Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2023 r. oraz w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.”.

Jak przypomina Zakład, na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 870), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

Czytaj w LEX: Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich wykonywana przez pracodawców >

Czytaj również: Egzekucja nie tylko z wynagrodzenia pracownika będzie dużo prostsza - ustawa opublikowana

Kontrole zwolnień lekarskich

Z opublikowanych danych wynika, że w II kwartale 2023 r. ZUS przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca br. tych kontroli było w sumie 222,9 tysięcy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-VI br. - 14,1 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kwartale 2023 roku osiągnęła 5 491,4 tys. zł, podczas gdy w okresie I-VI br. - 12 293,3 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ww. ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. obniżono wypłaty o 35 284,9 tys. zł, a dotyczyło to 23 tys. osób. Natomiast w okresie I-VI 2023 r. obniżono wypłaty 49,9  tys. osób o kwotę 73 559,4 tys. zł.

Jak podał Zakład, łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2023 r. wyniosła 40 777,5  tys. zł, a w okresie I-VI 2023 r. – 85 854,7 tys. zł.

Czytaj w LEX: Jak obliczać zasiłek chorobowy - poradnik krok po kroku >