Jak wyjaśnia Bank Gospodarstwa Krajowego, wsparcie trafi przede wszystkim na budowę mieszkań komunalnych oraz mieszkań na wynajem dla osób o średnich dochodach. Dofinansowanie dotyczy budowy mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań treningowych lub wspomaganych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego przez innych niż gmina inwestorów.

Warunek – energooszczędność

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić warunki:

  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie może przekraczać 52 kWh/(m2·rok);
  • przedsięwzięcie nie może wyrządzać poważnych szkód środowiskowych;
  • przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2026 r.

Wysokość wsparcia

W przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych), dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów netto przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów netto przedsięwzięcia.

Dofinansowanie łączy się z programem BSK

Wsparcie przyznawane jest w formie bezzwrotnego grantu i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w programie budownictwa społecznego i komunalnego (program BSK). Pula środków w programie BSK na 2024 r. wynosi ponad 1 mld 53 mln zł.