Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu skarg na orzeczenie referendarza sądowego z 12 stycznia 2024 r. w sprawie spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio Dla Ciebie” S.A. w likwidacji postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego o wpisie otwarcia likwidacji spółki - wskazał resort w komunikacie. 

Jak podkreślono, sąd rejestrowy (w składzie sędziego zawodowego) uznał tym samym, że decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym właściciela 100 proc. akcji - Skarb Państwa reprezentował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była w pełni uprawniona i mieściła się w obowiązującym porządku prawnym. 

Również we wtorek MKiDN poinformowało o postanowieniu Sądu Rejonowego w Poznaniu, który wpisał do KRS otwarcie likwidacji spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu. Spółka znajduje się więc obecnie w likwidacji. 

Brak jednomyślności 

Przypomnijmy jednak, że wcześniejsze rozstrzygnięcia referendarzy nie są jednolite. Przykładowo, w postanowieniach, w których oddalono wnioski o formalne otwarcie likwidacji TVP i Polskiego Radia, powołano się m.in. na najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie stało się w przypadku wpisu o likwidację rozgłośni Radia Lublin, w przypadku którego referendarz również oparł się m.in. na wspomnianym wyroku TK. 

Czytaj więcej: Oddalenie wniosku o otwarcie likwidacji TVP z powołaniem na najnowszy wyrok TK

Sąd oddalił wniosek o otwarcie likwidacji Radia Lublin