Skarbówka łamie procedury i nagina prawo

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak zawiadomienia o wszczęciu kontroli, brakująca data jej rozpoczęcia, prowadzenie szeroko zakrojonej kontroli pod płaszczykiem mniej skomplikowanych czynności sprawdzających, „hodowanie” odsetek – to najbardziej rażące przykłady ostatnich zachowań skarbówki. Fiskus coraz częściej narusza przepisy ordynacji podatkowej, które w założeniu mają chronić podatników.
Krzysztof Koślicki
28.04.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Sąd oddalił pozew obywateli, którzy wytoczyli proces bankowi za kredyt hipoteczny z klauzulami abuzywnymi. Nie uznał ich za konsumentów, bo kredyt miał charakter inwestycyjny, mieszkaniowy i konsumpcyjny. RPO przyłączył się do sprawy w sądzie apelacyjnym wskazując m.in., że konsumencki charakter umowy wynikał z jej kwalifikacji, której dokonał sam bank.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Rząd przyjął kolejne formy pomocy dla biznesu

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Obniżka czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent dla najemców galerii handlowych. Przedłużenie realizacji voucherów turystycznych o kolejny rok i przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Starosta będzie mógł decydować o umarzaniu spłaty pomocy przyznawanej z tarczy antykryzysowej. To przyjęte przez rząd nowe instrumenty pomocy
Robert Horbaczewski
27.04.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy chcą rozpocząć debatę nad efektywnym systemem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, który zwiększy procent zagospodarowywanych odpadów i zminimalizuje jego koszty. Ich zdaniem obecne propozycje centralnie zarządzanego systemu nie zwiększą recyklingu odpadów, a podwyższą koszty.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.04.2021
Środowisko

Projekt w sprawie ratyfikacji unijnego Planu Odbudowy trafi do Sejmu

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, ale dodał, że nie zagłosowali za nim ministrowie z Solidarnej Polski. - Teraz przekazujemy ten akt do parlamentu, polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków, jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
27.04.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Systematycznie rośnie liczba firm rejestrowanych przez internet. W 2020 r. założono w ten sposób prawie 110 tys. firm, czyli 42 proc., a w I kwartale tego roku już 54 proc. firm. Wkrótce, wpisu online do CEIDG będzie można dokonywać już tylko przez platformę Biznes.gov.pl w ramach Konta Przedsiębiorcy – informuje ministerstwo rozwoju pracy i technologii.
Robert Horbaczewski
27.04.2021
Nowe technologie Małe i średnie firmy
Krajowa Informacja Skarbowa poprawia niekorzystne dla podatników interpretacje. Mimo twardego stanowiska sądów, przez lata domagała się podatku od paliwa w służbowych samochodów wykorzystywanych przez pracowników do prywatnych celów. Określony w przepisach ryczałt obejmuje jednak wszystkie wydatki związane z użytkowaniem pojazdu.
Krzysztof Koślicki
27.04.2021
PIT Rachunkowość
Po ponad rocznym obowiązywaniu znowelizowanych przepisów KPC nie można mówić realizacji założeń ustawodawcy co do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania spraw cywilnych. Procesy cywilne wciąż trwają długo, nierzadko za długo, powodując ogólne zniechęcenie i rozdrażnienie uczestników postępowania sądowego - pisze sędzia, dr hab. Maciej Rzewuski,
Maciej Rzewuski
27.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Sytuacja, w której pracownik podróżuje w ramach wykonywania umówionej pracy na określonym obszarze geograficznym, nie stanowi podróży służbowej, ale wlicza się do czasu pracy i trzeba za nie zapłacić - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.04.2021
Prawo cywilne Prawo pracy

Biznes obawia się opłaty kubkowej i nie rozumie jej zasad

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Zdaniem przedsiębiorców, nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej rozmija się w wielu elementach z tzw. dyrektywą plastikową. Najwięcej kontrowersji wzbudza wysokość opłat. Z projektu nie wynika też, na jakiej podstawie skalkulowano zaplanowane opłaty i na jakie cele zostaną przeznaczone.
Robert Horbaczewski
27.04.2021
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Ponad 440 organizacji i instytucji przekazało Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii swoje uwagi do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, która ma ułatwiać przejmowanie firm po śmierci właścicieli. Sporne kwestie, to m.in. zagadnienia dotyczące opodatkowania, zachowku, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną, a także nazwa „fundacja rodzinna”.
Krzysztof Sobczak
26.04.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 60 mln zł kary na właściciela sklepów Biedronka, spółkę Jeronimo Martins Polska. Firma wprowadzała konsumentów w błąd skąd pochodzą warzywa i owoce oferowane w jej sklepach, co mogło wpłynąć na decyzję zakupowe konsumentów. Spółka zapowiada złożenie odwołania do sądu, bo uważa decyzję za nieproporcjonalną i dyskryminującą.
Robert Horbaczewski
26.04.2021
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Zadłużenie branży handlowej wynosi obecnie ponad 2,1 mld zł, co oznacza, że wzrosło w ciągu roku o ok. 245 mln zł. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że najwięcej - ponad 1,4 mld zł - handlowcy są winni instytucjom finansowym i ubezpieczycielom. Najbardziej zadłużonym handlowym rejonem kraju jest Mazowsze.
Agnieszka Matłacz
26.04.2021
Koronawirus a prawo
Dotychczasowe obostrzenia obowiązują bez zmian w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, bo tam średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców wciąż przekracza 35. W pozostałych 11 województwach od poniedziałku 26 kwietnia otwarte mogą być salony urody i fryzjerskie. Kolejne decyzje w tej sprawie mają być ogłoszone w połowie tygodnia.
Jolanta Ojczyk
26.04.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Monitorowanie kontroli zarządczej sprawdza skuteczność elementów tej kontroli, służących rozwiązywaniu problemów. Zagrożeniem jest duża liczba zmian prawnych, które organizacja łatwo może przeoczyć czy zbyt mała wiedza pracowników. Poprawić sytuację mogą szkolenia, wprowadzanie systemów komunikowania zmian czy wsparcie technologiczne - mówi audytor Katarzyna Lenczyk-Woroniecka.
Hanna Hendrysiak
26.04.2021
Samorząd terytorialny RODO Kontrola zarządcza
Coraz częściej galerie handlowe z opóźnieniem odpowiadają na oferty przedłużenia umowy na podstawie Tarczy antykryzysowej. Widzieliśmy nawet oświadczenia galerii o przyjęciu oferty składane prawie rok po uchyleniu lockdown’u z maja 2020 r.! Tymczasem oferta powinna zostać przyjęta przez galerię bez nieuzasadnionego opóźnienia - piszą Maciej Stasiewicz i Julita Kowalów-Ziułkowska
Julita Kowalów-Ziułkowska Maciej Stasiewicz
26.04.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Do inspektora nadzoru budowlanego, jak na adres kolegi

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Mimo postępującej cyfryzacji procesu budowlanego, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego nadal posługują się darmowymi skrzynkami pocztowymi. Tłumaczą, że wszystko rozbija się o pieniądze, a eksperci zwracają uwagę, że to kwestia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i wiarygodności instytucji publicznych.
Robert Horbaczewski
26.04.2021
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, że właściciel nie został powiadomiony o wpisie należących do niego budynków do gminnej ewidencji zabytków - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Od tego czy skarżący wiedział czy też nie wiedział o tym wpisie nie zależy bowiem ocena wartości zabytkowej tych budynków i konieczność ich ochrony.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2021
Administracja publiczna Budownictwo

Wyrok TSUE pomoże odzyskać podatek, ale nie wszystkim

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne
Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uporządkował nieco kwestię opodatkowania VAT posiłków sprzedawanych na wynos w barach szybkiej obsługi. Ma on duże znaczenie dla branży gastronomicznej, bo pozwoli części z firm korzystać z niższego opodatkowania, jednak – jak twierdzą eksperci – nadpłacony podatek trudno będzie odzyskać.
Krzysztof Koślicki
26.04.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne
Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie wskazują wprost obowiązku upoważniania do przetwarzania danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że administrator jest zwolniony z tego obowiązku. Natomiast każda osoba działająca z upoważnienia administratora i mająca dostęp do danych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora
Sylwia Czub-Kiełczewska Grażyna J. Leśniak
26.04.2021
Prawo pracy RODO
Wymarzony urlop łatwo może zamienić się w koszmar, zwłaszcza w tak niepewnych czasach, jakie mamy obecnie. Tymczasem część biur podróży zmienia umowy tak, by maksymalnie zwolnić się z odpowiedzialności za ewentualne problemy. Gdy zamiast imprezy turystycznej kupimy pakiet usług, w najlepszym przypadku może się to wiązać ze stratą pieniędzy, w najgorszym – z utknięciem bez pomocy w obcym kraju.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Termin przedawniania się roszczeń restytucyjnych konsumenta wobec przedsiębiorcy opartych na postanowieniach nieuczciwych rozpoczyna swój bieg od chwili, gdy powziął on wiedzę co do nieuczciwego charakteru warunków umownych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że przedawnienie takich roszczeń musi być zgodne z zasadą równoważności i skuteczności środków ochrony na gruncie prawa UE.
Krzysztof Sobczak
23.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania ryczałtowego - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że przedsiębiorstwo lotnicze powinno natomiast z własnej inicjatywy zaoferować pasażerowi pokrycie kosztów transportu do pierwotnie przewidzianego docelowego portu lotniczego
Krzysztof Sobczak
23.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Rzecznik MŚP apeluje o nowelizację Tarczy Branżowej

Małe i średnie firmy Tarcza finansowa
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz proponuje, aby znowelizować rozporządzenie dotyczące Tarczy Branżowej, tak aby wszystkie podmioty otrzymały "sprawiedliwą pomoc" za cały okres lockdownu danej branży. Źródłem sfinansowania pomocy mogłyby być pieniądze nie wykorzystane z dotychczasowych tarcz.
Robert Horbaczewski
23.04.2021
Małe i średnie firmy Tarcza finansowa
Księgowi i doradcy podatkowi są zgodni – ostatnie zmiany przepisów nie uprościły znacząco ich życia. Różne nowelizacje dokładają tylko kolejnych obowiązków. Pracę komplikuje dodatkowo epidemia Covid-19 i utrudnione kontakty z pracownikami skarbówki. Podobnych wyzwań jest więcej. Zapraszamy zatem do udziału w badaniu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy.
Krzysztof Koślicki
23.04.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Z roku na rok rośnie na świecie produkcja tworzyw sztucznych, a głównym problemem dla środowiska i naszego zdrowia są dodatki, które się w nim znajdują. I mimo że w Polsce dwie inspekcje kontrolują przestrzeganie przepisów normujących zawartość substancji niebezpiecznych w tworzywach sztucznych, to liczba przebadanych próbek wciąż jest za mała, a badania trwają zbyt długo.
Agnieszka Matłacz
23.04.2021
Pracodawcy mają problem z wypłatą dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którym udzielili wolnego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8. ZUS i resort rodziny uważają, że rodzic ma prawo do zasiłku, ale tylko wtedy, gdy placówka zostanie zamknięta w sposób nieprzewidziany, albo dziecko nie zostanie przyjęte ze względu na obostrzenia.
Grażyna J. Leśniak
23.04.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął procedurę umorzenia subwencji z pierwszej tarczy finansowej. Przy mikrofirmach aż w 50 procentach skala zwrotu zależy od utrzymania miejsc pracy. Prawnicy wskazują, że algorytm przyjęty przez PFR nie oddaje do końca rzeczywistej skali zatrudnienia i może krzywdzić niektóre firmy z naturalną fluktuacją kadr, np. z branży budowlanej czy gastronomicznej.
Robert Horbaczewski
23.04.2021
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Jest już projekt ustawy o fundacji rodzinnej, a wstępnie planowany termin jej wejścia w życie to 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z deklaracjami rządu jest on próbą odpowiedzi na podnoszony wielokrotnie w środowisku firm rodzinnych postulat wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ułatwiającej sukcesje w takich przedsiębiorstwach - piszą Joanna Wierzejska i Jakub Wieszczeczyński
Jakub Wieszczeczyński Joanna Wierzejska
23.04.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Polska Izba Książki przedstawiła projekt ustawy o ochronie rynku książki. Chodzi o wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przez 12 miesięcy od wydania tytułu będzie obowiązywała jednakowa cena okładkowa. Sklepy natomiast mogłby stosować maksymalnie 5-procentowy rabat.
Krzysztof Koślicki
22.04.2021
Domowe finanse VAT Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski