Szybkie zmiany i bogactwo form w kulturze, szczególnie popularnej, powodują, że prawo autorskie...
Krzysztof Sobczak
18.10.2018
Prawo cywilne
Nie będzie klauzuli zakazującej organom podatkowym nadużywania prawa. Na jej wprowadzenie do nowej...
Grażyna J. Leśniak
17.10.2018
Ordynacja Prawo gospodarcze
Od 2020 roku wymóg krajowej lokalizacji danych nieosobowych odejdzie do przeszłości. Dostawcy usług...
Jolanta Ojczyk
17.10.2018
Nowe technologie
Jeśli nie ma dowodów, że pracownik był zatrudniony w Anglii, to musi opłacać składki w Polsce....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.10.2018
Ubezpieczenia społeczne
Przy okazji walki z zatorami płatniczymi ministerstwo przedsiębiorczości zmienia postępowanie...
Jolanta Ojczyk
17.10.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt nowelizacji m.in. kodeksu karnego, która ma...
Jolanta Ojczyk
16.10.2018
Finanse
Obowiązkiem architekta jest sprawdzić przeznaczenie działki, na której dokonuje adaptacji gotowego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2018
Budownictwo
Oszacowanie kosztów bezpodstawnego wzbogacenia przez gminę wymaga wliczenia kosztów pośrednich...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2018
Finanse samorządów
Za utwór uznano w Polsce… produkt ubezpieczeniowy i kształt znicza, wyglądającego jak zwykły słoik....
Ewa Usowicz
16.10.2018
Prawo gospodarcze
Połowa małych i średnich firm, skontrolowanych w 2017 roku przez Państwową Inspekcję Pracy,...
Agnieszka Matłacz
16.10.2018
Prawo pracy BHP
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził właśnie, że spóźnienie w złożeniu...
Krzysztof Koślicki
16.10.2018
Ordynacja RODO
Jest już kilka polskich orzeczeń, w których sąd opowiada się za zakazem zastępowania klauzul...
Jolanta Ojczyk
16.10.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Od soboty obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o...
Jolanta Ojczyk
15.10.2018
Finanse
Rada Unii Europejskiej uzgodniła stanowisko o tzw. dyrektywie o upadłości przedsiębiorstw....
Jolanta Ojczyk
15.10.2018
Prawo gospodarcze
Kodeks pracy szczegółowo wylicza, jakich danych może żądać od kandydata i pracownika pracodawca....
Agnieszka Matłacz
15.10.2018
Prawo pracy RODO
Trwają prace nad planami, które złagodzą ewentualne zmiany cen prądu dla przedsiębiorców,...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2018
Branża startupów blockchain wykształciła unikalną, nową metodę finansowania projektów – poprzez...
Krzysztof Piech
13.10.2018
Nowe technologie
Treści dostępne w internecie przestają być wartościowe, bo jest ich za dużo. Teraz trzeba się...
Jolanta Ojczyk
12.10.2018
Nowe technologie LegalTech
Aby wziąć udział w przetargu, często firma musi wnieść wadium, czyli wpłacić pieniądze lub...
Jolanta Ojczyk
12.10.2018
Zamówienia publiczne
Uregulowanie jednolitych zasad znakowania żywności jako wegetariańskiej i wegańskiej stało się...
Joanna Krakowiak
12.10.2018
Prawo gospodarcze
Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel nie może zatrzymać całości wpłaconych...
Marek Sondej
12.10.2018
Prawo cywilne
Związki zawodowe chcą zmian w przepisach dotyczących handlu w niedziele. Chodzi przede wszystkim o...
Krzysztof Koślicki
11.10.2018
Prawo pracy
Zakaz handlu obowiązuje 7 miesięcy i wymaga zmian - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego...
Agnieszka Matłacz
11.10.2018
Prawo pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że firma Brother nadzorowała, by ceny...
Jolanta Ojczyk
11.10.2018
Prawo gospodarcze
Do wytoczenia procesu nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do...
Krzysztof Sobczak
11.10.2018
Prawo gospodarcze
Polska nie akceptuje propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących dyrektywy o prawach...
Krzysztof Sobczak
11.10.2018
Prawo cywilne
Zamawiający i wykonawcy mogą już sprawdzić jak działa miniPortal - narzędzie do składania ofert...
Jolanta Ojczyk
11.10.2018
Zamówienia publiczne
Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, jak też zdolności sądowej, dlatego przed sądem muszą za...
Marek Sondej
11.10.2018
Spółki
Kanał samochodowy posadowiony na działce w sposób niezwiązany z gruntem nie powinien być...
Maria Kopytowska
10.10.2018
Budownictwo
Ministerstwo likwiduje wątpliwości, które pojawiają się przy poprawianiu egzaminów...
Dorian Lesner
10.10.2018
Administracja publiczna