Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie internetowej „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2022 r. oraz w okresie I-VI 2022 r.”.

Jak przypomina ZUS, na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

Czytaj również: W 2021 roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 15 mln zł>>

Wyniki kontroli

I tak, w II kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 109,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-VI br. - 209,7 tys.). - W konsekwencji wydanych zostało 5,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-VI br. 10,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2022 r. osiągnęła 5 021,4 tys. zł (w okresie I-VI br. 8 982,9 tys.) – podaje ZUS.

Jak przypomina Zakład, kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ww. ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2022 r. obniżono wypłaty o 30 167,9 tys. zł, a dotyczyło to 24,2 tys. osób. Natomiast w okresie I-VI 2022 r. obniżono wypłaty o 68 856,0 tys. zł – (58,9  tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2022 r. wyniosła 35 189,8  tys. zł, a w okresie I-VI 2022 r. – 77 841,0 tys. zł.