Senat uchwalił tzw. ustawę wdrażającą RODO. Wprowadza ona zmiany w blisko 170 ustawach, w tym o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wejdzie w życie przepisy dedykowane podmiotom świadczącym usługi przez internet będą po pierwsze sprzeczne z unijnym rozporządzeniem, a po drugie bardziej rygorystyczne - pisze dr Mirosław Gumularz
Mirosław Gumularz
24.03.2019
RODO
Rada Legislacyjna przy premierze oceniła, że przyznanie pomocy grom wideo o charakterze innowacyjnym, ale niekoniecznie kulturotwórczym, nie jest zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu UE, który wspiera kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale nie na działalność innowacyjną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2019
CIT PIT
Wprowadzenie nowych procedur rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Krzysztof Sobczak
23.03.2019
Ordynacja CIT
Systemy funkcjonujące na portalu FutureNet oraz platformie reklamowej FutureAdPro, które oferują zyski za namawianie innych osób do zakupu pakietów uczestnictwa, to mogą być piramidy finansowe - ostrzega Urząd Ochrony konkurencji i konsumentów. 
Krzysztof Sobczak
23.03.2019
Domowe finanse Finanse

Dyrektywa autorska pozwoli na memy i linki, ale rząd jest przeciwny

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Już w najbliższy wtorek 26 marca Parlament Europejski będzie głosował nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Rząd polski zachęci swoich europosłów, by głosowali przeciwko, gdyż, jak twierdzi wiceminister kultury - Paweł Lewandowski - zagraża ona wolności internetu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Wydawnictwa "Infor" Sp. z o.o., Sąd Najwyższy na rozprawie 21 marca br. powziął wątpliwość, czy można bezpłatnie korzystać ze skanów całych artykułów z gazety pod szyldem przeglądów prasy. Polskie sądy orzekły, że tak, ale przeczy temu dyrektywa unijna i orzeczenia TSUE.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Dwa scenariusze przedłużenia brexitu uzgodnili w czwartek późnym wieczorem w Brukseli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej. W pierwszym, jeśli Izba Gmin zaakceptuje porozumienie rozwodowe w przyszłym tygodniu, przedłużenie nastąpi do 22 maja. Jeśli nie zaakceptuje tego, to Wlk. Brytania opuści Unię 12 kwietnia.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Administracja publiczna
Senat zaproponował w czwartek poprawki do noweli ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi...
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Ordynacja CIT
Jak ustaliło Prawo.pl nowym prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zostanie żaden ze znanych ekspertów, ani Mirosław Sanek, ani Maciej Kawecki, jak spekulowano w branży. Z naszych informacji wynika, że klub PiS jako swojego kandydata zgłosi Jana Nowaka, obecnego dyrektora tego urzędu.
Jolanta Ojczyk
22.03.2019
Administracja publiczna
Głównym powodem wizyt księgowych w komórkach karnych skarbowych urzędów są opóźnienia w składaniu dokumentów podatkowych. Organy ścigania chętnie stosują postępowanie mandatowe ze względu na jego szybkość. Odpowiedzialności czasami można jednak uniknąć – tłumaczy adwokat Łukasz Trochimiuk z Crido.
Krzysztof Koślicki
22.03.2019
Prawo karne Rachunkowość
Nowe przepisy wprowadzają kas fiskalnych online. To ma pomóc w ograniczeniu szarej strefy. Dane z kas będą automatycznie przekazywane do centralnego systemu teleinformatycznego i do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2019
Rynek i konsument
Banki będą miały obowiązek wyjaśnienia klientowi, które dane osobowe miały wpływ na ostatecznie dokonaną ocenę jego zdolności kredytowej. Zasadę taką wprowadzi przyjęta w czwartek bez poprawek przez Senat ustawa wdrażająca przepisy RODO.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Finanse
Dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. Ureguluje to nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Prawo gospodarcze
Przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych zostaną przeniesione z rozporządzeń do ustawy. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja Prawa budowlanego, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Budownictwo
To na razie nieoficjalne informacje. Bruksela stawia przy tym warunek: Brytyjski parlament musi przyjąć porozumienie, które odrzucał już dwa razy. Dodatkowo Unia Europejska zgodzi się na przesunięcie brexitu, ale tylko do 22 maja.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2019
Komisja Europejska nałożyła na Google 1,49 mld euro grzywny za uniemożliwianie konkurentom, np. Microsoftowi i Yahoo, zamieszczania reklam na stronach, z którymi potentat na rynku wyszukiwarek miał podpisane umowy. W sumie wszystkie trzy kary nałożone przez KE na Google wynoszą 8,25 mld euro.
Jolanta Ojczyk
21.03.2019
Nowe technologie
Wartość zatrzymanych w 2016 roku podróbek markowych produktów to 509 mld dolarów, czyli aż 3,3 procent światowego handlu. Tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Jolanta Ojczyk
21.03.2019
Prawo gospodarcze
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest sprzeczna z RODO i bardziej rygorystyczna - alarmują prawnicy. Określa katalog danych, które może przetwarzać, np. Facebook, Twitter, Freshmail czy Brand24. Ponadto zmusi do uzyskania zgody na profilowanie. To może zaszkodzić rozwojowi branży cyfrowej
Jolanta Ojczyk
21.03.2019
Nowe technologie RODO
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w aptece zawsze musi być obecny farmaceuta z uprawnieniami kierownika. To precedens, bo do tej pory inaczej interpretowano przepisy. Gdyby nagle zaczęto je tak restrykcyjnie stosować, ok. 5 tys. aptek zostałoby zamkniętych z powodu braku obsady farmaceutów z odpowiednimi uprawnieniami.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Prawo gospodarcze Farmacja

Wlk. Brytania chce opóźnienia brexitu do 30 czerwca

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brytyjska premier Theresa May poinformowała w środę, że zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska o wydłużenie procesu wyjścia z UE do 30 czerwca. Zastrzegła jednak, że w Wlk. Brytanii nie będzie zaplanowanych na 25 maja wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Krzysztof Sobczak
20.03.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 marca uznał, że nie miało miejsca naruszenie prawa do dobrego imienia przez portal internetowy, który usunął zniesławiające komentarze internautów na temat skarżącej niezwłocznie po tym, jak został o nich poinformowany.
Katarzyna Warecka
20.03.2019
Prawo cywilne Nowe technologie

Rzeczoznawcy boją się nowego standardu wyceny nieruchomości

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Małe i średnie firmy
Kończą się konsultacje nad projektem standardu zawodowego rzeczoznawców. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia, że regulacja zapewni jednolite normy pracy rzeczoznawców. Ci ostatni mówią wprost - cofamy się do lat 90., to uderzenie w podmioty zainteresowane wyceną nieruchomości, m.in. kredytobiorców.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2019
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Małe i średnie firmy
Ministerstwo przedsiębiorczości przygotowało zmiany ułatwiające sukcesję firm. Pozwolą one prowadzić spółkę po śmierci jednego z udziałowców, zrzec się zachowku lub rozłożyć jego zapłatę na raty, a także przekazać udziały w spółce osobowej zapisem windykacyjnym. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dobry kierunek.
Jolanta Ojczyk
20.03.2019
Prawo cywilne Spółki
Wszystko wskazuje na to, że przygotowywana na forum Unii Europejskiej nowa dyrektywa o ochronie praw autorskich w internecie będzie korzystna dla właścicieli treści, szczególnie producentów i wydawców, a trudna dla podmiotów prowadzących serwisy internetowe - twierdzi Paweł Lipski, partner w zespole własności intelektualnej warszawskiego biura Bird & Bird.
Krzysztof Sobczak
20.03.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Projekt rozporządzenia ministra energii, w którym określone zostały zasady wyliczania rekompensat dla sprzedawców, jest dyskryminujący dla części sprzedawców. Może to skutkować uznaniem przez Komisję Europejską, że są one niedozwoloną pomocą publiczną - ostrzega Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.
Jolanta Ojczyk
19.03.2019
Prawo gospodarcze
Już 31 marca upływa termin złożenia raportu o rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Będzie to pierwszy raport składany według nowych zasad, a co istotne muszą go złożyć wszyscy przedsiębiorcy. Na co zwrócić uwagę, pisze Joanna Krakowiak, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Joanna Krakowiak
19.03.2019
Prawo gospodarcze
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu - to cel nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty. Przywróci ona m.in. dawną skalę energochłonności do A do G.
Krzysztof Sobczak
19.03.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Otwarcie spółki w Wielkiej Brytanii może ułatwić polskim firmom dostęp do brytyjskiego rynku, jeśli Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii bez porozumienia. Na złagodzenie negatywnych konsekwencji rozwodu bez umowy mogą liczyć zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ekspansję biznesową przed datą brexitu.
Krzysztof Oflakowski
19.03.2019
Spółki Małe i średnie firmy
Spółka, która z jednej strony deklaruje ponoszenie strat, ale z drugiej - nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie jej upadłości nie zasługuje na zwolnienie z kosztów sądowych w całości - orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. Skoro bowiem posiada pewne środki finansowe, to ich część może przeznaczyć na uregulowanie opłaty za opinię biegłego.
Aleksandra Partyk
19.03.2019
Spółki
Prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza szczególne rozwiązania prawne dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.03.2019
Administracja publiczna Budownictwo