Komentarz przedstawia analizę aktualnych zagadnień związanych z reklamą produktów leczniczych,...
05.02.2010
Komentarz opisuje problematykę unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...
29.01.2010
Komentarz omawia zasady prowadzenia negocjacji w sferze usług zdrowotnych. Przestawiono historyczny...
15.01.2010
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych aspektów projektu ustawy nowelizującej polskie prawo...
01.01.2010
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki...
01.01.2010
Komentarz poświęcony został omówieniu możliwości poprawy ofert w przetargach z zakresu ochrony...
25.12.2009