Apteki, które chciały uczestniczyć w promocjach niektórych leków, mogły być zmuszane do korzystania z konkretnego systemu informatycznego. Takie działanie może ograniczać konkurencję. Dlatego pod koniec lutego UOKiK rozpoczął przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Kamsoft i OSOZ z Katowic oraz PEX PharmaSequence z Warszawy.
Jolanta Ojczyk
12.03.2019
Prawo gospodarcze Farmacja
Pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności wewnątrz grup kapitałowych, dochodzi do wielu różnych transakcji. Mają one na celu usprawnienie zarządzania strukturą oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie transakcji restrukturyzacyjnych podlegających obowiązkom związanym z cenami transferowymi – tłumaczy Michał Mieszkiełło z kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Michał Mieszkiełło
12.03.2019
CIT
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie antymonopolowe dotyczące podziału rynku energii cieplnej w Warszawie. Postawił zarzuty nie tylko wobec firm, ale również ich menadżerom. Grozi im kara do 2 mln zł.
Jolanta Ojczyk
12.03.2019
Prawo gospodarcze
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki spoczywa na rzeczywistych członkach zarządu, niezależnie od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - orzekł Sąd Najwyższy. Jeśli inne nazwisko prezesa figuruje w rejestrze, a inne w podjętych uchwałach, to liczą się uchwały o powołaniu - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2019
Prawo cywilne Spółki
Doświadczenie słowackie pokazuje, że prosta spółka akcyjna była bardzo potrzebna w tamtejszych realiach biznesowych. To dobrze rokuje polskiemu projektowi, który ma wprowadzić ten nowy typ spółki - twierdzi radca prawny dr Anna Rataj z kancelarii Taylor Wessing.
Anna Rataj
12.03.2019
Spółki
Blisko 50 podmiotów złożyło uwagi do projektu nowego prawa zamówień publicznych. Większość stanowisk liczy nawet kilkanaście stron. Pracodawcy krytykują przepisy dotyczące waloryzacji umów, UOKiK pomysł spotkania informacyjnego, a Rządowe Centrum Legislacji te dotyczące nowego postępowania koncyliacyjnego.
Jolanta Ojczyk
12.03.2019
Zamówienia publiczne

UOKiK bada zmowę cenową na rynku ciepła

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe wobec firm: Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, PGNiG i jego spółka zależna PGNiG Termika, którego przedmiotem jest podejrzenie o zawarcie przez nie zmowy cenowej na rynku energii cieplnej.
Krzysztof Sobczak
11.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, na jakich zasadach nastąpi brexit i jak zmienią się normy pobytu Brytyjczyków w Polsce. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował broszurę informacyjną, która prezentuje możliwe scenariusze po 29 marca 2019 r.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.03.2019
Administracja publiczna
Weterynarze chcą się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Obawiają się, że zmiany nad którymi pracuje resort rolnictwa nie poprawią sytuacji w nadzorze nad rzeźniami. Postulują przede wszystkim zwiększenie nakładów na inspekcję o 160 mln zł i lepszą współpracę przy tworzeniu nowego prawa.
Jolanta Ojczyk
11.03.2019
Prawo gospodarcze
W drugiej połowie maja produkcja, sprzedaż i eksport wyrobów tytoniowych mogą okazać się niemożliwe. Brak krajowych przepisów i opóźnienia legislacyjne uniemożliwiają handlowcom i producentom dostosowanie się do skomplikowanego unijnego systemu śledzenia papierosów. Przedsiębiorcy apelują o szybkie uchwalenie prawa.
Krzysztof Koślicki
11.03.2019
VAT

Trwa rejestracja na Compliance Day

Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze
14 sesji tematycznych, 50 prelegentów, workshopy w małych grupach, know-how, najnowsze zmiany w prawie już obowiązujące i planowane – to najkrótsze podsumowanie programu dwudniowej konferencji poświęconej zarządzaniu zgodnością z prawem.
Jolanta Ojczyk
11.03.2019
Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze
Ubojnie zwierząt skontrolują weterynarze z urzędu, powoływani za zgodą Głównego Lekarza Weterynarii. Będzie też monitoring, ale nie obejmie on wszystkich rzeźni. Prawo.pl dotarło do roboczej wersji projektu nowelizacji ustawy o inspekcji weterynaryjnej, którego założenia Komisja Europejska ma poznać 18 marca.
Jolanta Ojczyk
11.03.2019
Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać rekompensaty już za 2018 r. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, żeby takie wsparcie za miniony rok uzyskać należałoby złożyć wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie projektu ustawy. Dlatego tak istotne jest baczne monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego tego projektu – tłumaczy Krzysztof Wiński, starszy menedżer w PwC.
Krzysztof Wiński
11.03.2019
Finanse
Prowadzenie przez sąd rejonowy postępowania rozgraniczeniowego nie stanowi przesłanki do zawieszenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. WSA w Łodzi podkreślił, że oceny istnienia i charakteru związku pomiędzy tymi postępowaniami należy dokonywać indywidualnie w każdej sprawie.
Dorian Lesner
11.03.2019
Budownictwo
Blokowanie stron i treści w mediach społecznościowych było w piątek tematem spotkania ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego z zarządem Facebooka. Rozmawiano też o ochronie internautów przed dezinformacją i mową nienawiści.
Krzysztof Sobczak
09.03.2019
Nowe technologie
Rada gminy nie ma kompetencji do wprowadzania dodatkowych kryteriów różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.
Robert Horbaczewski
09.03.2019
Środowisko
Kontrola koncentracji to część prawa antymonopolowego, która wymyka się prostym analizom i podsumowaniom porównawczym. Nawet w ramach samej Unii Europejskiej funkcjonuje kilkadziesiąt różnych, tylko w niewielkim stopniu skoordynowanych, prawnych systemów kontroli przejęć. Mimo to, można wskazać pewne trendy i problemy - pisze Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
09.03.2019
Prawo gospodarcze
Promowanie usług w internecie i w mediach społecznościowych, dobrze zaprojektowane strony internetowe oraz kontakt z klientem - to wciąż szwankuje w polskich kancelariach. Problematyczna bywa także komunikacja z klientem oraz rutyna.
Monika Sewastianowicz
08.03.2019
Prawnicy
Członkowie spółdzielni mieszkaniowych, jak i osoby z prawem do lokali, muszą mieć ochronę prawną przed przerzucaniem na nich odpowiedzialności za długi spółdzielni – uważa rzecznik praw obywatelskich. Ale stwierdza, że w świetle orzecznictwa jest niebezpieczeństwo obciążania hipotecznego nie tylko całej nieruchomości spółdzielni
Krzysztof Sobczak
08.03.2019
Prawo cywilne Budownictwo
W dłuższej perspektywie będzie zmieniona ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, tak aby kontroli uboju zwierząt i przetwórstwa mięsa dokonywali tylko urzędowi lekarze weterynarii – poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jolanta Ojczyk
08.03.2019
Prawo gospodarcze
W resorcie przedsiębiorczości przygotowano projekt ustawy mającej ograniczyć zatory płatnicze, w szczególności dzięki zmianom w prawie cywilnym i podatkowym. Projekt może dać szansę na realizację tego celu, jednak przewiduje też nowe obowiązki, szczególnie dla dużych przedsiębiorców. O zmianach piszą Wojciech Trzciński i Piotr Majewski z PwC Legal.
Piotr Majewski Wojciech Trzciński
08.03.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową usługę na rządowym serwisie gov.pl. Tzw. podpisywarka, bo o niej mowa, umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom elektroniczne podpisywanie dokumentów, m.in. sprawozdań finansowych.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2019
Rachunkowość
Urząd nie ma obowiązku udostępniać czynności przetwarzania danych oraz ich rejestrów, bo to nie jest informacja publiczna. Są to dokumenty wewnętrzne, które służą zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ale opinie prawników są podzielone.
Jolanta Ojczyk
08.03.2019
RODO
Rozmowy dotyczące dwustronnego porozumienia z filipińskim rządem w sprawie ułatwień w dostępie obywateli tego państwa do polskiego rynku pracy nie są kontynuowane, co nie znaczny, że w przyszłości rząd do nich nie powróci. Zdaniem organizacji pracodawców jest to konieczne i to nie tylko w odniesieniu do tego kraju.
Paweł Żebrowski
08.03.2019
Rynek Prawo pracy
Prezes UODO zawiadomiła Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę, która jako administrator kilkunastu stron internetowych żąda pieniędzy za usunięcie wpisów zawierających dane osobowe. Urząd nie informuje jednak o jaką firmę chodzi, i o czyje dane, czy osób prywatnych czy firm.
Jolanta Ojczyk
07.03.2019
RODO
Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE odrzucili projekt dotyczący rozszerzenia czarnej listy krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Komisja Europejska wyraziła w związku z tym ubolewanie i zapowiedziała dalsze działania na rzecz stworzenia takiej listy.
Krzysztof Sobczak
07.03.2019
Policja Finanse
Niższe koszty wynajmu powierzchni biurowej, niższe oczekiwania płacowe pracowników, niższa rotacja kadry. To atuty 11 średnich miast, które powinny przyciągać inwestorów. Inne miasta muszą zainwestować w promocję i współpracę z uczelniami.
Jolanta Ojczyk
07.03.2019
Finanse Zarządzanie
Po digitalizacji rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych objęła tylko wersję cyfrową - stwierdził Sąd Najwyższy. - A zatem błąd przy tworzeniu elektronicznych ksiąg zadziałał na niekorzyść instytucji, która zabezpieczyła wierzytelność w wersji papierowej - dodał, nie uznając argumentacji banku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał właśnie pierwszą interpretację dotyczącą stosowania nowych zasad rozliczania wydatków związanych z samochodami. Limitowaniu nie podlega jedynie część odsetkowa opłaty leasingowej i niektóre ubezpieczenia. Zdaniem ekspertów, przepisy są niejasne, a odpowiedź fiskusa jeszcze ten chaos pogłębia.
Krzysztof Koślicki
07.03.2019
PIT
Jeśli projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wejdzie w życie, to spółki będą miały tylko pół roku na odpowiednie reformy. Dlatego już należy zacząć wdrażać systemy zarządzania zgodnością, czyli tzw. Compliance Management Systems (CMS), i to nie tylko z uwagi na zbliżające się dotkliwe sankcje wobec przedsiębiorstw – mówi prof. Bartosz Makowicz,
Jolanta Ojczyk
07.03.2019
Spółki Compliance