Oczywisty jest również fakt, że zagadnienia te mogą wywoływać określone skutki na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Wątpliwości podatników budzi m.in. użytkowanie samochodów elektrycznych i infrastruktury wiążącej się z ich eksploatacją – pytają oni, czy działalność w zakresie udostępniania stacji do ładowania pojazdów elektrycznych stanowi jedno odpłatne świadczenie usług opodatkowane VAT. Niejasna jest także kwestia powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania przez użytkownika wpłaty środków na tzw. e-portfel, w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Wątpliwości rodzą też zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii i zwolnień z podatku akcyzowego.

Zobacz również: Ulgi podatkowe na rozwój za mało zachęcające >>

Analiza przez organy interpretacyjne ww. przypadków może stanowić impuls dla ustawodawcy do analizy przyjętych rozwiązań i wprowadzenia zmian, które również za pomocą przepisów prawa podatkowego służyłyby promowaniu odnawialnych źródeł energii.

Omówienie podanych przykładów w artykule pt. Opodatkowanie zielonej energii w lutowym numerze Przeglądu Podatkowego >>