Pełnomocnik spółki nie może sam bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowego. Dokumenty musi podpisać...
Jolanta Ojczyk
11.07.2018
Spółki
15 lipca mija termin złożenia sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym roku...
Maciej Szewczyk
11.07.2018
Spółki
Wojewoda wielkopolski chce przeanalizować dokumenty dotyczące budowy nieruchomości na terenie...
Krzysztof Sobczak
10.07.2018
Budownictwo
Jeżeli toczy się postępowanie legalizacyjne lub naprawcze, to nie można wymierzyć kary za...
Dorian Lesner
10.07.2018
Budownictwo
Wspólnota może żądać w uchwale, by znajdujący się w budynku lokal gastronomiczny nie obniżył...
10.07.2018
Budownictwo
Przedłużenie ochrony znaku będzie tańsze i prostsze. Łatwiej będzie można też walczyć ze...
Natalia Dyda Andrzej Przytuła
10.07.2018
Prawo gospodarcze
Wieża widokowa może zostać zaliczona do kategorii sportu i rekreacji, wtedy powinna być...
Łukasz Smaga
09.07.2018
Budownictwo
Właściciel nieruchomości uprawnionej może zrzec się służebności gruntowej bez zgody właściciela...
Marek Sondej
09.07.2018
Budownictwo
Większość kontrolowanych gmin podejmowało niewystarczające i nieskuteczne działania w celu...
Krzysztof Koślicki
09.07.2018
Środowisko
Największą barierą dla firm w korzystaniu ze wsparcia na działalność badawczo-rozwojową jest...
Jolanta Ojczyk
09.07.2018
Małe i średnie firmy
Od poniedziałku podstawowy termin przedawnienia roszczenia skraca się z 10 do 6 lat. Już w pozwie...
Jolanta Ojczyk
09.07.2018
Prawo gospodarcze
Parlament zakończył prace nad ustawą, która umożliwi działanie jednoosobowych firm po śmierci ich...
Jolanta Ojczyk
06.07.2018
Małe i średnie firmy
Nawet po 15 tys. zł kary będzie można zapłacić za manipulowanie tachografami oraz naruszenie...
Jolanta Ojczyk
06.07.2018
Prawo gospodarcze
Nie wystarczą przepisy, które ucieszą prawników - mówią przedsiębiorcy. Chcą skutecznych rozwiązań,...
Jolanta Ojczyk
06.07.2018
Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odpadach, która wprowadza ograniczenie magazynowania odpadów z 3...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.07.2018
Środowisko
Wątpliwości Urzędu budzą warunki umów, jakie Poczta Polska zawiera ze swoimi kontrahentami, którzy...
Jolanta Ojczyk
05.07.2018
Prawo gospodarcze
Firmy ukarane za nielegalne wykorzystywanie cudzej myśli technicznej będą mogły zostać zobowiązane...
Jolanta Ojczyk
05.07.2018
Prawo gospodarcze
Zespoły do spraw bezpieczeństwa komputerowego będą mogły żądać wielu informacji od firm...
Jolanta Ojczyk PAP
05.07.2018
Nowe technologie
Jeśli ktoś płaci teraz 60 zł rocznie za użytkowanie wieczyste, to opłata za przekształcenie go we...
Jolanta Ojczyk
05.07.2018
Budownictwo
Status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego i obowiązek świadczenia powszechnych usług...
05.07.2018
Domowe finanse
Odpady pożniwne mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt, kompostowania, wytworzenia biogazu...
Ćwiek Piotr
05.07.2018
Środowisko
Prace nad rządowymi projektami zmian w przepisach o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska jeszcze...
Dorian Lesner
05.07.2018
Środowisko
Parlament Europejski odrzucił kontrowersyjne stanowisko Komisji Prawnej w sprawie reformy prawa...
Jolanta Ojczyk
05.07.2018
Nowe technologie
Nowo powołany zarząd złożony jedynie z cudzoziemców nie będzie mógł złożyć sprawozdania, choć ma do...
Jolanta Ojczyk
05.07.2018
Spółki
W czwartek 5 lipca Komisja Europejska zdecyduje o losie projektu dyrektywy o prawie autorskim....
Jolanta Ojczyk
05.07.2018
Nowe technologie
Nadleśnictwo nie może odmówić podania nazw firm, którym sprzedało drewno pochodzące z wycinki...
Dorian Lesner
04.07.2018
Środowisko
Nominację wręczył minister środowiska Henryk Kowalczyk. Kurtyka od 27 kwietnia 2018 r. jest...
Dorian Lesner
04.07.2018
Środowisko
Polska awansowała z dziewiątego na siódme miejsce w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu...
Jolanta Ojczyk
04.07.2018
Małe i średnie firmy
Torebka, płaszcz, garnitur czy dodatki wyznaczające trendy na nowy sezon to wytwory kreatywnego...
Oleksyn-Wajda Agnieszka
04.07.2018
Wojewódzki konserwator zabytków miał prawo wymagać, aby spółka energetyczna doprowadziła elewację...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2018
Budownictwo