Dla zastosowania ochrony tajemnicy przedsiębiorcy nie jest wystarczające jedynie podjęcie działań mających zachować informację w poufności. Tajemnica przedsiębiorcy wiąże się z jej wartością gospodarczą - stwierdził w wydanym niedawno orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2019
Spółki Prawo gospodarcze

Polskie ziemniaki oznaczone będą polską flagą

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie wprowadzające znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Minister zapowiedział także w piątek, że wystąpi do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania w taki sposób także mięsa.
Krzysztof Sobczak
20.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował, że składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników z Dolnego Śląska odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego, którego efektem ma być zawieszenie przedawnienia.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019
Ordynacja CIT PIT Prawo gospodarcze
Inteligentne liczniki w każdym domu, przepisy wprowadzające zmiany w zasadach powoływania Prezesa URE i wiceprezesa oraz możliwość administracyjnej ingerencji Prezesa URE w treść umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami - to główne wady projektu ustawy Prawo energetyczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE. Zmiany dotkną m.in. uprzednich porozumień cenowych. Zdaniem ekspertów, projekt wymaga jednak poprawek.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2019
Ordynacja
Wątpliwości związane ze stosowaniem kar umownych pojawiają się m.in. w relacjach zleceniodawca - software house oraz firma IT – programiści współpracujący w ramach B2B. Niestety, nie da się wyeliminować wszystkich zagrożeń związanych z tym, że finalny produkt będzie naruszał prawa autorskie a jego funkcjonalności przepisy RODO - pisze radca prawny Piotr Kantorowski.
Piotr Kantorowski
19.04.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Dozwolone pułapy emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności mają być obniżone o 15 proc. do 2025 r. i o 30 proc. do 2030 r. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął w czwartek Parlament Europejski. Obecnie pojazdy ciężarowe odpowiadają za 27 proc. emisji CO2 w transporcie drogowym.
Krzysztof Sobczak
18.04.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Mimo wcześniejszych zaprzeczeń, Ministerstwo Finansów będzie jednak próbowało ograniczyć prawo do rozliczania PIT według stawki liniowej przez małe firmy. Będzie też specjalny test przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów, chodzi tylko o zapewnienie wpływów budżetowych na finansowanie świadczeń socjalnych.
Krzysztof Koślicki
18.04.2019
PIT
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło do obsługi e-faktur bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania. Mogą z niej korzystać i przedsiębiorcy, i administracja. Od 18 kwietnia zamawiający mają bowiem obowiązek odebrania od wykonawców tzw. strukturyzowanych e-faktur.
Jolanta Ojczyk
18.04.2019
Zamówienia publiczne
Nadal nie wiadomo, czy sprzedaż nieruchomości komercyjnych podlega opodatkowaniu VAT, czy PCC. Objaśnienia podatkowe wydane niedawno przez Ministerstwo Finansów dodatkowo komplikują sytuację w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
18.04.2019
VAT
Kilka ustaw, ale przede wszystkim ponad 50 przepisów prawa budowlanego zmienia projekt przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Za jego sprawą trudniej będzie sąsiadom zakwestionować inwestycję, projekt budowlany będzie „chudszy”, a pozwolenie na budowę nie do podważenia już po pięciu latach.
Jolanta Ojczyk
18.04.2019
Budownictwo
To pierwszy projekt ustawy dotyczący własności intelektualnej kompleksowo regulujący rozproszoną materię. Przewiduje powstanie wyspecjalizowanych sądów oraz oczekiwane przez biznes instrumenty, na przykład powództwo o ustalenie braku naruszenia prawa – mówi dr Wojciech Włodarczyk, adwokat, rzecznik patentowy
Robert Horbaczewski
18.04.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Parlament Europejski poparł w środę projekt regulacji, na podstawie której firmy internetowe będą miały obowiązek szybko usuwać z sieci treści terrorystyczne, najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia od odpowiednich władz.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Nowe technologie
Produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład - taka zasada ma obowiązywać w Unii Europejskiej. Jej wprowadzenie poparł w środę obradujący w Strasburgu Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Skala handlu podróbkami jest duża. Dlatego utworzenie specjalistycznych sądów zajmujących się sprawami własności intelektualnej, jest niezbędne do usprawnienia obecnie prowadzonych postępowań oraz do ustabilizowania praktyki orzeczniczej w tej dziedzinie - pisze adwokat Dariusz Piróg
Dariusz Piróg
17.04.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Prokuratorzy częściej oskarżają podatników

Prawo karne Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Fiskus coraz częściej karze podatników na podstawie kodeksu karnego skarbowego i przepisów karnych. Z praktyki doradców podatkowych wynika, że występowanie dwóch oskarżycieli - prokuratora i organu skarbowego, staje się regułą. Akty oskarżenia kierowane są nawet przeciwko osobom, które swoje decyzje opierały na korzystnych dla nich wyrokach.
Krzysztof Koślicki
17.04.2019
Prawo karne Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia prawa, czyli sygnaliści, otrzymają większą ochronę i bezpieczne kanały zgłaszania przypadków naruszeń prawa - we wtorek Parlament Europejski poparł propozycje nowych przepisów w tej sprawie. Regulacje muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na ich wdrożenie.
Agnieszka Matłacz
16.04.2019
Prawo pracy Spółki
Już za 3 lata obowiązkowym wyposażeniem każdego nowego samochodu będą m.in.: inteligentny asystent prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne, wykrywanie pieszych i rowerzystów czy instalacje umożliwiające zamontowanie alkomatu odcinającego zapłon - łącznie będzie to ok. 30 systemów
Agnieszka Matłacz
16.04.2019
Rynek i konsument Nowe technologie

Ustawa antylichwiarska obejmie też lombardy

Prawo cywilne Rynek i konsument
Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie walczą z lichwą. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w konsultacjach. Wiceminister Marcin Warchoł zapewnił we wtorek, że polskie regulacje antylichwiarskie będą odnosiły się do wszystkich: firm udzielających tzw. chwilówek, banków i lombardów, jeśli udzielają pożyczek.
Agnieszka Matłacz
16.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Wzmocnienie uprawnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, by m.in. lepiej weryfikowała podmioty korzystające z pomocy finansowej, to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Nowe przepisy wprowadzają też wiele zmian w funkcjonowaniu samej Agencji.
Krzysztof Sobczak
16.04.2019
Finanse publiczne Prawo gospodarcze
Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych będzie przesunięta. Papierowe oferty mają zniknąć 1 stycznia 2021 roku. Z zapowiedzi resortu przedsiębiorczości i technologii wynika, że te elektroniczne nie będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym.
Jolanta Ojczyk
16.04.2019
Zamówienia publiczne
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, europejskie poświadczenie spadkowe i przyszłość prawa spadkowego - to tematy dominujące podczas konferencji “Aktualne zagadnienia prawa spadkowego”, odbywającej się w ramach XI Kolokwium Jagiellońskiego w Krakowie.
Prawo.pl
15.04.2019
Prawo cywilne
Kraje członkowskie Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek nowelizację dyrektywy gazowej, która przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego. Sprawa dotyczy m.in. gazociągu Nord Stream 2 mającego przebiegać po dnie Bałtyku.
Krzysztof Sobczak
15.04.2019
Prawo gospodarcze

UE: Zmiany w prawie autorskim ostatecznie zatwierdzone

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nowa dyrektywa o prawach autorskich została w poniedziałek przyjęta przez państwa Unii Europejskiej. To kończy procedurę legislacyjną, ponieważ zawarty wcześniej kompromis Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie tej regulacji zyskał w marcu poparcie PE. Organizowana z udziałem Polski koalicja przeciwko tej dyrektywie nie dała rezultatu.
Krzysztof Sobczak
15.04.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Skoro uprawniony organ administracji, w drodze decyzji, może cofnąć rejestrację automatu do gier przed jej wygaśnięciem, to za oczywiste i logiczne należy uznać, że rejestracji tej nie może cofnąć, jeżeli ta już wygasła, na przykład w związku z upływem okresu, na jaki została dokonana. Potwierdził to NSA.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2019
Ordynacja
Niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia, trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesionalnym - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że odszkodowanie nie będzie wypłacone - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2019
Prawo cywilne
Sędzia Jarosław Wyrembak nie znajdzie się w składzie orzekającym w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd. Powodem jest jego opinia, jeszcze jako pracownika Biura Analiz Sejmowych, w której wyraziście przedstawił swój stosunek do problemu.
Krzysztof Sobczak
12.04.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Takie stanowisko opublikował właśnie Urząd Zamówień Publicznych.
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Zamówienia publiczne
Ograniczenie fałszowania wskazań liczników w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych - to cel zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny. Przyjęta w piątek przez Senat nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.
Krzysztof Sobczak
12.04.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze
Senat wyraził w piątek zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dotychczas był on dyrektorem tej instytucji. Organizacje pozarządowe i eksperci twierdzą, że nowy prezes nie ma dostatecznych kwalifikacji do pełnienia tej funkcji.
Krzysztof Sobczak
12.04.2019
RODO