Na polecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rozpoczął działania Zespół Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczy podsekretarz stanu Ewa Lech. Zadaniem Zespołu jest stałe monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji zaangażowanych w zwalczanie ASF, na czele z Inspekcją Weterynaryjną.

Ognisko ASF zostało stwierdzone w gospodarstwie znajdującym się na obszarze objętym ograniczeniami, w którym już obowiązują zwiększone środki sanitarno – weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń. Jest to czwarte ognisko choroby u świń od 17 lutego 2014r roku, czyli od stwierdzenia pierwszego przypadku ASF u dzików. Ostatnie ognisko u świń stwierdzono 29 stycznia 2015 roku w powiecie białostockim.

Jednocześnie Wojewoda Podlaski powołał sztab kryzysowy w ramach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Inspekcja Weterynaryjna oraz inne służby, na poziomie powiatu i województwa, wdrożyły odpowiednie procedury prawne w celu jak najszybszego zwalczenia ogniska choroby.

Informacje o kolejnych działaniach podejmowanych w związku wystąpieniem ogniska będą podawane na bieżąco przez Głównego Lekarza Weterynarii

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina wszystkim hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia gospodarstw przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF na tereny prowadzonych hodowli.(pap)