- Chcemy pokazać efekty pracy grupy roboczej w Ministerstwie Cyfryzacji na forum międzynarodowym, pokazując bariery prawne i technologiczne - wyjaśnia dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. - Jest wiele wyzwań prawnych w odniesieniu do nowych technologii jak np. brak certyfikacji, szczególne regulacje dotyczące wywozu nieczystości. Na przykład gmina jest zobowiązana do sporządzenia harmonogramu wywozu nieczystości, co często sprowadza się do tego, że śmieciarka jedzie po śmieci tylko dlatego, że musi, a nie dlatego, że pojemniki są pełne. Powoduje więc dodatkowe zanieczyszczenie powietrza spalinami.

Elektroniczne czujki i liczniki

Dr Kawecki mówi o możliwych rozwiązaniach w postaci wprowadzenia w śmietnikach czujek, które będą sygnalizowały, że są pełne. To jest stosunkowo nieduży koszt, a śmieciarka jedzie po pełny kosz. Wtedy potrzebna jest dużo mniejsza liczba pojazdów. Do rozważenia w tym zakresie byłyby na pewno zmiany legislacyjne w ustawie o porządku i czystości w gminach.

Inny przykład - to kwestia prywatności. Ochrona prywatności jest wyzwaniem dla nowych technologii. Dr Kawecki będzie mówił na szczycie w Katowicach o aplikacjach, które mają służyć zmniejszeniu częstotliwości ruchu w mieście. Jak? Pokazując liczbę wolnych miejsc parkingowych. Wygląda to tak, że pod płytkami parkingowymi zamieszczamy czujki i w zależności od nacisku na płytę parkingową, informują w aplikacji na zielono (miejsce puste) lub czerwono (gdy miejsce jest zajęte).

Czytaj: Dr Kawecki: Wiele jest przejawów nadgorliwości w stosowaniu RODO

Przed wyjazdem do miasta można wejść do takiej aplikacji i sprawdzić, czy w okolicy ul. Kruczej są wolne miejsca. Jeśli nie ma łatwiej zdecyujemy się na jazdę taksówką lub autobusem. To spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu. Aplikacja musi być jednak tak skonstruowana, by nie pozyskiwała informacji o naszej aktywności, np. jaką trasę przemierzamy szukając parking, o której wstajemy, o której wychodzimy z pracy, jakie miejsca odwiedzamy.  W zestawieniu z innymi informacjami w telefonie - uzyskuje się bowiem bardzo szczegółowe dane.

Inny przykład, który podaje dr Kawecki to inteligentne liczniki, bez konieczności wizyty w domu kontrolera, przekazują informacje o zużyciu prądu.

Sztuczna inteligencja w rejestrach

- Polskie miasta nie chcą na dużą skalę inwestować w innowacje i reagować na potrzeby społeczne - zauważa dr Kawecki. - A mieszkańcy nie zawsze dostrzegają związku między komfortem życia a nowymi technologiami - dodaje.

To właśnie dlatego – jak mówi Kawecki, konieczne jest ciągłe podnoszenie świadomości w tym obszarze. W Ministerstwie Cyfryzacji w Departamencie Zarządzania Danymi powstała jednostka, która zajmować ma się nowymi technologiami, Internetem rzeczy, chmurą obliczeniową. Podnoszenie świadomości w tym obszarze, to jeden z kluczowych celów jej działania. Ministerstwo będzie już od 2019 r. wdrażać własne rozwiązania posługujące się sztuczną inteligencją.