Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych to m.in. tryb podstawowy i nowa izba koncyliacyjna. Na pierwszy rzut oka wydają się dobrymi pomysłami, w praktyce mogą jednak nie zadziałać. Dlaczego pisze Łukasz Goniak, adwokat z kancelarii JK.
Łukasz Goniak
08.04.2019
Zamówienia publiczne
Coraz popularniejszą formą dotowania akcji charytatywnych lub przedsięwzięć artystycznych jest zbieranie na nie środków w ramach tzw. crowdfundingu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że dotychczasowe przepisy nie regulują wprost tej formy finansowania. Może to powodować liczne wątpliwości w praktyce obrotu.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Rynek i konsument Finanse
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych została zobowiązana przez Naczelny Sąd Administracyjny do odpowiedzi na pytanie o wygrane przetargi, siedzibę księgowości i zadania swego oddziału w Armenii. Dane dotyczące emisji pieniądza w ciągu ostatnich 10 lat są objęte tajemnicą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2019
Prawo gospodarcze
Rząd chce wprowadzić zmiany jeszcze w tym roku - zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, podczas regionalnej konwencji PiS. Jak dodał, przygotowywana jest też grupa spożywcza, która będzie stabilizowała rynki, głównie dotyczące przetwórstwa owoców miękkich.
Patrycja Rojek-Socha
06.04.2019
Prawo gospodarcze

Zarządcy infrastruktury muszą dbać o cyberbezpieczeństwo, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Kontrola zarządcza
Finansowanie cyberbezpieczeństwa jest drogie, a prawo nakłada obowiązki na podmioty, które często nie mają o tym pojęcia, że ich działania mają eliminować zagrożenia i… zapewnić bezpieczeństwo kraju. To m.in. wodociągi czy zarządcy dróg, którzy z incydentami w sieci nie mieli dotąd nic wspólnego. Tymczasem Unia Europejska naciska, a opieszałym grożą kary.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Kontrola zarządcza
Klient nie udowodnił, że tatuaż został źle wykonany i że wycierpiał on przez to katusze. Zaś deklaracji tatuażysty, że jest skłonny zwrócić klientowi 800 zł za kwestionowaną usługę nie można traktować jako zaakceptowania roszczenia klienta – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
06.04.2019
Rynek i konsument
Skarżąca zorganizowała na FB na fun page’u swojej firmy konkurs z nagrodą. Żaden z uczestników akcji nie musiał nabywać żadnych usług. Wystarczyło m.in. polubić post i wpisać komentarz. Skarżąca nie musiała więc dysponować specjalnym zezwoleniem. To była tylko forma reklamy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Aleksandra Partyk
06.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Polska jest drugim po Luksemburgu krajem, który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji - wynika z raportu „Women in Work Index" firmy doradczej PwC. W analizie zaznaczono jednak, że zajmujemy jedne z ostatnich miejsc w aktywności zawodowej kobiet.
Paweł Żebrowski
05.04.2019
Rynek Prawo pracy HR
Polska złoży skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przyjętego w czwartek przez Parlament Europejski pakietu mobilności. Podstawą skargi ma być to, że przepisy te zostały przyjęte z naruszeniem określonej w regulaminie PE procedury prawodawczej.
Krzysztof Sobczak
05.04.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wierzyciel nie podpisał w sposób prawidłowy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. W takim przypadku sąd powinien wezwać go do uzupełnienia braku formalnego pisma. Brak podpisu uniemożliwia bowiem nadanie biegu sprawie - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
05.04.2019
Prawo cywilne
Przy bezprawnym wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie zwykłym i natychmiastowym pracownikowi należą się dwa odszkodowania: jedno za utracone wynagrodzenie, które miał do końca okresu wypowiedzenia plus jedno za rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - taki jest sens uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2019
Prawo pracy
Nie ma subwencji ekologicznej, która wyrówna niedogodności dla gmin, w których czasem obszary chronione stanowią ponad 70 proc. powierzchni. Wpływa to na wykluczenie gminy, bo nie mogą być tam realizowane inwestycje - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP.
Sylwia Gortyńska
05.04.2019
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Dzięki zmianom w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyjętym przez Komisję Europejską będzie można m.in. połączyć prace związane z termomodernizacją z dostosowaniem budynków do potrzeb niepełnosprawnych. Ponad 220 mln euro przeznaczone będą na inwestycje związane ze zmianami klimatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Parlament Europejski poparł w czwartek propozycje nowych przepisów w sprawie przewoźników drogowych. Ten kontrowersyjny projekt sprawi m.in, że kierowcy będą traktowani jak pracownicy delegowani. Europosłowie, zarówno z PiS jak i PO liczą jednak, że PE nie zdąży w tej kadencji ostatecznie przyjąć tzw. pakietu mobilności.
Jolanta Ojczyk
04.04.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Firmy bez compliance dużo ryzykują

Spółki Prawo gospodarcze Compliance
System zarządzania zgodnością z przepisami, z ang. compliance, to nie tylko przestrzeganie standardów prawnych, ale także zasad etycznych. Zaufanie to nie trawa, nie odrośnie – tak twierdzili uczestnicy konferencji Compliance Days 2019. Jego utrata może mieć większe znaczenie, niż nałożona przez regulatora kara.
Jolanta Ojczyk
04.04.2019
Spółki Prawo gospodarcze Compliance
Część danych z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego będzie dostępna dla wszystkich właściwych organów państw Unii Europejskiej. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. W rejestrze znajdą się też informacje o utracie dobrej reputacji.
Jolanta Ojczyk
04.04.2019
Prawo gospodarcze
Deklaracja o wysokości opłat za śmieci złożona przez spółdzielnię mieszkaniową musi być podpisana zgodnie z zasadami jej reprezentacji. Opatrzonej tylko podpisem prezesa, gdy wymagane są sygnatury dwóch członków zarządu, samorząd może nie uznać. Wówczas ma prawo do samodzielnego określenia opłaty i częstotliwości odbioru odpadów.
Dorian Lesner
04.04.2019
Środowisko Budownictwo
Jeżeli naklejki na bananach, czy innych owocach, pełnią rolę etykiety, to należy je uznać za opakowanie. Wielkość tu nie ma znaczenia, tylko funkcja.
Paweł Sosnowski
04.04.2019
Środowisko
Unia Europejska wprowadzi kontrole celne niezwłocznie po brexicie bez umowy - zapowiedział w środę unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici. I dodał, że unijne firmy handlujące z Wielką Brytanią muszą być gotowe na dodatkowe koszty oraz zwiększoną biurokrację.
Krzysztof Sobczak
04.04.2019
Prawo gospodarcze
Organy podatkowe będą mogły blokować zwrot nadpłaty podatku, jeśli udowodnią, że byłoby to bezpodstawne wzbogacenie podatnika. Chodzi głównie o podatki pośrednie: VAT i akcyzę. Zmiany dotkną jednak także rozliczeń PIT i CIT. Blokowanie zwrotów może umożliwić nowa ordynacja podatkowa. Zdaniem ekspertów to łamanie prawa, także unijnego.
Krzysztof Koślicki
04.04.2019
Ordynacja
Nie ma zakusów, żeby znacjonalizować pieniądze z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Cały czas powtarzamy, że PPK nie ma nic wspólnego z OFE. Państwo nie będzie dysponowało tymi pieniędzmi i nie będą z nich budowane lotniska, czy drogi - podkreśla w wywiadzie dla Prawo.pl wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.
Paweł Żebrowski
04.04.2019
Emerytury i renty Prawo pracy
Tylko jedna trzecia prawników uważa, że firmy są gotowe na zmiany technologiczne na rynku prawniczym. Ponad połowa twierdzi, że nowoczesne rozwiązania informatyczne wpłyną na ich pracę. Mimo to część kancelarii nie inwestuje w nie. To zaś może oznaczać, że już za trzy lata przestaną być innowacyjni i konkurencyjni. Tak wynika z najnowszego raportu Wolters Kluwer.
Jolanta Ojczyk
03.04.2019
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Zmniejszenie liczby koniecznych dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie oraz uproszczony projekt, który trzeba będzie dołączyć do wniosku - takie m.in. zmiany proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w prawie budowlanym.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Gospodarka cyfrowa ma istotny wpływ na rynek usług doradczych. Zmiany dotykają także doradców podatkowych. Istnieje jednak wiele narzędzi, dzięki którym mogą z sukcesem realizować swoje zadania.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
Ordynacja Doradca podatkowy

Podatników czekają kolejne zmiany

Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Ostatnie nowelizacje przepisów podatkowych znacząco rozszerzyły zakres obowiązków podatników. Fiskus zyskał natomiast nową broń w walce z wyłudzeniami podatków. Wkrótce czekają nas kolejne zmiany.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Polscy pracownicy wciąż nie zachowują dostatecznej ostrożności przy wykonywaniu pracy. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną ponad 60 proc. wypadków - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak 2018 r. o 4,6 proc. (w porównaniu do 2017 r.) zmniejszyła się liczba poszkodowanych.
Paweł Żebrowski
03.04.2019
Rynek BHP
Pracodawca nie musi doliczać pracownikowi do przychodu wydatków, jakie poniósł na wynajęcie dla niego hotelu na czas wyjazdu służbowego. Podatkowi nie podlegają także koszty dojazdu. Wynika to z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stanowisko fiskusa wydaje się oczywiste, stoi jednak w sprzeczności z pismem wydanym wcześniej.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
PIT Prawo pracy

Rząd przyspiesza prace nad lex Uber

Nowe technologie Prawo gospodarcze
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, zgodnie z którym kierowcy Ubera będą musieli mieć licencje. Ponadto wprowadzi on definicję pośrednika kojarzącego kierowców z pasażerami. By świadczyć taką działalność, będzie trzeba mieć zarejestrowaną firmę w Polsce. Tradycyjny taksometr będzie mogła zastąpić aplikacja mobilna.
Jolanta Ojczyk
02.04.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Podatnicy, objęci obowiązkiem instalacji kas fiskalnych online, będą mieli prawo do zwrotu maksymalnie 700 zł kosztów zakupu. Pieniędzy nie dostaną jednak firmy, które wymienią kasę tradycyjną na online dobrowolnie, bez obowiązku wynikającego z ustawy. Takie rozwiązania przewiduje opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia.
Krzysztof Koślicki
02.04.2019
VAT Prawo gospodarcze
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Będzie nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Określona zostanie również maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej i manipulacyjnej.
Krzysztof Koślicki
02.04.2019
Finanse