Wycofane zostały następujące serie produktu:
Numer serii: 223030014, data ważności: 06.2015
Numer serii: 223031014, data ważności: 06.2015
Numer serii: 223032014, data ważności: 06.2015
Numer serii: 223043014, data ważności: 07.2015
Numer serii: 223044014, data ważności: 07.2015
Numer serii: 223045014, data ważności: 07.2015

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

26 marca 2014 roku do Głównego Inspektora Sanitarnego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu leczniczego, w związku ze stwierdzeniem defektu dotyczącego elementu niespecyfikowanego w dokumentacji rejestracyjnej, który może spowodować zacinanie się inhalatora. Mają to na uwadze GIF podjął decyzję o wycofaniu podanych serii produktu.