W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone do 28 lutego 2023 r., przestaną być skuteczne 1 marca 2023 r. Dotyczy to zarówno deklaracji o rezygnacji złożonych przez uczestników PPK, jak i deklaracji o rezygnacji złożonych przez osoby zatrudnione, które zrobiły to przed „zapisaniem” ich do PPK, w związku z czym nie stały się uczestnikami tego programu.

Czytaj: Zbliża się termin autozapisu do PPK - dla pracodawców to kilka obowiązków>>

Szuba Marzena: Pracownicze plany kapitałowe - ratunek dla polskiego systemu emerytalnego? >>>

Jeżeli uczestnik PPK nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji, już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu w marcu 2023 roku pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK, a następnie przekaże te wpłaty do instytucji finansowej (ma na to czas od 1 do 17 kwietnia 2023 r., gdyż 15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela). Uczestnik PPK może także złożyć deklarację o rezygnacji później. Jeżeli zrobi to już po obliczeniu i pobraniu wpłat do PPK z jego wynagrodzenia, ale jeszcze przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej, pracodawca nie dokona już tych wpłat i zwróci pracownikowi wpłaty pobrane z jego wynagrodzenia. Uczestnik PPK utraci jednak w ten sposób także wpłaty finansowane przez pracodawcę – pracodawca nie przekaże również swoich wpłat do instytucji finansowej.

Przykład:

Uczestnik PPK, w wieku 30 lat, od połowy 2022 roku finansował, oprócz wpłaty podstawowej do PPK, także wpłatę dodatkową - w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia. Wpłatę dodatkową finansuje uczestnikom PPK także jego pracodawca – w wysokości 2,5 proc. wynagrodzenia. W styczniu 2023 roku uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji, która przestanie być skuteczna 1 marca 2023 r. W związku z tym pracodawca powinien obliczyć i pobrać wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego temu uczestnikowi 10 marca 2023 r. (chodzi tu zarówno o wpłatę podstawową i wpłatę dodatkową finansowane przez uczestnika PPK, jak i wpłatę podstawową i wpłatę dodatkową finansowane przez jego pracodawcę). Oczywiście, jeśli przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji.

Jeżeli uczestnik PPK złoży deklarację o rezygnacji później, np. 30 marca 2023 r., pracodawca nie przekaże już żadnej z tych wpłat do instytucji finansowej.

Warto jednak pamiętać, że po złożeniu deklaracji o rezygnacji, uczestnik PPK może zmienić zdanie w sprawie oszczędzania w PPK i złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi po złożeniu tego wniosku pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK oraz przekaże te wpłaty do instytucji finansowej w następnym miesiącu.

Sprawdź w LEX: Co należy zrobić jeżeli pracodawca nadpłacił składkę na PPK? >

Ważne: 

Jeżeli deklarację o rezygnacji złożyła osoba zatrudniona niebędąca jeszcze uczestnikiem PPK, po utracie skuteczności tej deklaracji, pracodawca najpierw zawrze w jej imieniu umowę o prowadzenie PPK, a następnie – dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy – obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Umowa o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej - mającej już wymagany okres zatrudnienia - powinna być zawarta niezwłocznie, czyli w realnym terminie, uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu. Jeżeli osoba zatrudniona złoży ponownie deklarację o rezygnacji, umowa o prowadzenie PPK nie zostanie dla niej zawarta.

Czytaj również: Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję>>

WZORY dokumentów w LEX:

 

Pracownicy w wieku 55+

W przypadku, gdy uczestnik PPK, objęty tzw. ponownym autozapisem, kończy 55. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r., pracodawca wznawia za niego wpłaty do PPK tylko na jego wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli uczestnik PPK złoży taki wniosek np. 15 marca 2023 r., pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu tego wniosku oraz przekaże te wpłaty do instytucji finansowej w następnym miesiącu. Pracodawca nie wznawia wpłat do PPK za uczestnika PPK, który przed 1 kwietnia 2023 r. kończy 70. rok życia.

Natomiast osoba zatrudniona niebędąca jeszcze uczestnikiem PPK, objęta tzw. ponownym autozapisem, która kończy 55. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r. i chce zostać „zapisana” do PPK, powinna złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w imieniu osoby zatrudnionej, która przed 1 kwietnia 2023 r. kończy 70 lat.       

Sprawdź w LEX:  Czy w przypadku autozapisu do PPK pracownikom, którzy nie przystąpili do PPK, należy przedłożyć informację o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK? >

 


Po ustaniu zatrudnienia

Do PPK nie można „zapisać” osoby, która nie ma statusu „osoby zatrudnionej” w rozumieniu ustawy o PPK (np. byłego pracownika). Natomiast w przypadku, gdy deklarację o rezygnacji - do 28 lutego 2023 r. - złożyła osoba, która nie jest już pracownikiem, także jej deklaracja o rezygnacji traci skuteczność 1 marca 2023 r. Jeżeli pracodawca w międzyczasie nie zmienił instytucji finansowej zarządzającej PPK, od wynagrodzenie wypłaconego temu uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Nie nastąpi to oczywiście, jeżeli uczestnik PPK - 1 marca 2023 r. lub później - złoży ponownie deklarację o rezygnacji (uczestnik PPK może złożyć tę deklarację także po ustaniu zatrudnienia).        

Sprawdź w LEX: Czy nowo zatrudniony pracownik powinien udzielić informacji na temat przynależności do PPK? >

 

 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 18 i pkt 21, art. 15, art. 16, art. 23 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.