Stawki za tzw. kilometrówki wyznaczają wysokość zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Dotychczasowe stawki obowiązywały od 2007 roku, ich podniesienie wynika między z rosnących kosztów eksploatacji pojazdów, w tym cen paliwa.

Czytaj także na Prawo.pl: Wkrótce kompleksowe zmiany w kilometrówce - o zwrocie przesądzi moc silnika>>

- Zgodnie z przepisami art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Kalkulator używania samochodów prywatnych do celów służbowych - od 17.01.2023 >

Kalkulator krajowych podróży służbowych - od 17.01.2023 >

2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. To rozporządzenie zmieniające weszło w życie 17 stycznia 2023 roku.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Stawki kilometrówki od 17 stycznia 2023 roku

Zatem od 17 stycznia 2023 r., koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego:
    • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
    • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
  • dla motocykla – 0,69 zł;
  • dla motoroweru – 0,42 zł.

Nowe stawki kilometrówki zaczęły obowiązywać od 17 stycznia 2023 r. natomiast zgodnie z przepisem przejściowym - w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych zastosowanie znajdą nowe stawki.

Czytaj w LEX: Samochód prywatny pracownika wykorzystywany w działalności pracodawcy >>>

Czytaj w LEX: Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu na przykładach >>>