Nie reklama, a technologia, specjalizacja, rozwój i umiejętności miękkie radców prawnych są ratunkiem dla małych, indywidualnych kancelarii - wynika z rekomendacji przygotowanych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Opracowanie potwierdza, że radcowie nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożeń na rynku.
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do 20 czerwca 2020 r. można dochodzić odszkodowania z powodu zmowy cenowej na rynku samochodów ciężarowych. Sprawy tego typu wydają się być nieskomplikowane ponieważ zasada odpowiedzialności jest przesądzona. Najtrudniej będzie jednak udowodnić wysokość szkody, a wtedy trzeba powołać biegłych, co może wydłużyć terminy wypłat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Nie zawsze umowa zawarta z konsumentami online będzie podstawą do przetwarzania ich danych osobowych. Gdy np. numer telefonu nie jest konieczny do dostarczenia zakupionego towaru, klient powinien wyrazić zgodę na jego pozyskanie. Tak wynika z najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych.
Jolanta Ojczyk
18.10.2019
RODO
Najbardziej kontrowersyjna w nowelizacji postępowania cywilnego wydaje się możliwość oddalenia w uproszczony sposób powództwa oczywiście bezzasadnego - uważa dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem przepis ten rodzi poważne wątpliwości w świetle konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Projekt ustawy o "małym ZUS plus" skierowany do konsultacji

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus, a ich składki będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie - taką zmianę przewiduje projekt skierowany właśnie do konsultacji przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności. Myślę, że ten temat zostanie zdjęty z agendy - powiedział w czwartek wicepremier Jarosław Gowin, szef Porozumienia. I stwierdził, że w jego ocenie przyjęcie projektu byłoby uderzeniem w najwyżej wykwalifikowanych specjalistów.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Ubezpieczenia społeczne

Produkcja prawa w Polsce znowu przyspiesza

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Po dwóch latach spadków produkcja prawa w Polsce przyspiesza - w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przyjęto 17,4 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych, o 5,9 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem - wynika z raportu firmy Grant Thornton „Barometr stabilności otoczenia prawnego”.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Przepisy określające wymagania dla aplikacji mobilnych muszą precyzyjnie wskazywać, jakie dane osobowe będą w niej przetwarzane oraz kto i na jakich zasadach uzyska do nich dostęp - przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych. I dodaje, że aplikacja służąca do rozliczeń w usługach przewozowych i taksówkowych ma pozwolić na kontrolę danych związanych z przejazdami.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Rynek i konsument Nowe technologie RODO
Porozumienie w sprawie brexitu, które zostało osiągnięte w czwartek w Brukseli, daje pewność obywatelom, firmom, a także z punktu widzenia rozliczenia finansowego - poinformował główny unijny negocjator Michel Barnier. Jak dodał, umowa zawiera też zapisy w sprawie okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Prawo unijne
Po wyroku TSUE rośnie liczba spraw frankowych kierowanych do sądów. Zabraknąć może jednak biegłych do analizowania takich umów. Tymczasem prawnicy przekonują, że biegli w takich sytuacjach wcale nie są potrzebni, a sąd może wykorzystać do potwierdzenia wyliczeń strony powodowej... dane z banków.
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

Wątpliwa odpowiedzialność pośrednika za podróbki

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wprowadzona niedawno do polskiego prawa odpowiedzialność odszkodowawcza pośredników za naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe nie ma uzasadnienia w prawie europejskim - twierdzą dr Daria Gęsicka i Paweł Lipski z praktyki prawa własności intelektualnej w kancelarii Bird & Bird.
Paweł Lipski Daria Gęsicka
17.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja prawa własności przemysłowej przewiduje uproszczenie postępowania przed Urzędem Patentowym oraz zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Oprócz rzeczników patentowych zajmować się tym będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Spółki publiczne będą musiały mieć zgodę rady nadzorczej na zawarcie istotnych transakcji oraz opracować polityki: wynagrodzeń i zaangażowania. Takie obowiązki przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ofercie publicznej. Wzrosną też koszty emisji papierów wartościowych, bo częściej będzie trzeba sporządzać memoranda informacyjne.
Jolanta Ojczyk
16.10.2019
Spółki Compliance
Premier Mateusz Morawiecki powołał 14 października Edytę Demby-Siwek na stanowisko prezesa Urzędu Patentowego RP. Nowa szefowa z urzędem związana jest ponad 15 lat.
Jolanta Ojczyk
16.10.2019

Nowa Telefonia ma nie podszywać się pod innych operatorów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Przedstawiciele spółki Nowa Telefonia z Warszawy, która oferuje usługi telekomunikacyjne, mogli wprowadzać klientów w błąd sugerując, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał firmę do zaprzestania takich praktyk
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Wprowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wymusi poważniejsze podejście do określenia beneficjenta rzeczywistego. Każda spółka będzie musiała go ustalić w ciągu pół roku i wpisać do rejestru. To nie jest zadanie łatwe, ale jego rzetelne wykonanie jest w interesie nas wszystkich, bo ułatwi walkę z praniem pieniędzy - pisze Paweł Stykowski z DWF Poland.
Paweł Stykowski
16.10.2019
Spółki Compliance
Polskie sądy słuchają TSUE i "odfrankowiają" kredyty. Od wyroku w sprawie Dziubak zapadło już co najmniej sześć wyroków sądów powszechnych w sprawach kredytów frankowych - aż w pięciu sędziowie uznali, że nie można kursu franka z tabeli banku zastąpić innym. Kancelarie są zasypywane mailami z prośbą o sprawdzenie umowy. 
Jolanta Ojczyk
16.10.2019
Kredyty frankowe

Pracodawcy nie mówią "nie" czterdziestokrotności

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wyda wspólne stanowisko w sprawie zniesienia limitu trzydziestokrotności na ubezpieczenie społeczne - dowiedziało się Prawo.pl. Pracodawcy chcą szerszej debaty na temat zapowiadanych zmian oraz ich ewentualnego wprowadzenia. Ich zdaniem podwyższenie limitu składek np. do czterdziestokrotności to "mniejsze zło".
Paweł Żebrowski
16.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Ustawa ma na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej. Zasadą będzie przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych w formie elektronicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Administracja publiczna
Przed orzeczeniem TSUE w sprawie Dziubak banki straszyły, że wyrok pogrąży sektor. Teraz straszą, że jeśli kredytobiorcy zaczną unieważniać umowy - będą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału. Czy jest cień nadziei, by sprawiedliwości stało się zadość? Tak - wystarczy interwencja Sądu Najwyższego.
Jolanta Ojczyk
15.10.2019
Kredyty frankowe
Wprowadzenie szczegółowych zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej to główne rozwiązania projektu ustawy, który przyjął rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Mimo, że liczba postępowań kontrolnych systematycznie spada, stają się one jednak coraz bardzie uciążliwe dla podatników. Resortowi finansów zależy na wzroście skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych. Celem jest również poprawa skuteczności zwalczania przestępstw.
Krzysztof Koślicki
15.10.2019
Ordynacja
Opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Pieniądze te przeznaczone są na wspieranie zajęć sportowych dla uczniów.
Monika Sewastianowicz
15.10.2019
Kadry w oświacie Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł nałożyć na operatorów karę – do 2 proc. ich przychodów – za brak informacji o opłatach za doręczanie paczek. Prezydent właśnie podpisał nowelizację prawa pocztowego i telekomunikacyjnego w tej sprawie. Obecnie brak jest kar za nieprzedstawienie cennika.
Jolanta Ojczyk
15.10.2019
Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o podatku węglowodorowym. Z uzasadnienia wynika, że niespełnione zostały założenia, że będzie on zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego. Zmiany dotkną też przepisów o podatku dochodowym. Chodzi o sprawozdania finansowe.
Krzysztof Koślicki
15.10.2019
Rachunkowość Finanse
Wprowadzenie od października niższej stawki PIT powoduje istotne problemy z obliczeniem wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc. Firmy nie wiedzą, jaką stawkę zastosować – 17 czy 17,75 proc. Wątpliwości dotyczą też rozliczenia premii oraz sytuacji, gdy np. w listopadzie pracownik wpadnie w 32-proc. próg podatkowy.
Krzysztof Koślicki
15.10.2019
PIT Rachunkowość
Sprawozdania finansowe banków powinny zawierać noty informujące o przyjętych przez zarząd założeniach i zastosowanych metodach wycen dla aktywów i rezerw związanych z kredytami frankowymi. Z perspektywy dobrych praktyk ważne jest również zaangażowanie komitetów audytu oraz zarządów w ten proces – mówi Prawo.pl Krzysztof Burnos, biegły rewident.
Krzysztof Koślicki
15.10.2019
Rachunkowość
W piątek 11 października zakończyła się kadencja Aleksandry Wiktorow. Już 12 października funkcję Rzecznika Finansowego objął Mariusz Golecki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Za największe wyzwanie uważa wspomaganie klientów w sporach z bankami oraz monitorowanie nowoczesnych usług finansowych np. rynku kryptowalut.
Jolanta Ojczyk
14.10.2019
Finanse
Jest już drugi prawomocny wyrok po orzeczeniu TSUE w polskiej sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że po usunięciu abuzywnej klauzuli indeksacyjnej umowa może nadal wiązać strony. Nie stwierdził jednak, że kredyt w złotówkach jest oprocentowany stawką LIBOR. Zdaniem sądu to będzie kolejny problem do rozstrzygnięcia.
Jolanta Ojczyk
14.10.2019
Kredyty frankowe
Za wypadek przy pracy winę ponosi w znacznym stopniu pracownik, który zachował się bezmyślnie, ale także - pozwany pracodawca - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Nie zapewnił on porządku na budowie i bezpiecznych warunków pracy - dodał sąd, więc odpowiada za powstałą szkodę na zasadzie ryzyka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2019
Prawo pracy BHP