Opłaty za udział w przetargach brandingowych dotyczą wykonania prac wymaganych od agencji na tym etapie, a decyzja o tym, czy dany podmiot przystąpi czy nie przystąpi do przetargu powinna być podejmowana samodzielnie przez każdą z firm - czytamy w stanowisku Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej
Jolanta Ojczyk
24.12.2019
Ochrona konkurencji
Przy legalizacji istotne jest, aby wykonana samowola budowlana nie naruszała ładu przestrzennego. Wydając zaświadczenie o jej zgodności z ustaleniami miejscowego planu konieczne jest jednoznaczne określenie wykonanych robót i poddanie ich ocenie w trybie przepisów prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
24.12.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego dymisję - poinformował w poniedziałek UOKiK. Dymisja została przyjęta. Złożenie dymisji przez Marka Niechciała ma związek z powołaniem go na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.12.2019
Rynek i konsument
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Pobór daniny będzie zawieszony do 1 lipca 2020 roku. Konfederacja Lewiatan apelowała o szybkie przyjęcie ustawy. Proponowała jednak, by podatek był naliczany dopiero od stycznia 2021 roku. Senat przyjął zmiany w zeszłym tygodniu.
Krzysztof Koślicki
23.12.2019
CIT
Wierzyciel musi udowodnić, że poniósł szkodę w wyniku zaniechania zgłoszenia upadłości, bo zmniejszył się majątek masy upadłości i wskutek tego w podziale funduszy masy nie otrzyma nic, albo otrzyma mniej, niż by na niego przypadało, gdyby wniosek zgłoszono - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną wierzyciela.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.12.2019
Prawo cywilne

KNF będzie cyfrowo komunikować się z rynkiem

Nowe technologie Finanse Compliance
Kontakty Komisji Nadzoru Finansowego z nadzorowanymi instytucjami to głównie wymiana papierowych dokumentów. To ma się jednak zmienić, bo KNF planuje w ramach cyfrowej agendy stworzenie elektronicznego system obiegu dokumentów, w tym centralnego repozytorium. Komisja zamierza też dokonać przeglądu swoich wytycznych dla rynku.
Jolanta Ojczyk
23.12.2019
Nowe technologie Finanse Compliance

Wyłączenie sędziego „po nowemu” budzi wątpliwości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje znowelizowany przepis odnoszący się do wyłączenia sędziego w trybie wnioskowym. Z przepisu wynika m.in., że gdy sędzia przedstawia swoje poglądy na sprawę, to nie zachodzi podstawa do jego wyłączenia. Również nakłanianie stron do zawarcia ugody nie może uzasadniać wyłączenia sędziego.
Aleksandra Partyk
23.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Wprowadzenie obowiązku podawania przez pracodawców proponowanego wynagrodzenia brutto w ogłoszeniach o pracę przewiduje projekt poselski, który wpłynął do laski marszałkowskiej. Jeśli stanie się prawem obowiązującym, to firmy proponujące pensję w widełkach, będą musiały zaznaczać, że podlega ona negocjacjom.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Od Nowego Roku ewidencja w Bazie Danych o Odpadach będzie obowiązkowa. Posłowie PiS obiecują przygotować projekt, który pozwoli ewidencjonować odpady równocześnie w formie papierowej, ale dopiero w styczniu. Tymczasem przedsiębiorcy z niepokojem oczekują na 1 stycznia i zastanawiają się, czy baza ruszy.
Jolanta Ojczyk
23.12.2019
Środowisko

Nadregulacja i brak koncepcji - główne grzechy polskiej legislacji

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy
Brak konsultacji, tajne projekty, wrzutki poselskie, bardzo szybkie prace legislacyjne, a do tego nadregulacja i niestabilność prawa, a przede wszystkim brak koncepcji przy tworzeniu aktu prawnego - to największe grzechy systemu stanowienia prawa w Polsce. Ich wykaz i analizę opublikowała właśnie w swoim raporcie organizacja Pracodawcy RP.
Krzysztof Sobczak
22.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy
Prezent, który nie trafił w gusta obdarowanego, podobnie zresztą jak każdy przedmiot czy usługę zakupioną „dla siebie”, możemy zwrócić jedynie wtedy, gdy polityka danego sklepu przewiduje taką możliwość. Inaczej jest tylko w przypadku produktów wadliwych - pisze Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, radca prawny w kancelarii Modzelewska&Paśnik.
Agnieszka Kowalczyk-Zagaj
22.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Booking.com dostosowuje się do unijnego prawa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Firma Booking.com zobowiązała się do wprowadzenia zmian w sposobie przedstawiania konsumentom ofert, rabatów i cen. Gdy te nowe zmiany zostaną w pełni zastosowane przy funkcji rezerwacji, konsumenci powinni mieć większą możliwość dokonywania świadomych porównań zgodnie z wymogami prawa konsumenckiego UE
Krzysztof Sobczak
21.12.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Nie można odmówić udzielenia pozwolenia na budowę z powodu braku precyzji czy niejasności ustaleń miejscowego planu. Negatywna dla wnioskodawcy decyzja może zostać wydana wyłącznie, gdy inwestycja jest w sposób oczywisty niezgodna z przepisami, w tym z miejscowym planem.
Dorian Lesner
21.12.2019
Administracja publiczna Budownictwo

Unia kończy prace nad pakietem mobilności

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Unijni ambasadorowie zatwierdzili w piątek nowe przepisy w sprawie przewoźników drogowych, tzw. pakiet mobilności. Polska w grupie dziewięciu państw była przeciw, ale to za mało głosów do zablokowania zmian niekorzystnych dla polskich firm transportowych.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
Prawo gospodarcze Prawo unijne
System znakowania produktów symbolem CE zapewnia konsumentom ochronę przed wyrobami niespełniającymi unijnych wymagań, a nadzór nad tym procesem jest skuteczny - wynika z kontroli NIK. Mimo tej pozytywnej oceny, NIK zauważa, że nie nadąża on za unijnymi zmianami w prawie, a bez reformy, system nadzoru może wkrótce okazać się niewydolny.
Agnieszka Matłacz
20.12.2019
Ministerstwo Rozwoju dostrzegło problem w interpretacji wymagającej odprowadzenia VAT od wartości majątku po śmierci przedsiębiorcy i prowadzi rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Zainteresowani problemem przedsiębiorcy i eksperci nie mają wątpliwości, że potrzebna jest szybka zmiana przepisów.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
VAT Małe i średnie firmy

Uchwała SN: Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest możliwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W sprawie o nadanie klauzuli wykonalności dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania cywilnego - orzekła w uchwale siedmiu sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Bez nadania klauzuli wykonalności strona nie może uzyskać gwarancji wykonania wyroku - dodał sąd w uzasadnieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sędziowie administracyjni mogą być rzecznikami praw podatników

Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Znaczenie ustanowienia najpierw NSA w czasie początku końca PRL, a potem w miarę rosnących potrzeb wojewódzkich sądów administracyjnych, jest nadal wielce niedoceniane - piszą Marek Isański i Tomasz Kozłowski z Fundacji Praw Podatnika. I dodają, w kontekście debaty o potrzebie powołania rzecznika podatników, że sądy administracyjne doskonale spełniają tę rolę.
Tomasz Kozłowski Marek Isański
20.12.2019
Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Popioły wytwarzane w paleniskach domowych nie posiadają kodu, dzięki któremu można byłoby je zagospodarować, a nie składować, co sporo kosztuje. A według szacunków takich odpadów wytwarza się ok. 2 mln ton rocznie. Przez lukę w prawie nie można ich też ewidencjonować. Resort klimatu każe czekać na regulacje, a płacą mieszkańcy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy okręgowe i dwa apelacyjne, z wyspecjalizowanymi sędziami. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu w tej sprawie. Posłowie uważają jednak, że tych wydzielonych wydziałów będzie za mało.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W Unii Europejskiej będą jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych. W czwartek przedstawiciele państw UE oraz Parlamentu Europejskiego porozumieli się w sprawie przepisów, które mają wesprzeć ten sposób inwestycji i zbierania kapitału.
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Finanse Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w czwartek, że serwis Airbnb nie może być objęty wymogami takimi jak pośrednicy nieruchomości, bo jest to przede wszystkim platforma online. To orzeczenie może przełożyć się na traktowanie tego pośrednika między oferującymi nieruchomości na wynajem krótkoterminowy, a osobami poszukującymi tego rodzaju zakwaterowania
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Czauderna: Ryczałtowe wynagrodzenie nie przeszkadza w sprawnym zarządzaniu szpitalem

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W naszym systemie część świadczeń medycznych jest oszacowana poniżej lub powyżej kosztów ich wykonania. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem tych wycen do rzeczywistych kosztów ich realizacji. Poprawa symulacji kosztów świadczeń powinna polepszyć sytuację finansową szpitali - podkreśla prof. Piotr Czauderna, były prezes Agencji Badań Medycznych
Katarzyna Nowosielska
19.12.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego sprawdziły w jakich branżach i regionach Polski pracownicy z Ukrainy mogli w mijającym roku zarobić najwięcej. Na czele jest Mazowsze i branża budowlana. Na wysokość stawek wpływają również: długość pobytu w Polsce, znajomość języka oraz posiadanie doświadczenia zawodowego.
Agnieszka Matłacz
19.12.2019
Domowe finanse Prawo pracy
Wysłanie listów o przetwarzaniu danych do wszystkich osób z bazy, z której korzysta firma, mogłoby kosztować nawet 33 mln zł - mówi Andrzej Osiński, prezes zarządu Bisnode Polska. I dodaje, że już w kilku krajach Unii Europejskiej organy ochrony danych za dobrą praktykę uznały brak konieczności wysyłki listu w wersji papierowej do każdej osoby, a uznają komunikację internetową.
Jolanta Ojczyk
19.12.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy RODO
Uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu. Tak uznał Sąd Najwyższy i potwierdził tym samym wcześniejsze rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk
19.12.2019
Prawo cywilne
Firmy muszą już sprawdzać, czy rachunki bankowe ich kontrahentów są zgłoszone fiskusowi i znajdują się na tzw. białej liście. Od stycznia wpłata na niezgłoszone konto nie będzie mogła być kosztem. Od tych skutków uwolni jedynie zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza listy. Resort finansów przygotował już wzór dokumentu.
Krzysztof Koślicki
19.12.2019
CIT PIT VAT
Minister Klimatu wydał na wniosek Adama Abramowicza, rzecznika przedsiębiorców, objaśnienia prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Odpadach. Zgodnie z nimi firmy prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, krawiecką nie muszą się rejestrować. Kosmetyczki też, o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, np. strzykawek czy skalpeli.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Środowisko Małe i średnie firmy
UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, które zrzesza ponad 130 podmiotów zajmujących się szeroko pojętymi usługami marketingowymi. Zarzuca mu ograniczenie konkurencji przez m.in. namawianie agencji do rezygnacji z udziału w określonych konkursach na udzielenie zlecenia.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Ochrona konkurencji
Ministerstwo Klimatu przygotowało nową listę rodzajów i ilości odpadów, dla których ich wytwórcy nie będą zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Sporo pozytywnych zmian czeka branżę budowlaną. Po pierwsze resort zwiększa ilość odpadów, które nie podlegają ewidencji, po drugie dodaje kilka pozycji.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Środowisko Budownictwo