Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę za naruszenie RODO. Firma ma zapłacić 943 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego. Jej zdaniem wysłanie listów poleconych byłoby zbyt kosztowne. Według UODO to nie musi być list, to może być informacja w mediach.
Jolanta Ojczyk
26.03.2019
Nowe technologie RODO
Obradujący w Strasburgu Parlament Europejski odpowiedział się we wtorek za regulacjami, które mają znieść w państwach UE zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 r.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Administracja publiczna
We wtorek Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym wraz z najbardziej kontrowersyjnymi artykułami 11 i 13. Dyrektywa - nazywana ACTA2 - ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie.
Jolanta Ojczyk
26.03.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Od 2022 roku w pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej obowiązkowe będą technologie bezpieczeństwa, niezależnie od wersji wyposażenia. Nowe przepisy, w sprawie których porozumieli się właśnie przedstawiciele państw członkowskich UE, PE oraz KE, mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Rynek i konsument Policja
Termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. został wydłużony do 31 października 2019 roku. Jak poinformował we wtorek resort finansów, decyzja ta ma ułatwić m.in. najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
CIT Prawo gospodarcze
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski zapłaciła w 2017 roku 1 mld 97 mln 539 tys. 517 tys. zł podatku dochodowego. To oznacza, że bank ten ten jest największym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Takie dane podało we wtorek Ministerstwo Finansów w informacji o rozliczeniach podatkowych największych firm za 2017 rok.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Finanse publiczne CIT
Ministerstwo Finansów szuka sposobu na uniemożliwienie opodatkowania stawką liniową w PIT przez te jednoosobowe firmy, które faktycznie nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko wykonują pracę na rzecz jednego pracodawcy. Jak zapowiadają przedstawiciele resortu, zamierzają w tym celu stworzyć "test przedsiębiorcy".
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
PIT Prawo gospodarcze
Międzynarodowe wypożyczalnie samochodów zobowiązały się do włączenia wszystkich opłat do łącznej ceny podawanej przy rezerwacji. Na stronie internetowej przedstawiana będzie zasadnicza cena, odpowiadająca cenie końcowej, którą konsumenci będą musieli zapłacić. To efekt nacisków ze strony Komisji Europejskiej i krajowych urzędów zajmujących się ochroną konsumentów.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Żądanie obniżenia kary umownej może być zgłoszone na różne sposoby. Obecnie nie ma sporu w orzecznictwie co do tego, że podmiot domagający się miarkowania kary umownej powinien złożyć oświadczenie woli dotyczące obniżenia żądanej przez wierzyciela kary. Niejednolicie przyjmuje się jednak, czy podmiot ten musi wyraźnie określić kwotę, do której chce obniżenia świadczenia- wskazał Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
26.03.2019
Rynek Prawo gospodarcze
Przedsiębiorca będzie mógł zostać ukarany, gdy suma opóźnionych płatności w ciągu trzech kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 500 tys. zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł sprawdzać faktury dwa lata wstecz od wszczęcia postępowania. Rząd kończy prace nad projektem w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
26.03.2019
Prawo gospodarcze
Szpitale na Pomorzu tworzą konsorcja. Wspólne działanie pozwala obniżyć koszty np. zakupów i znaleźć rozwiązanie na braki kadrowe - m.in. poprzez tworzenie mobilnych zespołów operacyjnych. Najczęściej polega to na tworzeniu holdingu spółek, co wymaga przekształcenia zoz-ów w spółkę z o.o. lub akcyjną.
Katarzyna Nowosielska
26.03.2019
Spółki Opieka zdrowotna
Pierwsza kara nałożona przez Edytę Bielak-Jomaa, prezes UODO, wynosi 943 tysiące złotych. Spółka Bisnode ma zapłacić za to, że nie wysłała do każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą informacji o tym, że przetwarza jej dane. Decyzja już wzbudza kontrowersje wśród prawników, bo chodzi o dane pozyskane z jawnych rejestrów, a spełnienie obowiązku informacyjnego może kosztować spółkę miliony złotych.
Jolanta Ojczyk
25.03.2019
RODO
Rozbieżne podejście rzeczoznawców oraz brak jednolitych wskazówek metodycznych to przyczyna diametralnych różnic w wycenie nieruchomości, a błędy dotykają wszystkich - zarówno osoby prywatne jak i jednostki sektora finansów publicznych - tak Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uzasadnia projekt nowego standardu zawodowego.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Większość Polaków za czasem letnim przez cały rok

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zdecydowana większość Polaków jest za wprowadzeniem u nas czasu letniego jako stałego przez cały rok - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To element przygotowań do decyzji w tej sprawie w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
25.03.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Operatorzy sieci komórkowych i dostawcy internetu obawiają się, że po wejściu w życie ustawy wdrażającej RODO będą mieli problemy z interpretacją zmian w Prawie telekomunikacyjnym. Po pierwsze nie ma pewności, jakie dane są objęte tajemnicą telekomunikacyjną, a po drugie, na jakiej podstawie można je przetwarzać.
Jolanta Ojczyk
25.03.2019
RODO

ACTA2 odłóżmy ad acta

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nowa dyrektywa o prawie autorskim jest potrzebna, ale bez art. 11 i 13. One są niebezpieczne i należy je usunąć. Jeśli się nie uda, to projekt trzeba odłożyć ad acta. Jesteśmy za tym, by twórcy otrzymywali godziwe wynagrodzenie za swoją ciężką pracę, ale dyrektywa nie idzie jednak w tym kierunku - mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.
Jolanta Ojczyk
25.03.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Senat uchwalił tzw. ustawę wdrażającą RODO. Wprowadza ona zmiany w blisko 170 ustawach, w tym o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wejdzie w życie przepisy dedykowane podmiotom świadczącym usługi przez internet będą po pierwsze sprzeczne z unijnym rozporządzeniem, a po drugie bardziej rygorystyczne - pisze dr Mirosław Gumularz
Mirosław Gumularz
24.03.2019
RODO
Rada Legislacyjna przy premierze oceniła, że przyznanie pomocy grom wideo o charakterze innowacyjnym, ale niekoniecznie kulturotwórczym, nie jest zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu UE, który wspiera kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale nie na działalność innowacyjną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2019
CIT PIT
Wprowadzenie nowych procedur rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Krzysztof Sobczak
23.03.2019
Ordynacja CIT
Systemy funkcjonujące na portalu FutureNet oraz platformie reklamowej FutureAdPro, które oferują zyski za namawianie innych osób do zakupu pakietów uczestnictwa, to mogą być piramidy finansowe - ostrzega Urząd Ochrony konkurencji i konsumentów. 
Krzysztof Sobczak
23.03.2019
Domowe finanse Finanse

Dyrektywa autorska pozwoli na memy i linki, ale rząd jest przeciwny

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Już w najbliższy wtorek 26 marca Parlament Europejski będzie głosował nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Rząd polski zachęci swoich europosłów, by głosowali przeciwko, gdyż, jak twierdzi wiceminister kultury - Paweł Lewandowski - zagraża ona wolności internetu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Wydawnictwa "Infor" Sp. z o.o., Sąd Najwyższy na rozprawie 21 marca br. powziął wątpliwość, czy można bezpłatnie korzystać ze skanów całych artykułów z gazety pod szyldem przeglądów prasy. Polskie sądy orzekły, że tak, ale przeczy temu dyrektywa unijna i orzeczenia TSUE.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Dwa scenariusze przedłużenia brexitu uzgodnili w czwartek późnym wieczorem w Brukseli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej. W pierwszym, jeśli Izba Gmin zaakceptuje porozumienie rozwodowe w przyszłym tygodniu, przedłużenie nastąpi do 22 maja. Jeśli nie zaakceptuje tego, to Wlk. Brytania opuści Unię 12 kwietnia.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Administracja publiczna
Senat zaproponował w czwartek poprawki do noweli ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi...
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Ordynacja CIT
Jak ustaliło Prawo.pl nowym prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zostanie żaden ze znanych ekspertów, ani Mirosław Sanek, ani Maciej Kawecki, jak spekulowano w branży. Z naszych informacji wynika, że klub PiS jako swojego kandydata zgłosi Jana Nowaka, obecnego dyrektora tego urzędu.
Jolanta Ojczyk
22.03.2019
Administracja publiczna
Głównym powodem wizyt księgowych w komórkach karnych skarbowych urzędów są opóźnienia w składaniu dokumentów podatkowych. Organy ścigania chętnie stosują postępowanie mandatowe ze względu na jego szybkość. Odpowiedzialności czasami można jednak uniknąć – tłumaczy adwokat Łukasz Trochimiuk z Crido.
Krzysztof Koślicki
22.03.2019
Prawo karne Rachunkowość
Nowe przepisy wprowadzają kas fiskalnych online. To ma pomóc w ograniczeniu szarej strefy. Dane z kas będą automatycznie przekazywane do centralnego systemu teleinformatycznego i do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2019
Rynek i konsument
Banki będą miały obowiązek wyjaśnienia klientowi, które dane osobowe miały wpływ na ostatecznie dokonaną ocenę jego zdolności kredytowej. Zasadę taką wprowadzi przyjęta w czwartek bez poprawek przez Senat ustawa wdrażająca przepisy RODO.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Finanse
Dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. Ureguluje to nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Prawo gospodarcze
Przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych zostaną przeniesione z rozporządzeń do ustawy. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja Prawa budowlanego, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Budownictwo