Minister finansów i przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podpisali porozumienie o współpracy. Ma to być element polityki otwartości resortu na dialog i klienta. Współpraca ma trwać trzy lata.
Krzysztof Koślicki
03.03.2021
Rachunkowość
Resort finansów przygotowuje system do wystawiania e-faktur. Podatnicy, którzy będą rozliczać się w ten sposób, otrzymają szybciej zwrot VAT. W pierwszym etapie nowe rozwiązanie będzie dobrowolne. Od 2023 roku e-fakturowanie ma stać się obowiązkowe. Podobne rozwiązania oferują trzy państwa Unii Europejskiej: Hiszpania, Portugalia i Włochy.
Krzysztof Koślicki
03.03.2021
VAT Rachunkowość
Rząd Czech złożył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na Polskę w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego "Turów" i domaga się natychmiastowego wstrzymania wydobycia. Poinformował o tym w środę rzecznik prasowy Trybunału Ireneusz Kolowca.
Krzysztof Sobczak
03.03.2021
Środowisko Prawo unijne
Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. FoodCare nie ma prawa także do używania oznaczenia BLACK TIGER. Doszło zatem do naruszenia dobrych obyczajów handlowych - orzekła Izba Cywilna SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2021
Prawo cywilne
Wzmocnienie pozycji członków spółdzielni, usprawnienie funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także stworzenie dogodne warunki dla spółdzielni do rozpoczynania inwestycji mieszkaniowych – budowy przystępnych cenowo mieszkań spółdzielczych lokatorskich – to spodziewane efekty projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali.
Krzysztof Sobczak
03.03.2021
Prawo cywilne Budownictwo

Na razie tylko 15 proc. zatrudnionych przystąpiło do PPK

Emerytury i renty Administracja publiczna PPK
Łącznie 1,7 mln osób zatrudnionych zostało dotąd uczestnikami PPK na 11,5 mln uprawionych – podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. To oznacza, że obecny poziom partycypacji wynosi około 15 proc. Zdaniem ekspertów, czwarty i ostatni etap wdrożenia nie przyniesie znaczącego wzrostu uczestników programu. Rząd powinien szukać zachęt adresowanych do osób, które z uczestnictwa w PPK zrezygnowały.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2021
Emerytury i renty Administracja publiczna PPK
Zamknięty sklep nie oznacza, że można nie dbać o to, żeby schody nie były śliskie, a gdy z zamkniętego hotelu odpadnie kawałek rynny i uszkodzi czyjeś mienie, to odpowiada właściciel. Pandemia tego nie zmieniła. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od firmy odpowiedzialnej za utrzymanie porządku w miejscu wypadku.
Regina Skibińska
03.03.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to skonsultować z mieszkańcami. Przygotowywane przez rząd zmiany to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Administracja skarbowa komplikuje rozliczanie podatku u źródła. Wszystko przez użyte w przepisach ustawy o CIT pojęcie świadczeń o podobnym charakterze, do których fiskus próbuje zaliczać zbyt wiele usług. Najnowszy przykład to udostępnianie pracowników i usługi pozyskiwania personelu. Po stronie podatników w takich sporach stają jednak sądy administracyjne.
Krzysztof Kaźmierski Krzysztof Koślicki
03.03.2021
CIT Rachunkowość
Starosta ustalił, że przewoźnik został skazany za popełnienie przestępstwa przewidzianego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wówczas stwierdził utratę dobrej reputacji przewoźnika. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało tę decyzję za trafną, choć na chwilę rozstrzygania sprawy przewoźnika należało uznać za osobę niekaraną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
03.03.2021
Prawo karne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W miniony piątek rząd przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy, który razem z Umową Partnerstwa opublikowaną na początku stycznia, określa strategię wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Opracowanie obu dokumentów było niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia przez KE i uruchomienia nowych programów. Rozpoczyna się proces konsultacji obu dokumentów
Przemysław Gabrysiak
02.03.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych w ubiegły czwartek (25 lutego 2021 r.) przyjęto poprawkę do tarczy antykryzysowej, która przewiduje wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz skojarzonego z nią raportowania do urzędu.
Sławomir Buszko
02.03.2021
CIT PIT Doradca podatkowy
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił pięć wariantów kosztów rozwiązania problemu z kredytami frankowymi: dwa zakładają utrzymanie umowy, a trzy jej nieważność. Bankom najbardziej opłacałoby się przekształcić kredyt w złotowy oprocentowany WIBOR. Koszt tej opcji to 34,5 mld zł. Za odfrankowienie zapłaciłyby 78,5 mld zł. Najdrożej wychodzi unieważnienie.
Regina Skibińska
02.03.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Restauracje i punkty gastronomiczne od stycznia 2021 roku muszą stosować kasy fiskalne online. Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza jednak, że ze starych, tradycyjnych urządzeń ciągle mogą korzystać sprzedawcy jedzenia z przyczep i popularnych food-tracków. Takie punkty nie mają bowiem charakteru stacjonarnego.
Krzysztof Koślicki
02.03.2021
VAT Rachunkowość

Biura księgowe też będą walczyć z praniem pieniędzy

Rachunkowość Prawo gospodarcze Compliance
Praktycznie wszystkie biura księgowe w Polsce, tak jak banki, czy biura nieruchomości, będą musiały wdrożyć specjalne, niełatwe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. I to już po 14 dniach od opublikowania nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Zdaniem ekspertów to trudne zadanie. A za jego niewykonanie, grożą wysokie kary.
Jolanta Ojczyk
02.03.2021
Rachunkowość Prawo gospodarcze Compliance
Zaliczki wypłacane komplementariuszom na poczet udziału w zyskach nie podlegają opodatkowaniu. Podatek trzeba zapłacić dopiero w momencie ustalenia dochodu spółki. Potwierdza to niedawny wyrok NSA. Zdaniem ekspertów, mimo że orzeczenie dotyczyło spółek komandytowo-akcyjnych, ma istotne znaczenie także dla spółek komandytowych – zwłaszcza po zmianie przepisów i objęciu ich CIT.
Krzysztof Koślicki
02.03.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej lub prawomocnym orzeczeniem - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2021
Prawo cywilne Zamówienia publiczne
Na liście ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami jest już ponad 10 tysięcy adresów - informuje pion odpowiedzialny za cyfryzację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I przypomina, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Najczęstsza metoda ich działania to tzw. phishing. Nazwa nie przez przypadek budzi dźwiękowe skojarzenia z fishingiem, czyli - po angielsku - łowieniem ryb.
Krzysztof Sobczak
01.03.2021
Rynek i konsument Nowe technologie
Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.
Krzysztof Sobczak
01.03.2021
Rynek i konsument
W końcu od 1 marca 2021 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. Od dziś dokumenty papierów akcji tracą moc i zaczynają obowiązywać wpisy w e-rejestrze
Jolanta Ojczyk
01.03.2021
Spółki
Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT, miało stanowić zachętę inwestycyjną dla polskich podatników. Okazuje się jednak, że zainteresowanie rynku nowym sposobem rozliczania się z fiskusem jest niewielkie. Zdaniem ekspertów, aby zachęcić firmy do tej formy opodatkowania, resort finansów pozwala nawet na... naginanie przepisów.
Krzysztof Koślicki
01.03.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jest pierwszy pozew przeciwko ubezpieczycielowi za skutki lockodownu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Ubezpieczenia
Ubezpieczenie przerw w działalności nie obejmuje strat spowodowanych lockdownem, choć pojawiają się furtki, przez które próbują wśliznąć się przedsiębiorcy, którzy z tego powodu ponieśli straty. Z roszczeniem do ubezpieczyciela za skutki zamknięcia działalności przez pandemię wystąpił jeden z warszawskich hoteli. Doświadczenia z zagranicznych sądów pokazują, że może wygrać.
Regina Skibińska
01.03.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Ubezpieczenia
Samo ustanowienie służebności drogi koniecznej według art. 145 kc nie oznacza zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru i nie wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Ochronie podlegała zabytkowa brama w Tarnowie, prowadząca do kolejnej działki, która była pozbawiona innego dojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2021
Prawo cywilne Budownictwo

Teraz młode firmy też mogą skorzystać z pomocy

Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Ogłoszone w piątek nowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 daje możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, w którym nie wprowadzono znaczących ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na epidemię.
Krzysztof Sobczak
28.02.2021
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 1 marca - przypomina Ministerstwo Finansów. W PIT-28 można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Zeznanie można złożyć elektronicznie. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do niego koniecznych załączników.
Krzysztof Koślicki
27.02.2021
PIT Małe i średnie firmy
Pandemia służy oszustom wyłudzającym dane do kont bankowych. By im utrudnić, zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny dać klientowi możliwość ustawienia potwierdzenia silnym uwierzytelnieniem każdej płatności. Nie powinny też wysyłać smsów z linkami, bo w ten sposób działają też cyberprzestępcy. Do tego pojawiają się nowe metody przechwytywania naszych danych,
Jolanta Ojczyk Regina Skibińska
27.02.2021
Rynek i konsument Nowe technologie Finanse
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, postojowe, dotacje na pokrycie bieżących kosztów firm oraz zwolnienia m.in. z ZUS dla firm najbardziej dotkniętych pandemią - takie formy pomocy dla przedsiębiorstw przewiduje opublikowane w piątek rozporządzenie rządu.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Koronawirus a prawo
Jesteśmy zaniepokojeni, gdy mówi się o aktach prawnych zmuszających spółki medialne do sprzedaży udziałów w celu "dekoncentracji" mediów. Takie działania mogą zaszkodzić klimatowi inwestycyjnemu i międzynarodowej reputacji Polski - oświadczył w piątek charge d'affaires, a.i. USA w Polsce Bix Aliu. I dodał, że "takie działania mogą zaszkodzić klimatowi inwestycyjnemu i międzynarodowej reputacji Polski".
Krzysztof Sobczak
26.02.2021
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Polska opłata reklamowa w projektowanym kształcie miałaby dotyczyć podmiotów świadczących usługi reklamowe zarówno na rynku tradycyjnym, jak i na rynku internetowym. Unia Europejska równolegle pracuje jednak nad podatkiem cyfrowym. Czy polscy przedsiębiorcy zapłacą więc dwa dodatkowe podatki – zastanawia się Paweł Uściński, prawnik.
Paweł Uściński
26.02.2021
Ordynacja Prawo unijne
Regulacja art. 15r ust. 1 ustawy w sprawie COVID-19 nie może stanowić podstawy prawnej do przetwarzania przez pracodawcę innych danych o pracowniku (danych o stanie zdrowia) i w warunkach innych niż wynikające wprost z przepisów prawa pracy – uważa UODO. I takie stanowisko przekazał Rzecznikowi MŚP w odpowiedzi na jego wniosek.
Grażyna J. Leśniak
26.02.2021
Zamówienia publiczne Prawo pracy RODO Tarcza Antykryzysowa
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski