruszy 30 czerwca w Tatry, aby posprzątać górskie szlaki. Akcja Czyste Tatry...
27.06.2018
Środowisko
Inspektorzy pracy skontrolowali w sumie 16 tys. placówek, ale nałożyli tylko 223 mandaty. Jedynie...
Jolanta Ojczyk
27.06.2018
Prawo gospodarcze
Ustawa o dopłatach do najmu tzw. program Mieszkanie na Start ma być sposobem na problem...
27.06.2018
Budownictwo
Budowa zbiornika wodnego wymaga pozwolenia. Nie można więc zgłosić dwóch mniejszych oczek, a...
Marek Sondej
27.06.2018
Budownictwo
Jeżeli zamierzenie inwestora nie doprowadzi do zmiany granic pasa drogowego, to należy uznać, że...
Marta Mackiewicz
27.06.2018
Budownictwo
Podczas rozpoczynającego się w środę nadzwyczajnego posiedzenia w Sejmie odbędzie się pierwsze...
Krzysztof Sobczak
26.06.2018
Rząd przyjął we wtorek projekt tzw. małego ZUS-u. Drobni przedsiębiorcy zapłacą niższe składki na...
Krzysztof Sobczak
26.06.2018
Małe i średnie firmy
Projekt nowych przepisów dot. składowania odpadów oraz wysypisk śmieci trafi do Sejmu. We wtorek...
Krzysztof Sobczak
26.06.2018
Środowisko