Plany przebudowy w placówce dotyczą także pracowni EEG, pracowni EKG, apteki , zakładu rehabilitacji oraz wejścia głównego wejścia do szpitala.
 
Szpital w Kołobrzegu otrzymał także  sprzęt medyczny, który został pozyskany dla Oddziału Neonatologicznego dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Fundacja przekazała szpitalowi: inkubator noworodkowy zamknięty, bilirubinometr, wagę noworodkową, aparat ambu (utrzymujący drożność dróg oddechowych), lampę do fototerapii oraz stanowisko do resuscytacji noworodków wraz z kardiomonitorem.

Szpital w Kołobrzegu prowadzi 15 oddziałów, stację dializ, zakład rehabilitacji oraz posiada także zintegrowany blok operacyjny. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość ponad 56 mln zł. Kontrakt dotyczy również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital prowadzi także poradnię POZ.