Producenci pasz ukarani za zmowę rynkową

Prawo cywilne Małe i średnie firmy
Producenci pasz dla zwierząt hodowlanych – Polmass i Ekoplon - zawarli porozumienia ograniczające konkurencję. Podzielili miedzy sobą dwa rynki, ograniczając odbiorcom swobodny wybór produktów. Zmowa rynkowa została wykryta przez UOKiK, którego prezes nałożył na na jej uczestników kary finansowe w łącznej wysokości ponad 17 mln zł.
Krzysztof Sobczak
26.08.2020
Prawo cywilne Małe i średnie firmy

Wsparcie z tarcz antykryzysowych trudno rozliczyć bez błędów

CIT PIT Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Nieprawidłowe rozliczenie darowizny, zakupu sprzętu do walki z epidemią czy wynagrodzeń pracowniczych – to tylko niektóre obszary ryzyka i potencjalnych sporów ze skarbówką. Kontrole mogą potrwać nawet do 2026 roku. Przed skutkami błędnego rozliczenia tarcz antykryzysowych pewną ochronę może dać połączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej z polisą skarbową.
Krzysztof Koślicki
26.08.2020
CIT PIT Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Gminy uzdrowiskowe liczą straty i oczekują wsparcia

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Tarcza Antykryzysowa
Trwająca od paru miesięcy pandemia koronawirusa oznacza gwałtowne załamanie ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk oraz katastrofalne skutki finansowe dla działających tam podmiotów gospodarczych i dla samych gmin. Taka ocena wynika z analizy przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Krzysztof Sobczak
26.08.2020
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Tarcza Antykryzysowa

Na wizytę w urzędzie skarbowym będzie można się umówić

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem ogólnopolskiego systemu do rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym. Na spotkania z urzędnikami, od niedawna, można się już umawiać w województwach podlaskim i wielkopolskim. Ma to rozładować kolejki i ułatwić załatwianie spraw. Z powodu koronawirusa urzędy przyjmują interesantów tylko trzy dni w tygodniu.
Krzysztof Koślicki
26.08.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Choć przepisy o odpowiedzialności menedżerów z tytułu naruszenia reguł konkurencji obowiązują już od kilku lat, nie została dotąd na ich podstawie wydana żadna decyzja. Obecnie trwają cztery postępowania, które jeszcze w tym roku mogą zakończyć się nałożeniem sankcji na objęte nimi osoby zarządzające. A więc stosowanie tych przepisów może nabrać praktycznego znaczenia
Katarzyna Racka Weronika Herbet
26.08.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przepisy ograniczające obrót wierzytelnościami szpitali są zgodne z konstytucją, zaś ograniczenie wolności umów wynikające z tych przepisów służy zapewnieniu ochrony prawa do opieki zdrowotnej - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. - Wolność umów, jako wolność konstytucyjnie chroniona, nie ma jednak absolutnego charakteru, a co za tym idzie może podlegać koniecznym ograniczeniom
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo cywilne Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do swojego projektu przewidującego, że odpowiedzialność zbiorowa byłaby stosowana wobec dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Według koncepcji resortu przepisy nałożyłyby na przedsiębiorcę obowiązek zapobiegania popełnianiu przestępstw przez pracowników i współpracowników firmy.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo karne Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rozwoju zamierza zaproponować 500 metrów jako bezwzględną minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści zniesienie na swym terenie tzw. zasady 10H. Obecnie obowiązuje 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka. Propozycja wychodzi na przeciw zarówno oczekiwaniom branży jak i gmin.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji w przypadku zdrowia wyniósł w lipcu br. 5,3 proc. Liderem wzrostu cen są usługi stomatologiczne. Zdaniem ekspertów w kolejnych miesiącach już nie powinno być tak szybkiego tempa wzrostu cen w tym segmencie rynku.
Katarzyna Redmerska
25.08.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
Rzecznik Finansowy złożył w ubiegłym tygodniu pozew w imieniu klienta Idea Banku, który został wprowadzony w błąd w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A. Zdaniem Rzecznika sprawa jest szczególnie bulwersująca, ponieważ na ryzykowną inwestycję namówiono osobę, która w momencie nabywania obligacji miała 85 lat.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie toczą się prace na temat projektu dotyczącego konfiskaty prewencyjnej, a Stały Komitet Rady Ministrów się nie zajmował tego rodzaju projektem - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Wskazał również, że PiS wielokrotnie udowadniała, że w swoich działaniach, także legislacyjnych bierze pod uwagę przede wszystkim dobro obywateli.
Patrycja Rojek-Socha
25.08.2020
Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo podaje kryteria weryfikacji małych i średnich firm dla potrzeb pomocy

Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Mikroprzedsiębiorca to firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz jej roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln euro. Takie objaśnienie przedstawił resort rozwoju w odniesieniu do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Wypłata dywidendy nie jest transakcją kontrolowaną. Zdaniem Ministerstwa Finansów, nie stanowi też działania o charakterze gospodarczym. Nie podlega więc obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską.
Krzysztof Koślicki
25.08.2020
CIT PIT Doradca podatkowy
Wydatki, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątkowo trzeba potraktować jednak zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Potwierdza to skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
25.08.2020
PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy
Konsultacje publiczne w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która ma m.in. wprowadzić regulacje dotyczące prawa holdingowego, potrwają do 19 września 2020 r. - przypomina Ministerstwo Aktywów Państwowych. - Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy - czytamy we wpisie resortu na Twitterze.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Spółki Prawo gospodarcze
Informacje sektora publicznego będą mogły być ponownie wykorzystane m.in jako materiał wyjściowy dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi - taką możliwość ma wprowadzić przygotowana w Ministerstwie Cyfryzacji ustawa, której projekt opublikowany został w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Administracja publiczna RODO
W relacjach pomiędzy bankiem i klientem może być tak, że obowiązuje umowa nieważna z uwagi na niezwiązanie jednej z jej stron jej niedozwolonymi klauzulami. Dopóki konsument nie wystąpi do sądu z odpowiednim żądaniem, umowa taka może obowiązywać do końca i zostać wykonana - pisze adwokat Tomasz Byrka.
Tomasz Byrka
25.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Odmowa wglądu do akt sprawy została oparta o adnotacje przedsiębiorcy, że stanowią one „tajemnice przedsiębiorstwa”. WSA w Warszawie uchylił jednak to rozstrzygnięcie i wskazał, że organ powinien dokładnie przeanalizować sprawę. Także to, że przedsiębiorca, z istoty rzeczy, nie jest zainteresowany ujawnianiem jakichkolwiek faktów dotyczących prowadzonej przez niego działalności.
Dorian Lesner
25.08.2020
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Może dochodzić do nieprawidłowości na rynku świadczenia usług pomocy prawnej, których dopuszczają się kancelarie adwokackie i radcowskie - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające wobec 15 kancelarii obsługujących m.in. frankowiczów i poszkodowanych w aferze GetBack.
Krzysztof Sobczak
24.08.2020
Prawo cywilne Prawnicy
Konfiskata in rem jest potrzebna do tego, by odbierać majątki pochodzące z brutalnych gangsterskich przestępstw, osobom które je posiadają, a nie są formalnie sprawcami - takie jak np. żona, dziewczyna, rodzice, rodzeństwo bossa mafii - wskazuje Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. I dodaje, że obowiązujące przepisy nie dają takiej możliwości.
Patrycja Rojek-Socha
24.08.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W najbliższym czasie do wykazu prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma trafić ustawa pozwalająca na tzw. konfiskatę prewencyjną. Przeciwko planowanym zmianom są m.in. organizacje zrzeszające przedsiębiorców - już w maju apelowały do resortu sprawiedliwości o wycofanie się z tych prac.
Patrycja Rojek-Socha
24.08.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sam fakt dysponowania pośrednio przez Skarb Państwa 33 proc. głosów nie przesądza, że nie dysponuje on faktycznie bezwzględną większością głosów na kolejnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. W konsekwencji, część odszkodowania wypłaconego pracownikowi przez spółkę z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji podlega opodatkowaniu 70-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Wiesława Moczydłowska
24.08.2020
PIT Administracja publiczna
Brak możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów, obowiązek wykazywania sprzedaży towarów usług w deklaracji VAT-7 – w stosunku do beneficjentów będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie, a przy sprzedaży walut należy uznać zrealizowany wynik w okresie miesięcznym.
Krzysztof Sobczak
24.08.2020
Małe i średnie firmy Tarcza finansowa
Za sprawą tarczy antykryzysowej branża odpadowa ma więcej czasu do przygotowania sprawozdań za 2019 rok. Jako pierwsi, do 31 sierpnia 2020 roku, muszą je złożyć odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy mają już uwagi do sprawozdań za 2020 rok.
Jolanta Ojczyk
24.08.2020
Środowisko Małe i średnie firmy
Konsultowany właśnie pakiet uproszczeń tzw. Slim VAT, przy okazji zawiera przepisy, które – jak twierdzą doradcy podatkowi – mogą ograniczyć stosowanie wiążących informacji stawkowych (WIS). Będą ważne tylko przez trzy lata. Ministerstwo Finansów chce też odebrać ochronę zapewnianą przez WIS w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.
Krzysztof Koślicki
24.08.2020
VAT Doradca podatkowy Spółki
Przedsiębiorcy nadal częściej idą do sądu niż decydują się na arbitraż. Tymczasem - jak podkreślają eksperci z elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio,rozwiązanie to jest skuteczne także w sytuacjach gdy kontrahenci nie wywiązują się z płatności. Wyrok sądu arbitrażowego - zgodnie z procedurą cywilną - ma moc wyroku sądu państwowego po nadaniu klauzuli wykonalności.
Patrycja Rojek-Socha
22.08.2020
Wymiar sprawiedliwości
Przepisy umożliwiają organom podatkowym nakładanie surowych kar na uczciwych podatników. A przed zarzutami wykorzystywania nierzetelnych faktur nie da się obronić. Rzecznik praw obywatelskich apeluje do ministra finansów o zmianę prawa.
Krzysztof Koślicki
21.08.2020
Prawo karne Ordynacja VAT Doradca podatkowy
Reforma rynku bilansującego energii oraz zmiany w zasadach przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej - to cele nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt został właśnie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Krzysztof Sobczak
21.08.2020
Budownictwo Prawo gospodarcze

Firmy mają nadpłaty podatku od nieruchomości - prośba o zwrot lepsza niż pomoc z tarczy

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki
Gminy wydają już uchwały zwalniające firmy z podatku od nieruchomości. Ma to pomóc w przetrwaniu epidemii koronawirusa. O ulgi i zwolnienia można też wnioskować indywidualnie. A gdy doszło do nadpłaty - okazuje się, że niemal połowa firm płaci za wysoki podatek - lepiej poprosić o jej zwrot, bo procedura jest prostsza. Także gminom bardziej opłaca się oddać podatek, niż wprowadzać ulgi.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
21.08.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki
Przedsiębiorcy przed rozpoczęciem kontroli przez Polski Fundusz Rozwoju powinni dokonać rachunku sumienia i jeszcze raz zweryfikować nie tylko sposób wydatkowania subwencji, ale także czy rzeczywiście spełniali warunki do jej otrzymania, które w znacznej części bazowały na składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczeniach - pisze Krzysztof Brysiewicz,
Krzysztof Brysiewicz
21.08.2020
Tarcza finansowa
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski