Prawo.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o ukaraniu trzech przedsiębiorców za to, że propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida. Prezes Urzędu uznał, że w efekcie ich działań konsumenci mogli ponieść straty finansowe i nałożył na nich kary w łącznej wysokości ok. 740 tys. zł. Muszą także poinformować o wydanej decyzji w social mediach i na swoich stronach internetowych.
Krzysztof Sobczak
30.12.2021
Rynek i konsument Finanse
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2442 opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe zasady będą obowiązywały do końca 2023 roku. Zmiany dotkną m.in. myjni samochodowych.
Krzysztof Koślicki
30.12.2021
VAT Rachunkowość

MF precyzuje preferencje podatkowe za powrót do Polski

Domowe finanse PIT Rachunkowość Polski Ład
Polski Ład przewiduje kilka rozwiązań mających zachęcać Polaków do przenoszenia rezydencji do kraju i płacenia w Polsce podatku dochodowego. By skorzystać z preferencji, konieczne będzie poniesienie wydatków na określone cele społeczne. Ich zakres przedstawiło właśnie Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Koślicki
30.12.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość Polski Ład
Instytucje unijne będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od zakupionych usług i towarów, jeśli mają siedzibę lub przedstawicielstwo w Polsce. Zwrot będzie więc przysługiwał m.in. Komisji Europejskiej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Rozporządzenie jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Koślicki
30.12.2021
VAT Rachunkowość Prawo unijne
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął działania wyjaśniające w zakresie praktyk stosowanych przez trzech ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprawa została wszczęta z zawiadomienia, które złożyły do UOKiK organizacje branżowe reprezentujące zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców z sektora MSP.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.12.2021
Rynek i konsument Ubezpieczenia
Pracodawcy co pół roku – 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku – mają obowiązek sprawdzania, czy partycypacja osób zatrudnionych w pracowniczych programach emerytalnych na ten dzień nadal wynosi co najmniej 25 proc. Jeśli okaże się, że nie, to ich zwolnienie z obowiązku utworzenia pracowniczych planów kapitałowych przestaje obowiązywać.
Małgorzata Jankowska
30.12.2021
Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Wprowadzona niedawno zmiana do kodeksu postępowania cywilnego, zmieniająca sformułowanie dotyczące przesyłek do sądu z "w formie przesyłki pocztowej" na „w formie przesyłki poleconej” spowodowała, że w przypadku paczek z dokumentami wysyłanymi do sądów nie stosuje się zasad dotyczących terminów wnoszenia pism procesowych - pisze adwokat Maciej Wałejko.
Maciej Wałejko
30.12.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jednoosobowe biura księgowe są traktowane w przepisach o AML, jak banki. Muszą więc dać sobie radę z ogromną biurokracją oraz wdrożyć system zgłaszania nadużyć, czyli donosić na samych siebie, co jest absurdem rodem z Barei - wskazuje Czytelniczka Prawo.pl, która wzięła udział w naszej akcji "Poprawmy prawo". Ona i inni eksperci uważają, że z części tych obowiązków można zrezygnować.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.12.2021
Małe i średnie firmy Finanse Poprawmy prawo
Główny Inspektor Sanitarny opublikował zalecenia, w których przypomina o najważniejszych elementach rekomendowanego postępowania przy organizacji imprez sylwestrowych i noworocznych. Obejmują one m.in. zasady dla organizatora wydarzenia i wykonawców, dotyczące udziału osób w imprezie, zasady wejścia i wyjścia publiczności, a także bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
Krzysztof Sobczak
29.12.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Można zatrudnić kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę, jednak o charakterze zawartej umowy decyduje jej treść, a nie nazwa – pisze dr Magdalena Rycak, radca prawny. I przypomina, że umowa zlecenia określa rodzaj wykonywanych czynności i nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego, i wykonywaniu czynności zlecanych na bieżąco.
Magdalena Rycak
29.12.2021
Prawo pracy
Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects dostarczających do szpitali systemy informatyczne. UOKiK podejrzewa bowiem, że doszło do zmowy przetargowej i nielegalnego podziału rynku.
Jolanta Ojczyk
29.12.2021
Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia
Polska Izba Branży Pogrzebowej apeluje o zniesienie obowiązku odprawy konsularnej w polskich placówkach dyplomatycznych, w przypadku przewozu osób zmarłych z zagranicy. Jej zdaniem wystarczy zgoda starosty lub prezydenta miasta, na terenie którego ma być pochowany zmarły. Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji prawa pogrzebowego, wkrótce ma on trafić do Sejmu.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.12.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.
Maciej Ambroziewicz Grażyna J. Leśniak
29.12.2021
Prawo pracy BHP
W Sylwestra, 31 grudnia, upływa termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok. W tym czasie konieczne jest także zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Samej strategii do urzędu skarbowego wysyłać jednak nie trzeba.
Krzysztof Koślicki
29.12.2021
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Celem umowy kredytu nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie kredytodawcy i faktyczne doprowadzenie kredytobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia - wskazuje w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny. Stwierdza też, że doszło do naruszenia zasad i praw człowieka określonych w konstytucji. To kolejna sprawa dotycząca frankowiczów, która zajmie się Sąd Najwyższy.
Patrycja Rojek-Socha
29.12.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Marzenia o efektywnej restrukturyzacji odłożone w czasie

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wprowadzenie od 1 grudnia 2021 roku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, a także praktycznie pełna elektronizacja postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego przez uruchomienie systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do postępowań, to nie koniec zmian, które czekają nas w prawie restrukturyzacyjnym.
Jacek Olech
29.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Samowolę budowlaną taniej zburzyć niż zalegalizować

Administracja publiczna Budownictwo Poprawmy prawo
Opłata legalizacyjna za rozbudowę małego sklepu oraz dużej galerii handlowej wynosi tyle samo - czy to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie? Zdaniem ekspertów kara powinna odstraszać, a nie rujnować, a tak się dzieje w wypadku małych przedsiębiorców. Bardziej opłaca się im zburzyć, co wybudowali, niż zalegalizować.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.12.2021
Administracja publiczna Budownictwo Poprawmy prawo
Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę, w której podkreśla, że kopalnia i elektrownia Turów muszą działać. Decyzje, czy płacić kary nałożone przez TSUE, mają być podjęte w terminie późniejszym. - Nie zamierzamy wstrzymywać pracy kopalni i elektrowni Turów - podkreślił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.12.2021
Prawo gospodarcze Finanse
Z 65 tys. w grudniu 2008 r. do 725,2 tys. w grudniu 2020 r. wzrosła liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz miały obywatelstwo inne niż polskie - wynika z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Coraz więcej pracodawców zatrudniających cudzoziemców musi więc stale śledzić przepisy, żeby rozliczyć pracę obcokrajowca zgodnie z obowiązującym prawem.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2021
PIT Rynek Prawo pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że firma pożyczkowa Cash Service 4 Home bezprawnie pobierała zbyt wysokie opłaty za wizyty w domach konsumentów, którzy opóźniali się ze spłatą rat. Zgodnie z decyzją prezesa urzędu poszkodowanym konsumentom przysługuje zwrot części pieniędzy, a spółka ma zapłcić 510 tys. zł kary.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Frankowicze szturmują warszawski sąd - ponad 1000 spraw na jednego sędziego

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Frankowicze szturmują warszawski sąd. Na jednego sędziego w nowym wydziale frankowym przypada już ponad 1000 spraw. Sąd wyznacza pierwsze rozprawy aż na 2023 rok. I to nie koniec kłopotów. Według ekspertów, coraz więcej osób będzie szukało w sądach sprawiedliwości, co tylko jeszcze bardziej skomplikuje i wydłuży procedowanie w tego typu postępowaniach. 
Renata Krupa-Dąbrowska
28.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowela przewiduje m.in. preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych, polegające na obniżce stawki akcyzy na ich wyroby o połowę w stosunku do standardowych stawek tego podatku. Na rozwiązaniu mają skorzystać m.in. producenci win, miodów pitnych i wódek regionalnych.
Krzysztof Koślicki
28.12.2021
Akcyza Doradca podatkowy
Wprowadzenie do krajowego systemu prawnego unijnych dyrektyw dotyczących m.in. ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich, a także ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii Europejskiej - to cele nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Akcyza Prawo gospodarcze

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.
Robert Horbaczewski
28.12.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Zaniżanie odszkodowań, ograniczenie dostępności samochodów zastępczych, naprawy z użyciem części nieoryginalnych - patologii w likwidacji szkód z polis OC i AC ciągle jest dużo. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego chce z tym zrobić porządek i opracował projekt rekomendacji dla towarzystw ubezpieczeniowych.
Regina Skibińska
28.12.2021
Rynek i konsument Ubezpieczenia

Polski Ład najbardziej uderzy w zleceniobiorców

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ulga dla klasy średniej ma w założeniu złagodzić zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej. Dodatkowym wsparciem ma być także podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Problem jednak w tym, że nowe regulacje najmocniej dotkną zleceniobiorców – odliczenie ulgi nie będzie im przysługiwało wcale, a na korzyści z wyższej kwoty wolnej poczekają aż do kwietnia 2023 roku. Będą więc kredytować budżet państwa.
Krzysztof Koślicki
28.12.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W piątek 31 grudnia 2021 roku resort finansów przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, powinni je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
Krzysztof Koślicki
27.12.2021
Ordynacja Rachunkowość
Wielu ludzi z paniką i obłędem w oczach przejawia owczy pęd do wyszukiwania coraz to dziwniejszych sposobów niższych składek i podatków, nie biorąc pod uwagę innych aspektów, których zlekceważenie może okazać się niebezpieczne dla ich majątku, stanowiącego dorobek całego życia. Wszystko to przez Polski Ład – pisze Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.
Agnieszka Czernik
27.12.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Drogi frank zachęca kredytobiorców do występowania do sądów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Wysoki kurs franka szwajcarskiego podniósł raty kredytów deniminowanych w tej walucie, co stanowi dodatkową zachętę dla kredytobiorców do procesowania się z bankami. Widoczne jest też zainteresowanie ugodami, choć zapał do nich jest mniejszy niż do drogi sądowej. Na razie sprawnie idzie to w PKO BP. Jak podaje bank, do tej pory złożono wnioski do prawie 17 tysięcy umów.
Regina Skibińska
27.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Dobra umowa zakupu lub wykonania usługi to jeszcze nie wszystko, ważne jest też to, co dzieje się po jej podpisaniu, czyli wywiązanie się z niej i dopełnienie wszystkich nałożonych nią obowiązków. Gdy są z tym problemy, dobrym rozwiązaniem może być zawarcie umowy typu smart, czyli takie, która nakłada na dwie strony stosunku obowiązek rozwiązywania problemów.
Agnieszka Porębska Kamil Jasiński
27.12.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski