Nowelizacja ma dotyczyć zmiany brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, na podstawie którego wydane jest obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych.

 

 

Obowiązujące przepisy nie rozróżniają jakim rodzajem paliwa pojazd jest zasilany, ponieważ do rozliczeń uwzględniono rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.

Dlatego, w ramach w nowelizacji rozważane jest odejście od pojemności silnika jako jedynego kryterium określającego wysokość stawek, tak aby objąć przepisami również pojazdy elektryczne, hybrydowe, napędzane wodorem lub zasilane innymi alternatywnymi źródłami energii.

Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy zostanie wydane nowe rozporządzenie określające warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Jak informuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w najbliższym czasie zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Na razie nie został jeszcze wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury.

Kalkulator używania samochodów prywatnych do celów służbowych - od 17.01.2023 >

Kalkulator krajowych podróży służbowych - od 17.01.2023 >

Tymczasem, od 17 stycznia 2023 r., zgodnie ze znowelizowanych 22 grudnia 2022 r. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, obowiązują nowe stawki za używania pojazdów do celów służbowych. Według nich stawki, które pokrywa pracodawca za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego:
  •         o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  •         o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
  •     dla motocykla – 0,69 zł;
  •     dla motoroweru – 0,42 zł.