Spółka PCZ S.A. odwołała prognozę wyników finansowych, które zapowiadała na rok 2014. Według...
28.05.2014
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ma zawierać ograniczenia w zakupach leków...
28.05.2014
Grupa Scanmed Multimedis osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 roku 25,87 mln zł przychodów ze...
28.05.2014
Spółka Synexus Polska otwiera w Poznaniu nowy ośrodek badań klinicznych. Docelowo ośrodek będzie...
28.05.2014
Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę placówek, które zostały wybrane do realizacji programu...
28.05.2014
Radni sejmiku województwa lubelskiego przyjęli uchwałę w sprawie połączenia lubelskich szpitali...
28.05.2014
Internetowe Konto Pacjenta, e-skierowania i e-zlecenia zaczną funkcjonować pod koniec 2014 roku -...
27.05.2014
27 maja 2014 zostało otwarte w Warszawie Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu...
27.05.2014
Ogólny limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku 2014/2015 ma ulec...
27.05.2014
Według rzecznika praw pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej konieczne jest otwieranie przychodni...
27.05.2014
Oświadczenia konsultantów mają być upubliczniane, a deklaracje innych ekspertów ministra zdrowia...
27.05.2014
Niemal połowa ciąż w Polsce prowadzona jest w prywatnych gabinetach, wynika z szacunkowych danych...
27.05.2014
Coraz więcej środowisk medycznych apeluje do ministra zdrowia o refundację leków inkretynowych. W...
27.05.2014
23 maja 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła umowę partnerstwa, która otwiera drogę do...
27.05.2014
Podczas rozmów prowadzonych 26 maja 2014 roku przez marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Polak...
27.05.2014
W Światowym Centrum Słuchu przeprowadzono cztery unikalne zabiegi operacyjne z zakresu...
27.05.2014
Zintegrowana opieka zdrowotna to w istocie przyjęcie holistycznej perspektywy zdrowia człowieka,...
27.05.2014
Obraz rynku w I półroczu sugeruje, że rok 2014 będzie trudny dla branży wyrobów medycznych, a...
27.05.2014
Inspektor ochrony radiologicznej powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi podmiotu leczniczego....
27.05.2014
W strukturze kosztów przedsiębiorstw znacznie szybciej rosły koszty wynagrodzeń (a także koszty...
27.05.2014
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zakończeniu oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych...
27.05.2014
Obniżony kontrakt na fizjoterapię ambulatoryjną i brak kontraktu na dzienny oddział rehabilitacyjny...
27.05.2014
Podczas konsultacji społecznych projektu dotyczące ustawy mającej skrócić kolejki do lekarzy, do...
27.05.2014
W odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowych regulacji dotyczących czasu...
27.05.2014
Siatkarze Paweł Zagumny i Małgorzata Glinka-Mogentale zostali ambasadorami akcji walki przeciw...
26.05.2014
Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w roku 2008 średnia wieku dla pielęgniarek...
26.05.2014
Zwalczanie praktyk niekorzystnych dla przedsiębiorców i konsumentów to główne cele nowej ustawy o...
26.05.2014
23 maja2014 roku zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące dokonywania zmian w...
26.05.2014
Szpitale coraz skuteczniej ściągają swoje należności od pacjentów bez ważnego ubezpieczenia....
26.05.2014
Rada miejska w Miastku wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki prowadzącej...
26.05.2014