Określenie obowiązków, związanych ze świadczeniem usług transportu kolejowego osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej możliwości poruszania się oraz zharmonizowane przepisów dotyczących klauzuli siły wyższej, zwalniającej z konieczności odszkodowań - to cele nowego rozporządzenia
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Rynek i konsument
Spółka skarżąca się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że jej skarga konstytucyjna została umorzona przez Trybunał Konstytucyjny z udziałem tzw. sędziego dublera w składzie, uzyska wsparcie w tym postępowaniu ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zwrócił się do Trybunału z pytaniem o możliwość przedstawienia opinii przyjaciela sądu w sprawie.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Spółki
Przepisy dotyczące poboru przez płatników podatku u źródła cały czas wywołują wiele dyskusji i kontrowersji. Mimo, że stosowanie części nowych regulacji wyłączono do końca bieżącego roku, płatnicy mierzą się już z bardzo istotnymi wyzwaniami. W rezultacie z wprowadzonych uproszczeń trudno jest skorzystać.
Krzysztof Koślicki
03.12.2019
CIT PIT Doradca podatkowy
Zakład ubezpieczeń nie odzyska od robotnika, który przyczynił się do uszkodzenia auta, pełnej kwoty, którą wypłacił jego właścicielowi. Kierowca bowiem zaparkował w miejscu do tego nie przeznaczonym, obok trwających prac montażowych. Sąd Okręgowy w Sieradzu uznał, że w ten sposób przyczynił się do szkody i zmniejszył kwotę, której ubezpieczyciel domagał się od robotnika.
Robert Horbaczewski
03.12.2019
Prawo cywilne Finanse Ubezpieczenia
Od przyszłego roku będą obowiązywać nowe formularze CRS-1 dotyczące przekazywania informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Powiadomienia CBC-P w dalszym ciągu będzie można wysyłać tylko elektronicznie. Formularze FAT-1 i CBC-R będą obowiązywały w bieżącej wersji – poinformował resort finansów.
Krzysztof Koślicki
02.12.2019
Ordynacja
Po raz dziesiąty odbędzie się Polsko – Niemieckie Forum Compliance. Tym razem uczestnicy spotkają się na Giełdzie Papierów Wartościowych, by porozmawiać między innymi o tym, jakie wyzwania przyniesie przyszłość.
Jolanta Ojczyk
02.12.2019
Compliance
Zdaniem Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, stanowisko państw członkowskich w sprawie unijnego pakietu mobilności zmienia się. Możliwe jest odejście od rozwiązań szkodliwych z punktu widzenia polskich firm. Do grupy krajów uznających zapisy za szkodliwe dołączyła Portugalia.
Jolanta Ojczyk
02.12.2019
Prawo gospodarcze Prawo unijne

UOKiK podejrzewa zmowę przetargową w Tychach

Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, które ma wykazać, czy doszło do zmowy przetargowej na utrzymanie zimowej czystości w Tychach. Urząd zebrał dowody, które mogą wskazywać na jej zawarcie.
Jolanta Ojczyk
02.12.2019
Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji
Obowiązującą od niedawna nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego przedstawiano jako remedium na bolączki wymiaru sprawiedliwości oraz jako sposób usprawnienia postępowań sądowych, ale nie należy szybko spodziewać się widocznych efektów - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski w Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
02.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Rzecznik przedsiębiorców postuluje zmiany w przepisach zobowiązujących większość firm do ewidencjonowania wytwarzanych śmieci - ustaliło Prawo.pl. Mają to robić w internetowej bazie danych, która ruszy w pełni 1 stycznia 2020 roku. Problem w tym, że niewielu słyszało o nowym obowiązku, a ci co o nim wiedzą, obawiają się systemu, który jeszcze nie jest gotowy. Za nieznajomość prawa i błędy grożą zaś milionowe kary.
Jolanta Ojczyk
02.12.2019
Środowisko

Sąd: Hotelarz zapłaci za pogryzienie przez pluskwy

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Podmiot świadczący usługi hotelowe obowiązany jest naprawić szkodę i zadośćuczynić za krzywdę, której doznał gość hotelowy, pogryziony przez insekty - orzekł Sąd Rejonowy w Kłodzku. I dodał, że suma zadośćuczynienia jakiej może się domagać ma objąć wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, zarówno już doznane, jak i te które mogą nastąpić w przyszłości
Marek Sondej
30.11.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

SN: Walka o turystę pod Kościołem Mariackim

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Mimo naruszenia zasad uczciwej konkurencji, założyciel firmy turystycznej w Polsce Free Walking Tours nie otrzyma odszkodowania od bliźniaczego przedsiębiorstwa. Powód? Nie udowodnił rozmiaru szkody, m.in dlatego, że oprowadzanie turystów odbywa się w formie dobrowolnej wpłaty - taki jest sens wyroku Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.11.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Od soboty obowiązują zmiany zasad publikowania prospektów emisyjnych, a także przepisy wzmacniające nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych oraz mające zachęcić akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Spółki Prawo gospodarcze

Firmy muszą uważać na fałszywe faktury

Spółki Małe i średnie firmy Compliance
Z roku na rok rośnie skala wyłudzeń na podstawie fałszywych faktur. Orange, PGE, DHL, LOT czy Polska Grupa Zbrojeniowa – to jedynie wybrane firmy, które „posłużyły” oszustom do wyłudzenia ogromnych sum przy pomocy spreparowanych faktur. LOT zapłacił fikcyjnemu kontrahentowi 2,6 miliona złotych, a PGZ straciło w ten sposób aż 4 miliony złotych.
Artur Kosior
30.11.2019
Spółki Małe i średnie firmy Compliance
Przyczyną niskiej atrakcyjności polskiej giełdy jest niski poziom wiarygodności notowanych na niej spółek. To efekt nie budzącej zaufania dominacji jednego lub kilku powiązanych akcjonariuszy, ale także braku transparentności w informowaniu o wynagrodzeniach zarządów i rad nadzorczych. Tu daleko nam do krajów, w których giełda odgrywa kluczową rolę – pisze Zbigniew Dudziński z Korn Ferry.
Prawo.pl
30.11.2019
HR Spółki Compliance
Za kilka miesięcy wejdzie w życie nowelizacja prawa upadłościowego, którą we wrześniu tego roku zatwierdził prezydent. Szacuje się, że ponad 2 mln Polaków nie może się uporać z przeterminowanymi długami. Nowe przepisy uproszczą zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konsekwencje odczują również wierzyciele i to już w 2020 roku.
Agnieszka Żelazko
30.11.2019
Domowe finanse Ochrona konkurencji
Właśnie ruszył pilotaż kolejnych dwóch modułów bazy danych o odpadach. Kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych w niej podmiotów może zacząć sprawdzać, jak system działa. Wersja testowa jest dostępna publicznie.
Jolanta Ojczyk
29.11.2019
Środowisko
Do rządowej Komisji Prawniczej trafiła właśnie najnowsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Podmioty, które wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, ale w ilości mniejszej niż 100 ton rocznie, a także w wyniku prowadzenia prac budowlanych nie muszą ich przechowywać w instlacjach czy obiekcie budowlanym.
Jolanta Ojczyk
29.11.2019
Środowisko

Są nowe sposoby walki z nadużywaniem prawa procesowego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego sądy mają łatwiej przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień procesowych. Tam, gdzie stosowana będzie ogólna klauzula, sankcje w postaci grzywny, podwyższonych kosztów czy odsetek mogą okazać się niewystarczające. Skuteczne powinny okazać się jednak przepisy szczególne, które pozwolą na pozostawienie bez dalszych czynności określonych pism bądź wniosków
Łukasz Strankowski Patrycja Bolimowska
29.11.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Do końca czerwca 2020 roku walne zgromadzenia spółek giełdowych muszą przyjąć politykę wynagrodzeń. Każdy będzie miał do niej wgląd. To na ich podstawie będą wypłacane pensje członków zarządów i rad nadzorczych. Trzeba dostosować umowy do nowych regulacji - w przeciwnym razie grozi grzywna lub sprawa w sądzie.
Jolanta Ojczyk
29.11.2019
Spółki
Wbrew temu, co słychać w przestrzeni publicznej wysoka kara nałożona ostatnio przez UOKiK nie dotyczy Gazpromu. Jest to wyłącznie kara za brak przesłania informacji przez szwajcarską spółkę Engie Energy. Sprawa drugiej nitki nie została jeszcze zakończona - pisze Bernadeta Kasztelan-Świetlik z kancelarii GESSEL.
Bernadeta Kasztelan-Świetlik
29.11.2019
Ochrona konkurencji
Dotychczas orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach frankowych były różne, niektóre zaskakująco broniły jednej strony. Czy to się zmieni? Wszystko wskazuje na to, że tak. W październiku w gmachu przy Placu Krasińskich zapadł bowiem wyrok, którego uzasadnienie wytycza kierunek dla sądów powszechnych. Jest nim „odfrankowienie” kredytów.
Jolanta Ojczyk
28.11.2019
Prezes UOKiK ukarał trzy spółki za to, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zatrzymywały sobie całą opłatę przygotowawczą lub prowizję. Przedsiębiorcy mają natychmiast zmienić swoje praktyki, które zakwestionował między innymi TSUE.
Jolanta Ojczyk
28.11.2019
Rynek i konsument
Dobra wiara musi być oceniana w powszechnie akceptowalnej procedurze zwalczania przestępstw podatkowych, ale zarzuty jej niedochowania powinny być oparte na faktach. W transakcjach karuzelowych nabywca może się skutecznie bronić dobrą wiarą i w pewnych okolicznościach zachować prawo do odliczenia VAT. Do takiego wniosku prowadzi najnowszy wyrok NSA.
Wiesława Moczydłowska
28.11.2019
VAT
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok po wyroku TSUE w sprawie Dziubak. Po raz pierwszy odfrankowił umowę o kredyt denominowany. Uznał, że należy usunąć klauzulę walutową i pozostawić w mocy pozostałą część umowy. To oznacza, że dotyczy ona kredytu w wysokości kwoty nominalnie przekazanej przez bank, oprocentowanej stawką LIBOR i marżą. Prawnicy podkreślają wagę orzeczenia, ale ale oceniają go różnie.
Jolanta Ojczyk
28.11.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Słuszne było roszczenie ZAIKS-u o udostępnienie informacji o dochodach od operatora telewizji kablowej - orzekł Sąd Najwyższy. Jednak wyrok w tej sprawie musiał być uchylony, ze względu na podział spółki pozwanej, na dwa różne podmioty. Proces będzie toczył się od początku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2019
Prawo cywilne
Skarbówka wytacza coraz cięższe działa przeciwko karuzelom vatowskim. Eksperci zwracają jednak uwagę, że zbyt często karani są niczego nieświadomi podatnicy, którzy nie wiedzieli o istnieniu przestępczego procederu. Postępowanie może skończyć się nawet więzieniem i drakońską grzywną. Obronę utrudnia fakt, że fiskus utajnia przebieg procedury.
Krzysztof Koślicki
28.11.2019
Ordynacja VAT Doradca podatkowy
Inwestor chciał wybudować wieżę telekomunikacyjną, co spotkało się ze sprzeciwem sąsiadów, którzy wskazywali, że planowane przedsięwzięcie wpłynie na spadek cen gruntów na tym terenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jednak uznał, że wahania wartości nieruchomości nie warunkują udzielenia pozwolenia na budowę.
Dorian Lesner
28.11.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Główne problemy są w obszarze polisolokat i przy likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W raporcie NIK, do którego dotarło Prawo.pl wskazano na rozwiązania: powołanie instytucji, która zapewniałaby całościową ochronę klientów i zmiany w prawie umożliwiające rozstrzyganie sporów z zakładami ubezpieczeń na etapie przedsądowym
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2019
Rynek i konsument

Płatności powyżej 8 tysięcy złotych tylko przelewem?

Ordynacja Małe i średnie firmy Finanse
Ministerstwo Finansów chce obniżyć próg obrotu bezgotówkowego między przedsiębiorcami z obecnych 15 tysięcy do 8 tysięcy złotych. Jak ustaliliśmy, resort liczy, że w ten sposób uda się zaoszczędzić co najmniej 20 mld zł tytułem kosztów wytwarzania, transportu i zabezpieczenia gotówki. Uszczelniony zostanie też system obiegu gotówki i poprawi się ściągalność danin i podatków.
Grażyna J. Leśniak
28.11.2019
Ordynacja Małe i średnie firmy Finanse