Zatrudniony na umowie zlecenia lub o dzieło nie może wnosić do prokuratora o ukaranie swego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2018
Prawo karne
Duże firmy będą miały 60 dni na uregulowanie zobowiązań. Poinformują też resort finansów o swoich...
Jolanta Ojczyk
20.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Ekolodzy wskazują, że po pożarach w Zgierzu i Trzebini do środowiska dostały się substancje...
Dorian Lesner
20.09.2018
Środowisko
Zastąpienie otwartych rachunków powierniczych zamkniętymi oznacza wzrost cen mieszkań, a także...
Jolanta Ojczyk
20.09.2018
Budownictwo
W 2017 roku obsługa wydawania interpretacji podatkowych kosztowała niemal 73 mln zł. Na udzielenie...
Krzysztof Koślicki
20.09.2018
Ordynacja
Sprawa pełnomocnictwa jest jedną z wielu absurdalnych postępowań. Wątpliwości urzędników powinny...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2018
Budownictwo
Spór dotyczył legalności utwardzenia części gruntu przez jednego z współwłaścicieli. Wojewódzki Sąd...
Dorian Lesner
20.09.2018
Budownictwo
W Ministerstwie Finansów pracuje zespół, który ma zaproponować kolejne zmiany w ustawie o...
Jolanta Ojczyk
19.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
W przypadku upadłości konsumenckiej emeryta lub rencisty potrącenia co do zasady nie powinny...
Krzysztof Sobczak
19.09.2018
Domowe finanse
Likwidacja przedsądu dla skarg kasacyjnych nie wniesie do procedury przed Sądem Najwyższym więcej...
Krzysztof Sobczak
19.09.2018
Prawo cywilne
Banki hipoteczne będą wyłączone z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania...
Jolanta Ojczyk
18.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Projekt ustawy, który trafi teraz do Sejmu, podwyższa minimalne sumy gwarancyjne obowiązkowych...
Jolanta Ojczyk
18.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie możliwej zmowy między BMW, Daimlerem i grupą VW. Chce...
Jolanta Ojczyk
18.09.2018
Rynek i konsument Spółki
Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie...
Jolanta Ojczyk
18.09.2018
Zamówienia publiczne
Za „przekręcenie” licznika będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat – zarówno dla...
Krzysztof Sobczak
18.09.2018
Prawo karne
Już od przyszłego roku organy podatkowe będą prawdopodobnie mogły domagać się dodatkowych kwot...
Krzysztof Koślicki
18.09.2018
CIT PIT
Spółka Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Toruńskich...
Krzysztof Sobczak
17.09.2018
Prawo gospodarcze
Ustawa o elektronicznym fakturowaniu ma zachęcać do rozwijania tzw. gospodarki cyfrowej i...
Krzysztof Sobczak
17.09.2018
Prawo gospodarcze
Mimo, że z przepisów nie wynika, by banki nie mogły skanować dowodów osobistych, to jednak nie tak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2018
RODO
Projektowana dyrektywa o prawie autorskim nie wprowadzi cenzury internetu, może za to pozytywnie...
Krzysztof Sobczak
17.09.2018
Nowe technologie
Skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wniesiono po blisko czternastu latach. To...
Dorian Lesner
17.09.2018
Administracja publiczna Budownictwo
Sposób korzystania z lokali użytkowych może wpływać na wysokość czynszu - przypomniał Sąd...
Marek Sondej
15.09.2018
Budownictwo
Do dalszych prac w komisji skierował w czwartek Sejm projekt nowelizacji, która przewiduje...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Prawo gospodarcze
Koszt ekspertyzy zleconej przez poszkodowanego może wchodzić w skład pełnego odszkodowania, wymaga...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.09.2018
Prawo cywilne
Rejestrowanie powierzchni składowiska i jego okolic, dostępność nagrania w czasie rzeczywistym i...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2018
Środowisko
Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, gdy wejdzie wżycie, głęboko przeobrazi nie...
Jakub Znamierowski
14.09.2018
Spółki Prawo gospodarcze
Zabytkowy układ przestrzenny miasta podlega ochronie jako całość. Dlatego umieszczenie reklamy na...
Marek Sondej
14.09.2018
Budownictwo
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o spółdzielniach rolniczych, która przewiduje m.in. mniejsze...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawo gospodarcze
W przyjętej w czwartek uchwale Parlament Europejski stwierdził, że jeśli firma sprzedaje towar w...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Rynek i konsument
Przegłosowana przez Parlament Europejski treść przepisów dotyczących prawa autorskiego "jest...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawo gospodarcze