Problem dotyczy usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.0. Dotychczas skarbówka zgadzała się, że można je rozliczać według stawki 8,5 proc. Jednak od niedawna pojawiają się sprzeczne interpretacje na ten temat.

Zalecana ostrożność

Jak wyjaśnia Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym w KPMG w Polsce, co do zasady podstawowa stawka ryczałtu dla branży IT wynosi 12 proc. Dotyczy ona usług wskazanych wprost w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W pozostałym zakresie świadczonych usług mają oni prawo do niższego ryczałtu – według stawki 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy.

Zobacz w LEX: Stawki podatkowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych >>

- Problem polega na tym, że w wielu przypadkach trudno jest rozgraniczyć zakres świadczonych przez informatyków czy programistów usług. Pewności nie daje nawet uzyskanie pozytywnej interpretacji. Widzimy bowiem, że organy podatkowe zajmują sprzeczne stanowisko w niemal identycznych stanach faktycznych. – mówi Grzegorz Grochowina.

Podobnie uważa Julia Sobiepańska, ekspert podatkowy w ASB Tax.
- Stosowanie obniżonej stawki w wysokości 8,5 proc. może być ryzykowne dla podatników. Zalecana jest więc ostrożność w tym zakresie i każdorazowe weryfikowanie, czy na pewno świadczone usługi nie mają związku z oprogramowaniem – wskazuje.

Sprawdź w LEX: Jak opodatkować usługi informatyka sklasyfikowane w PKWiU 62.02.Z, 62.02.30.0 oraz 62.01.1, świadczone na rzecz jednego kontrahenta? >>

 

Sprzeczne interpretacje

W jednej z najnowszych interpretacji z 17 kwietnia 2023 r. (nr 0115-KDST2-1.4011.92.2023.2.AW) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że przedsiębiorcy przysługuje stawka 8,5 proc. Otrzymał ją informatyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który wykonuje na rzecz zleceniodawcy testy bezpieczeństwa IT, obejmujące m.in. aplikacje, infrastrukturę, systemy, sieci i procesy IT, w tym analizy kodów źródłowych aplikacji pod kątem występowania luk bezpieczeństwa. Uzyskał opinię Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą świadczone przez niego usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Fiskus potwierdził, że dla usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. Zastrzegł jednak, że będzie ona prawidłowa, o ile usługi nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Co innego dyrektor KIS stwierdził w interpretacji wydanej zaledwie dzień wcześniej, czyli 20 kwietnia (nr 0112-KDSL1-2.4011.48.2023.3.AP). Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który również przeprowadza testy oprogramowania oraz zajmuje się analizą systemów komputerowych klientów. On także uzyskał opinię Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą świadczone przez niego usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

W tym przypadku dyrektor KIS stwierdził jednak, że właściwa będzie stawka 12 proc. Uznał, że czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, ponieważ mężczyzna de facto doradza klientom, jak konfigurować rozwiązania informatyczne dostarczane przez inne firmy.

Według Julii Sobiepańskiej, mimo iż obie wspomniane interpretacje dotyczą usług z ugrupowania PKWiU 62.02.30.0, to jednak dokładny zakres prac nieco się różni.

- Niekiedy dwuznaczne określenia znajdujące się w klasyfikacji PKWiU oraz przyporządkowanie odmiennych usług do tego samego ugrupowania, mogą stanowić przyczynę niejednolitego podejścia organów podatkowych w zakresie ustalania stawki ryczałtu dla usług IT – mówi ekspertka.

 

Interpretacja nie zawsze chroni

Przypomnijmy, że interpretacja indywidualna chroni tylko tego podatnika, który ją otrzymał. Może też zostać zmieniona z urzędu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdyby szef KAS uznał, że właściwa jest stawka 12 proc., podatnik rozliczający 8,5 proc. na podstawie otrzymanej wcześniej interpretacji, nie poniesie negatywnych konsekwencji. Nie będzie musiał dopłacać podatku.

- Jednak interpretacja może nie zapewnić podatnikowi ochrony, jeśli w trakcie ewentualnej kontroli organ podatkowy stwierdzi, że opisany we wniosku o interpretację stan faktyczny był niezgodny z rzeczywistością. Dlatego informatycy rozliczający się według stawki 8,5 proc. powinni z pewnością zadbać o prawidłowe i skrupulatne ewidencjonowanie świadczonych usług. W razie kontroli będą musieli wykazać, że przedstawiony przez nich opis zgadzał się ze stanem faktycznym – mówi Grzegorz Grochowina.

 

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Sprawdź  
POLECAMY

Sąd po stronie fiskusa

Usługi w zakresie pomocy technicznej to kolejny rodzaj usług, w odniesieniu do których skarbówka kwestionuje stawkę 8,5 proc. Wcześniej zmieniła zdanie w sprawie Usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.12.00). Jesienią 2022 r. dyrektor KIS zaczął wydawać interpretacje, w których twierdził, że właściwa jest stawka 12 proc.

Takie stanowisko potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w jednym z pierwszych wyroków dotyczących opodatkowania informatyków, który zapadł 5 kwietnia 2023 r. (sygn. I SA/Łd 72/23).

Sprawdź w LEX: Jaką stawkę ryczałtu powinien stosować konsultant IT, który świadczy usługi szeroko pojętego doradztwa, głównie związanego z wytwarzaniem dokumentacji dla oprogramowania? >>

Zobacz również: Ryczałt ma być korzystny, ale trudno z niego skorzystać >>

Spór dotyczył niekorzystnej dla podatnika interpretacji z 10 listopada (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.725.2022.3.LS). Otrzymał ją informatyk, który zajmuje się wdrożeniem i rozwojem systemu SAP na zlecenie klienta. Mężczyzna twierdził, że usługi związane z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych powinny być opodatkowane 8,5 proc.

Jednak według dyrektora KIS nie ma znaczenia, że podatnik nie wykonuje czynności polegających na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych). Świadczone przez niego usługi są związane z rozwojem systemu SAP - w ramach konfigurowania oraz programowania w systemie SAP. Podlegają więc stawce 12 proc.

Sąd oddalił skargę podatnika na interpretację. Zgodził się z dyrektorem KIS, że skoro system SAP stanowi oprogramowanie, to świadczone przez podatnika usługi są niewątpliwie związane z oprogramowaniem.