Nie można odmówić udzielenia pozwolenia na budowę z powodu braku precyzji czy niejasności ustaleń miejscowego planu. Negatywna dla wnioskodawcy decyzja może zostać wydana wyłącznie, gdy inwestycja jest w sposób oczywisty niezgodna z przepisami, w tym z miejscowym planem.
Dorian Lesner
21.12.2019
Administracja publiczna Budownictwo

Unia kończy prace nad pakietem mobilności

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Unijni ambasadorowie zatwierdzili w piątek nowe przepisy w sprawie przewoźników drogowych, tzw. pakiet mobilności. Polska w grupie dziewięciu państw była przeciw, ale to za mało głosów do zablokowania zmian niekorzystnych dla polskich firm transportowych.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
Prawo gospodarcze Prawo unijne
System znakowania produktów symbolem CE zapewnia konsumentom ochronę przed wyrobami niespełniającymi unijnych wymagań, a nadzór nad tym procesem jest skuteczny - wynika z kontroli NIK. Mimo tej pozytywnej oceny, NIK zauważa, że nie nadąża on za unijnymi zmianami w prawie, a bez reformy, system nadzoru może wkrótce okazać się niewydolny.
Agnieszka Matłacz
20.12.2019

Uchwała SN: Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest możliwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W sprawie o nadanie klauzuli wykonalności dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania cywilnego - orzekła w uchwale siedmiu sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Bez nadania klauzuli wykonalności strona nie może uzyskać gwarancji wykonania wyroku - dodał sąd w uzasadnieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rozwoju dostrzegło problem w interpretacji wymagającej odprowadzenia VAT od wartości majątku po śmierci przedsiębiorcy i prowadzi rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Zainteresowani problemem przedsiębiorcy i eksperci nie mają wątpliwości, że potrzebna jest szybka zmiana przepisów.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
VAT Małe i średnie firmy
Popioły wytwarzane w paleniskach domowych nie posiadają kodu, dzięki któremu można byłoby je zagospodarować, a nie składować, co sporo kosztuje. A według szacunków takich odpadów wytwarza się ok. 2 mln ton rocznie. Przez lukę w prawie nie można ich też ewidencjonować. Resort klimatu każe czekać na regulacje, a płacą mieszkańcy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Sędziowie administracyjni mogą być rzecznikami praw podatników

Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Znaczenie ustanowienia najpierw NSA w czasie początku końca PRL, a potem w miarę rosnących potrzeb wojewódzkich sądów administracyjnych, jest nadal wielce niedoceniane - piszą Marek Isański i Tomasz Kozłowski z Fundacji Praw Podatnika. I dodają, w kontekście debaty o potrzebie powołania rzecznika podatników, że sądy administracyjne doskonale spełniają tę rolę.
Tomasz Kozłowski Marek Isański
20.12.2019
Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy okręgowe i dwa apelacyjne, z wyspecjalizowanymi sędziami. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu w tej sprawie. Posłowie uważają jednak, że tych wydzielonych wydziałów będzie za mało.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W Unii Europejskiej będą jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych. W czwartek przedstawiciele państw UE oraz Parlamentu Europejskiego porozumieli się w sprawie przepisów, które mają wesprzeć ten sposób inwestycji i zbierania kapitału.
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Finanse Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w czwartek, że serwis Airbnb nie może być objęty wymogami takimi jak pośrednicy nieruchomości, bo jest to przede wszystkim platforma online. To orzeczenie może przełożyć się na traktowanie tego pośrednika między oferującymi nieruchomości na wynajem krótkoterminowy, a osobami poszukującymi tego rodzaju zakwaterowania
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Czauderna: Ryczałtowe wynagrodzenie nie przeszkadza w sprawnym zarządzaniu szpitalem

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W naszym systemie część świadczeń medycznych jest oszacowana poniżej lub powyżej kosztów ich wykonania. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem tych wycen do rzeczywistych kosztów ich realizacji. Poprawa symulacji kosztów świadczeń powinna polepszyć sytuację finansową szpitali - podkreśla prof. Piotr Czauderna, były prezes Agencji Badań Medycznych
Katarzyna Nowosielska
19.12.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego sprawdziły w jakich branżach i regionach Polski pracownicy z Ukrainy mogli w mijającym roku zarobić najwięcej. Na czele jest Mazowsze i branża budowlana. Na wysokość stawek wpływają również: długość pobytu w Polsce, znajomość języka oraz posiadanie doświadczenia zawodowego.
Agnieszka Matłacz
19.12.2019
Domowe finanse Prawo pracy
Firmy muszą już sprawdzać, czy rachunki bankowe ich kontrahentów są zgłoszone fiskusowi i znajdują się na tzw. białej liście. Od stycznia wpłata na niezgłoszone konto nie będzie mogła być kosztem. Od tych skutków uwolni jedynie zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza listy. Resort finansów przygotował już wzór dokumentu.
Krzysztof Koślicki
19.12.2019
CIT PIT VAT
Wysłanie listów o przetwarzaniu danych do wszystkich osób z bazy, z której korzysta firma, mogłoby kosztować nawet 33 mln zł - mówi Andrzej Osiński, prezes zarządu Bisnode Polska. I dodaje, że już w kilku krajach Unii Europejskiej organy ochrony danych za dobrą praktykę uznały brak konieczności wysyłki listu w wersji papierowej do każdej osoby, a uznają komunikację internetową.
Jolanta Ojczyk
19.12.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy RODO
Uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu. Tak uznał Sąd Najwyższy i potwierdził tym samym wcześniejsze rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk
19.12.2019
Prawo cywilne
Minister Klimatu wydał na wniosek Adama Abramowicza, rzecznika przedsiębiorców, objaśnienia prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Odpadach. Zgodnie z nimi firmy prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, krawiecką nie muszą się rejestrować. Kosmetyczki też, o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, np. strzykawek czy skalpeli.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Środowisko Małe i średnie firmy
UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, które zrzesza ponad 130 podmiotów zajmujących się szeroko pojętymi usługami marketingowymi. Zarzuca mu ograniczenie konkurencji przez m.in. namawianie agencji do rezygnacji z udziału w określonych konkursach na udzielenie zlecenia.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Ochrona konkurencji
Ministerstwo Klimatu przygotowało nową listę rodzajów i ilości odpadów, dla których ich wytwórcy nie będą zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Sporo pozytywnych zmian czeka branżę budowlaną. Po pierwsze resort zwiększa ilość odpadów, które nie podlegają ewidencji, po drugie dodaje kilka pozycji.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Środowisko Budownictwo
Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - to przyczyna nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary w wysokości 200 tys. złotych na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta".
Krzysztof Sobczak
18.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą prawa do zadośćuczynienia dla bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane. Zdaniem Rzecznika takie prawo powinno im przysługiwać. Tymczasem na skutek zmiany poglądu przez SN są go pozbawiane.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
Prawo cywilne
Związek Banków Polskich – jako podmiot monitorujący kodeks dobrych praktyk – może zyskać dostęp do tajemnicy bankowej. Zdaniem Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, bez tego uprawnienia jego działania nadzorujące przestrzeganie kodeksu byłyby iluzoryczne. Eksperci wskazują jednak, że prawo powinno regulować warunki ujawnienia tajemnicy.
Jolanta Ojczyk
18.12.2019
RODO

Skarbówka podpowiada, jak uniknąć split paymentu

VAT Spółki Małe i średnie firmy
Skarbówka jednoznacznie potwierdza – nie trzeba stosować tzw. split paymentu przy usługach naprawy samochodów. Fakt, że zakup części nakłada obowiązek dzielenia płatności, nie ma znaczenia. Decydująca jest kompleksowość usługi. Zdaniem doradców, fiskus potwierdził właśnie furtkę w przepisach.
Krzysztof Koślicki
18.12.2019
VAT Spółki Małe i średnie firmy

Fundusz termomodernizacji wesprze ochronę powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.12.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia br. projekt ustawy zmieniający prawo geodezyjne i kartograficzne, który ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Budownictwo
Rząd już drugi raz w ciągu dwóch miesięcy przyjmuje nowelizację prawa budowlanego. Wszystko wskazuje jednak, że projekt, którym rada miniztrów zajmowała się we wtorek jest tożsamy z tym przyjętym w listopadzie 2019 roku.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Budownictwo
Ministerstwo Finansów udostępniło generator mikrorachunków podatkowych. Sprawa jest ważna, bo od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT podatnicy będą płacić do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, właśnie mikrorachunku podatkowego.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2019
Ordynacja
Monitoringiem musi być objęte każde miejsce składowania odpadów. Kamery muszą rejestrować co się dzieje w zasięgu 5 metrów od miejsca składowania odpadów. Tak wynika z wchodzących dziś w życie przepisów. Zmiany miały obowiązywać od 19 lutego br., ale pierwsza jego wersja miała wady i konieczna była z miana w ustawie.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Środowisko

Resort klimatu połowicznie odciąża elektroniczny rejestr odpadów

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ministerstwo Klimatu częściowo uległo naciskom rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i łagodzi przepisy dotyczące obowiązku ewidencji odpadów. Zdaniem Adama Abramowicza jednak to nie wystarczy, by zapobiec chaosowi w nowym roku. Resort nadal bowiem nie chce pójść na rękę branży odpadowej, która od 1 stycznia będzie musiała korzystać z elektronicznej bazy o odpadach.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Środowisko Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Z dniem ogłoszenia upadłości współmałżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego we wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości - stwierdził w uchwale siedmiu sędziów Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. To ważna uchwała w związku ze zmianami w prawie upadłościowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Prawnik musi być fachowcem i liderem

Prawnicy Prawo gospodarcze
Sama wiedza prawnicza, choćby najwyższej próby, nie wystarczy już do zrobienia kariery w obsłudze biznesu. Coraz bardziej konieczna jest znajomość zasad funkcjonowania gospodarki, zarządzania i komunikacji - twierdzi radca prawny Tobiasz Adam Kowalczyk, dyrektor Działu Prawnego Volkswagen Poznań sp. z o.o., zwycięzca tegorocznej edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.
Krzysztof Sobczak
17.12.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze