Prawo do ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych, informacji o rachunkach bankowych, możliwość zlecenia kontrolowanego zakupu czy usunięcia domeny, a przede wszystkim przeprowadzenia przeszukania w przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów. Takie nowe uprawnienia ma zyskać prezes UOKiK.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Rynek i konsument
W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wezwał przedsiębiorców z branży ciepłowniczej do przedstawienia informacji na temat aktualnego poziomu emisji i prowadzonych inwestycji.
Jolanta Ojczyk
21.01.2020
Środowisko Spółki

Upadł bank w Sanoku - miliony samorządów nie do odzyskania

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Prawo nie pozwala obecnie na refundację strat samorządów przy niewypłacalności banku, w którym miały rachunki i oszczędności. Podkarpackie samorządy, które straciły miliony po przymusowej restrukturyzacji banku w Sanoku, proszą wojewodę, ministra finansów i premiera o pomoc.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.01.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Bedą nowe przepisy reformujące zasady funkcjonowania przewoźników drogowych w UE. Komisja transportu Parlamentu Europejskiego poparła te propozycje we wtorkowych głosowaniach. Regulacje te budzą kontrowersje. Sprzeciwia się im część krajów, w tym Polska.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2020
Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Instytucje państwowe, a w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - tak uważa Najwyższa Izba Kontroli.
Jolanta Ojczyk
21.01.2020
Finanse

Kolejna zmowa przetargowa wykryta przez UOKiK

Zamówienia publiczne Budownictwo Ochrona konkurencji
Dwaj przedsiębiorcy mogli ustalać swoje oferty w przetargach na usługi remontowo-budowlane w Warszawie i Lublinie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego: Bioforma z Grabianowa i PHU Magnum z Siedlec.
Jolanta Ojczyk
21.01.2020
Zamówienia publiczne Budownictwo Ochrona konkurencji
Jeżeli uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie określonych prac nie zyskała poparcia większości, to oznacza, że w ogóle nie została przyjęta. Jako uchwała nieistniejąca w obrocie nie może być zatem zaskarżona orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
21.01.2020
Budownictwo
Od stycznia 2020 roku faktury można wystawiać tylko do paragonów z NIP. Przepisy są jednak nieprecyzyjne. Wątpliwości dotyczą m.in. przypadków sprzedaży do 450 złotych. Część sprzedawców uważa, że taki paragon stanowi fakturę uproszczoną i odmawia wystawienia do niego zwykłej faktury.
Krzysztof Koślicki
21.01.2020
VAT
Coraz więcej miast decyduje się na porządkowanie na ich terenie reklam, które zasłaniają zabytki, wpływają negatywnie na mieszkańców i turystów, a także stwarzają zagrożenie na drogach. Procedury prac nad uchwałami krajobrazowymi trwają lata, najtrudniejsze jest pogodzenie oczekiwań mieszkańców i przedsiębiorców co do ładu przestrzennego.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Sąd Okręgowy w Gdańsku skierował pięć pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. W tej sytuacji także inni sędziowie mogą zawieszać sprawy do czasu ich rozpatrzenia. To może wydłużyć procesy o co najmniej kolejne półtora roku.
Jolanta Ojczyk
20.01.2020
Kredyty frankowe
W Polsce i w większości państw UE jest dość wysoki poziom wdrożenia regulacji nowej regulacji o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - mówi Wojciech Kapica. Ale już czekają nas nowe obowiązki wynikające z kolejnej dyrektywy, która wymaga m.in. wymienia 22 konkretne przestępstwa źródłowe dotyczące prania pieniędzy, które powinny być kryminalizowane.
Krzysztof Sobczak
20.01.2020
Prawo karne Rachunkowość Prokuratura Finanse
Istniejący o kwietnia ubiegłego roku Rzecznik Praw Pasażera nie wykonuje w pełni swoich zadań, ponieważ nie otrzymał odpowiedniego zespołu ani funduszy na działalność. Do rzecznika wpłynęło już kilka tysięcy spraw, ale on niewiele z nich rozpatruje, ponieważ instytucja ma na razie tylko dwuosobową obsadę.
Krzysztof Sobczak
19.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Zgodnie z unijnymi trendami, państwa członkowskie będą zobligowane do opracowania przepisów zapewniających kompleksową ochrony osobom zgłaszającym nieprawidłowości i nadużycia. Przedsiębiorcy będą musieli je wdrożyć. Mogą się wzorować na rozwiązaniu wybranym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - piszą Julia Ziemska i Konrad Orlik z Kancelarii Zięba & Partners.
Konrad Orlik Julia Ziemska
18.01.2020
Compliance
Przetwarzanie wizerunku budzi wiele wątpliwości nie tylko na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego oraz przepisów odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. O czym powinien zatem pamiętać administrator przetwarzający czyjś wizerunek? Na jaką ochronę może liczyć osoba, której wizerunek jest przetwarzany? - analizuje Katarzyna Wojciechowska
Katarzyna Wojciechowska
18.01.2020
Prawo cywilne RODO

Zakupy podwyższonego ryzyka w portalach społecznościowych

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Coraz popularniejsze stają się internetowe strony na portalach społecznościowych, na których użytkownicy sprzedają używane ubrania, obuwie czy biżuterię. Część z rzeczy pochodzi z limitowanych edycji, więc w grę wchodzi zapłata niemałych sum. Gdy rzecz okazuje się być niezgodna z opisem, kupujący może dochodzić swoich praw, ale nie jest to proste.
Aleksandra Partyk
18.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Chodzi o nowelę o PIT i CIT przewidującą zwolnienie z podatku dotacji na zakup samochodów elektrycznych. Za przyjęciem jej bez poprawek było 99 senatorów, nikt nie był przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2020
Środowisko
Firmy mają prawo prowadzić papierową ewidencję odpadów zamiast elektronicznej do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO. Ponadto za sprawą Senatu wydłuża terminy sprawozdawczości za 2019 rok. Te poprawki do noweli ustawy o odpadach musi jeszcze zaakceptować Sejm.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Środowisko
Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w piątek, że ze względu na złą sytuację kapitałową rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Fundusz przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza zasady ustalania wynagrodzenia przez kancelarie, które pomagają w dochodzeniu roszczeń z umów o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje korporacyjne GetBack. W toku są trzy postępowania, są też już pierwsze decyzje. Urząd radzi też frankowiczom, na co zwracać uwagę w umowach.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Rynek i konsument

Przez brak numeru rachunku na białej liście firmy wstrzymują płatności

VAT Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy nie dostają zapłaty za faktury, ponieważ tzw. biała lista podatników – mimo zgłoszenia i aktualizacji danych - nie wskazuje numerów ich rachunków bankowych. Ich kontrahenci z obawy na sankcje w kosztach podatkowych blokują płatności. Aktualizowanie baz danych skarbówki trwa zbyt długo – ostatnio nawet 2-3 tygodnie.
Krzysztof Koślicki
17.01.2020
VAT Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy

SA: Świadczenie przedemerytalne nie po wyrejestrowaniu działalności

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności stanowi jedną z niezbędnych przesłanek do nabycia świadczenia przedemerytalnego. Natomiast niewystarczające do spełnienia tego warunku jest samo zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowanie jej z ewidencji.
Dorian Lesner
17.01.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Uproszczonego postępowania legislacyjnego nie będzie można wszcząć tylko wobec budynków z nakazem rozbiórki. To jedna z ważniejszych poprawek zgłoszonych przez PiS do projektu nowelizacji prawa budowlanego, która może zostać uchwalona przez Sejm już w przyszłym tygodniu.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Budownictwo

Hałas, a nie odległość, powinien decydować o lokalizacji wiatraka

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze
Obecne sztywne kryterium odległości farm wiatrowych od budynków, tak zwana 10H, blokuje inwestycje w wiatraki oraz planowanie przestrzenne w gminach. Branża oczekuje na jej usunięcie i wprowadzenie badania oddziaływania akustycznego wiatraków. Tymczasem resort rozwoju właśnie zapowiedział projekt nowelizacji ustawy jeszcze w tej połowie roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze
Do 100 tysięcy złotych kary, będzie mógł dostać przedsiębiorca, który przekazuje nieprawdziwe informacje w oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu. Tak wynika z projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Ponadto powstanie Punkt Kontaktowy do spraw produktów, który ułatwi firmom pozyskiwanie informacji o przepisach w innych krajach.
Jolanta Ojczyk
16.01.2020
Prawo gospodarcze
Prawie 423 tys. cudzoziemców miało na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce - poinformował w czwartek Urzad do Spraw Cudzoziemców. To o ponad 50 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost liczby cudzoziemców w Polsce zanotowano w grupie obywateli Ukrainy. Coraz liczniej osiedlają się w Polsce również Białorusini i Gruzini.
Krzysztof Sobczak
16.01.2020
Administracja publiczna Rynek
Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do konsultacji projekt ustawy o wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Uwagi można zgłaszać w ciągu 30 dni. Projekt przewiduje prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. Do 2022 roku będzie ono przyzwane decyzją prezesa URE, a potem w drodze aukcji.
Jolanta Ojczyk
16.01.2020
Środowisko
Prezes UOKiK orzeka o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów, a idąc do sądu cywilnego po odszkodowanie wskazujemy naruszenie indywidualnego interesu. Decyzja prezesa UOKiK może więc pomóc w procesie dowodzenia, że do naruszenia doszło, ale i tak trzeba wykazać, że ponieśliśmy z tego tytułu szkodę - mówi Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Jolanta Ojczyk
16.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Projekt nowelizacji przewiduje wyodrębnienie dwóch nowych działów: aktywa państwowe i klimat, i zakłada szereg kompetencji dla ich szefów a także m.in. zwiększenie rady nadzorczej Poczty Polskiej. Przygotowany został przez posłów PiS.
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2020
Administracja publiczna
W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa budowlanego. Projekt został skierowany do pracy w podkomisji, która zaczęła pracować nad nim już wieczorem. Sprawozdanie ma być gotowe do poniedziałku.
Jolanta Ojczyk
15.01.2020
Budownictwo
Tomasz Chróstny, obecny wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wygrał konkurs na prezesa tego urzędu. Zastąpi Marka Niechciała, który 1 lutego obejmie funkcję członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Jolanta Ojczyk
15.01.2020